Alle vrije mensen op deze planeet horen meer dan ooit héél attent en alert te zijn als ze hun VRIJHEID koesteren en die ook wensen te behouden. Er vinden namelijk grote veranderingen plaats die aardverschuivingen zullen veroorzaken.

Immers, sinds de coronacrisis zijn we met zijn allen de weg naar ‘DYSTOPIA’ ingeslagen, een onwenselijke / onmenselijke wereld waar alles akelig kil en verwrongen is, het averechtse van een warme en gastvrije ‘global village’.

DE NAAM VAN HET BEEST

Er zijn mensen die – geconfronteerd met deze nieuwe wereld – van hun sokkel vallen, verrast en overrompeld als ze zijn door de bizarre nieuwe realiteit om hen heen. Maar er zijn ook mensen die het allemaal met lede ogen hebben zien aankomen. Onder hen heel wat christenen die zich de verzen uit Johannes’ Openbaringen indachtig zijn.

Het [Beest] oefent dwang uit op alle mensen – de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven – om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.
— Openbaringen 13: 16-17 —

In zijn Openbaringen heeft de apostel het onder andere over ‘Het Teken van het Beest‘, iets wat christenen er al 2000 jaar toe aanzet te speuren naar aanwijzingen die deze voorspelling bevestigen of gestalte geven. Niet alleen christenen, ook zogenaamde complotdenkers neuzen al decennia lang in documenten en agenda’s van overheden en waarschuwen ons voor een Nieuwe Wereldorde die de planeet in ‘totale onderwerping‘ zal dwingen middels het gebruik van hightech.

ALMAAR TOENEMENDE CONTROLE

Het doemdenken rond deze ‘Nieuwe Wereldorde’ krijgt de laatste weken en maanden steeds meer vlees aan de knook. Wij worden immers geconfronteerd met overheden die de mond vol hebben van ID’s, tracking, tracing, GovApps, whereabouts, social control, Mind Controldigital payment, Social CreditsSmart Marks, Tech Tatssmart camera’s en dies meer.

Iets wat het beeld oproept van vee dat zich bijeen laat drijven, gemolken wordt of klaar is voor de slacht. Die gedachte jaagt angst aan. Want de toenemende controle door overheden doet afbreuk aan onze ‘vrije wil’, vrije meningsuiting en het recht op zelfbeschikking. Het mondt uit in totaal uitzichtloze mondiale slavernij.

Vanaf vandaag worden we dus verplicht mondmaskers te dragen, vooralsnog in bepaalde omstandigheden. Wij zitten hiermee in een soort ‘larve-stadium‘, metaforisch uitgedrukt. Een larve ziet er echter bijna altijd anders uit dan het schepsel dat uiteindelijk tevoorschijn komt… Anders gezegd, als het mondmasker een beginfase is, wat is dan de volgende stap?

OP WEG NAAR DYSTOPIA

We zijn in korte tijd geëvolueerd van ‘mondmaskers worden aanbevolen‘ naar ‘mondmaskers zijn verplicht‘ of… u kan geen eten meer kopen. In het verschiet ligt allicht een totale verplichting: altijd en overal mondmaskers dragen of er wacht u een zware boete of zelfs huisarrest, sociale uitsluiting of aanhouding.

‘Er zal in de nabije toekomst geen terugkeer naar de oude Normaal plaatsvinden. Er is heel veel om ons zorgen over te maken’.
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO) —

Intussen kijken we naar het journaal waar we horen en zien hoe virologen en politici stilaan opschuiven naar een nieuwe maatschappij (Dystopia) waarvan u enkel deel kan uitmaken als u zich strikt plooit naar de nieuwe regels en mandaten die men ons toewerpt. We voelen het aankomen: we zullen bewaakt, gemonitord, ‘gecontact-tracet‘ en straks gevaccineerd worden, om ons te mogen begeven naar de winkel, bioscoop, museum, gebedshuis, school, café, sportstadion, concertzaal etcetera. Volledige onderwerping, of u doet niet meer mee. Zoiets.

Terloops, in 2014 waarschuwde de Australische schrijver Steven Tritton dat wij de rode lijn reeds overschreden hebben en dat het enige wat nog ontbreekt om helemaal in Dystopia te belanden een kolossale crisis (corona) is die het klimaat schept om de publieke opinie (mindset) te bespelen als een viool.

Tritton stelde: ‘Temidden zulke immense crisis gevolgd door een economische meltdown komt de grote switch naar de ‘cashless society‘ (digitaal geld) met een chip-systeem (the Mark of the Beast) zonder dewelke mensen niet langer over betalingsmiddelen beschikken. Dat nieuwe systeem zal de mensheid tevens onderwerpen aan een ‘Totalitaire Bewaking” (Global Surveillance Society).’

HOW TO BOIL A HAPPY FROG

Edoch, om succesvol te zijn moet de implementatie van deze nieuwe orde stapsgewijs verlopen. Mensen kan men angst aanjagen, maar dom zijn ze niet. Stap voor stap tewerk gaan, de intensiteit van de crisis (corona) beetje bij beetje opvoeren. Zoals een kikker in een pot water die geleidelijk aan de kook wordt gebracht zal het volk alzo niet merken wat er boven het hoofd hangt. De voorwaarde om mensen hun vrijheid te ontnemen is ze doen geloven dat hun levens in gevaar zijn.

Vandaag zijn we een stukje menselijkheid aan het verliezen. De mondmaskers veranderen de manier waarop we mekaar zien en inschatten. Het neemt vertrouwen weg. Waar we ooit een glimlach zagen, zien we nu zielloze ogen en gefronste wenkbrauwen. De evennaaste is geen mens meer maar een bewegend object, een soort robot. Bij veel van die maskerdragende mensen groeit gaandeweg een vorm van misprijzen voor mensen die het masker afzetten om op adem te komen of omdat ze het even beu zijn. De afstand tussen mensen neemt overhands toe, solidariteit en verdraagzaamheid kalven af (Nieuwe Sociale Controle)…

Vandaag zijn het dus obligate maskers. De volgende stap zijn verplichte ‘tracing apps‘, waarvoor de programmatie al is voorzien op smartphones. Vervolgens wettelijk opgelegde vaccinaties, certificaten van immuniteit en ‘gezondheidspaspoorten‘. Tenslotte komt er verplicht een permantente vorm van identificatie, middels een tattoo of een implantaat

DE GLADIOLEN OF DE DOOD

Het jaar 2020 is een scharniermoment in de menselijke geschiedenis. Dit vervloekte jaar zal in de geschiedenis worden omschreven als het jaar waarin de mensheid zijn vrijheid verloor.

Tenzij… er nù mensen wakker worden, hun rug rechten en de massa’s mobiliseren om front te vormen tegen deze tirannie in de dop.

Op de mainstream media hoeft u niet te rekenen, de pseudo-journalisten en fake news media hebben de kant van de Nieuwe Wereldorde gekozen. De enige hoop die ons nog rest zijn Donald Trump en een handvol patriottische wereldleiders die het globalisme afwijzen, zoals Vladimir Putin, Viktor Orban, Jair Bolsonaro, Andrzej Duda… Maar als we zien hoe deze mensen dagelijks onder vuur liggen van de links-liberale media, beseffen we dat het een dubbeltje op zijn kant wordt.

Een vrije wereld of Dystopia? De gladiolen of de dood…

 


VIDEO: Opmaat naar een DDR censuur wetgeving: Ramon Bril Column


VIDEO: De Nieuwe Normaal, leven in een soort China?


VIDEO: You’re being manipulated and don’t even know it

De SHEEPLE worden van kleins af aan gemanipuleerd in school, door overheid en de propagandakanalen (mainstream media) zodat ze willoos meelopen in de massa, zonder zich kritische vragen te stellen…


DE VOLGENDE STAP — SCENARIO VAN DE NIEUWE WERELDORDE (17/07/20):


NUTTIGE LINKS:


Media – groothandelaars in angst – gaan in FULL PROPAGANDA-modus:

De Standaard (11/07/20) masseert de hersens: de Nieuwe Normaal is de nieuwe normaal, of u dat bevalt of niet.


De Morgen (11/07/20) wil u doen geloven dat ‘het volk’ zélf heeft gevraagd om maskers te dragen.


Het Laatste Nieuws (11/07/20) bereidt ons voor op de Tweede Golf.

 


(Photos by Sharon McCutcheon, Vlaamse Vrienden van Israël- Credit Dylan Charles, Waking Times)