Trump krijgt steun uit onverwachte hoek: aartsbisschop Viganò schrijft vlammende open brief

De Verenigde Staten worden momenteel geteisterd door ‘vreedzame protesten‘ die her en der uitmonden in gewelddadige rellen, plunderingen en anarchistische chaos.

De aanleiding zou de dood zijn van een zwarte crimineel, na politiegeweld vastgelegd op video. Maar uit tal van feiten blijkt dat deze rellen lang van tevoren zijn opgezet en georchestreerd, met de bedoeling het land in brand te steken, een burgeroorlog te ontketenen en president Trump uit het Witte Huis te verdrijven.

De Globalisten (VN, Vaticaan, Gates Foundation, Democratische Partij etc.) verkeren in complete paniek en geraken door hun opties heen om de herverkiezing van Trump te voorkomen. En aldus grijpen ze wanhopig naar hun laatste wapen, met name het aanzetten tot geweld, plundering, dood en vernieling.

De vraag die élke Amerikaan en bij uitbreiding elke wereldburger zich moet stellen is deze: waarom vrezen de globalisten Trump in die mate dat zij er een wereldbrand voor over hebben?

Het antwoord op die vraag vinden we terug in de open brief van aartsbisschop Viganò, voormalige apostolische nuntius voor de VS. Beter dan wie ook kent hij de ‘spelers’ en het politieke kluwen op het wereldtoneel. Hij stond er vele jaren middenin en het was zijn taak om te weten wat er speelde.

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò legt uit waarom ‘de Linkse Kerk‘ (globalisten) Trump veracht: de president staat namelijk tussen ‘ons’ (deplorables) en een diabolische New World Order

Wij raden u ten stelligste aan de brief aandachtig te lezen (via onderstaande link). Gelieve dit bericht ook te verspreiden via social media, zodat zoveel mogelijk mensen er kennis van nemen.

VIA > DEZE LINK VINDT U DE VOLLEDIGE BRIEF MET DUIDING (ENGELS)

 


VIDEO: BEKIJK DE SAMENVATTING OP DEZE VIDEO:


VIDEO: THE DEEP STATE: Viganò Stands With Trump:


NUTTIGE LINKS: