Bizar bericht in een land dat niet meer werkt: ‘KLEINE KONINGSKWESTIE BLOKKEERT FORMATIE’.

Een nieuwe abortusruzie verstoort het formatiewerk van de ‘Drie Pauwen’, die prompt in een pose van pluimkiekens terugvallen.

Even resumeren voor alle duidelijkheid:
> Dit land zit dus al een jaar zonder regering, terwijl wij per capita de duurste politieke industrie ter wereld onderhouden!
> We ondergaan sinds februari een coronacrisis van nooit geziene proporties die vreselijk heeft huisgehouden onder de senioren!
> De economie is aan het instorten na een discutabele lockdown met een Tweede Golf in het verschiet!
> De staatsschuld scheert himalayaanse pieken en wij – sukkels – gaan ervoor opdraaien!

Dus in deze hoogst PENIBELE SITUATIE – pompen én verzuipen – gaan politici een robbertje steggelen over een nieuwe ABORTUSKWESTIE?


LINKSE TSJEVENSTREEK

Inderdaad, u leest het goed. De linkse partijen van een land dat niet meer werkt (socialisten, groenen, liberalen, marxisten) wensen de abortustermijn te verlengen van 12 weken naar 16 of zelfs 20 weken. Om met een koehandel-handje-klap te eindigen op 18 weken. Terloops, de ‘Raad van Experten’ (pluralistische groep medici, ethici en professionals) was geen vragende partij, dit gaat over ‘niet-medische abortus‘ gespeend van medische noodzaak.

Het lijkt wel op een tsjevenstreek, onder het motto ‘never let a good crisis go to waste‘. Dat werkt zo: steek in uw eisenpakket bij de formatiebespreking minstens één controversieel agendapunt dat – nu er hoge urgentie is – wel zal ‘passeren’ in de lommer van de palavers.

Niet dus, zoals verwacht steigeren de katholieken, nu gesteund door Vlaamsnationalisten. Los van het politiek gemanoeuvreer, eigen aan een land dat niet meer werkt, kan de vraag gesteld wat de échte motieven zijn vanuit die linkse hoek. Is dit nu gespeelde menslievendheid of is er meer aan de hand?

GEEN ERNSTIGE ARGUMENTEN

Om welke redenen wil men die termijn verlengen? ‘We moeten de wet verder liberaliseren‘, zegt iemand. ‘Diverse rond abortus geëngageerde organisaties willen naar 18 weken, maar zouden tevreden zijn met 16’, zegt een ander. ‘500 vrouwen moeten elk jaar naar Nederland, omdat hier de termijn is verstreken’, roept nog iemand. ‘Er moet eerst onderzoek komen voor de wet wordt gewijzigd’, klinkt het elders. Anderen onderstrepen de noodzaak om de rechten van de vrouw af te wegen tegen de bescherming van ongeboren leven. Er bestaat anderzijds wel een consensus om abortus uit het strafrecht halen. ‘Omdat een penalisering het taboe versterkt’? Dat er ook kan ‘gesjoemeld‘ worden met die termijn wordt niet aangestipt.

Bottom line: we horen geen ernstige, doorslaggevende, overtuigende argumenten. Ontstellend.

Ter duiding: een foetus van 18 weken is gemiddeld 25 cm lang en weegt 330 gram. De foetus duimzuigt, heeft een slaap-waakritme, reageert op geluid, heeft hoofd- en lichaamshaar, beweegt de ogen, heeft rudimentair gevormde hersenen… Een Nieuwe Mens. En daar willen sommigen het mes in zetten?


BABYPARTS ZIJN BIG BUSINESS

Mogen we ons beginnen afvragen of we in dit land almaar opschuiven richting de wanpraktijken (infanticide) die men in sommige staten van de VS tolereert? Is het de bedoeling de industrie van ‘babyparts‘ een boost te geven? In de staat New York tekende de linkse gouverneur Andrew Cuomo (DNC) een wet die de abortustermijn verlengt tot de dag van geboorte! Deze wet noemt – kan het cynischer – de ‘Reproductive Health Act‘ (RHA). In de VS worden jaarlijks 20.000 kinderen geaborteerd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

De aan de Democraten gelieerde abortuskliniek Planned Parenthood zet in de VS babyparts in de aanbieding. U kan er online lichaamsdelen van geaborteerde kinderen kopen: handjes, voetjes, weefsel, levertjes, hartjes, huid, zelfs complete babies. Sommige volgroeide baby’s worden levend opengesneden om organen en hersenen te ‘oogsten’. Onder Obama draaide het afslachten van ongeboren babies op volle toeren. Het leverde hem de titel van ‘abortuspresident‘ op.

Obama vond dat er een fundamenteel recht op abortus moest komen gedurende de héle zwangerschap, inclusief het recht om een volledig ontwikkeld kind in de laatste weken te doden om zogezegde ‘gezondheidsredenen’. Met Trump en zijn benoemingen van hogerechters (Kavanaugh, Gorsuch en spoedig een 3e) lijkt er een eind te gaan komen aan de barbaarse kindermoorden.

Een prematuurtje van 22 weken vecht om zijn leven. Te vroeg geboren baby’s zijn eigenlijk ‘af’. Dat wil zeggen: alle organen zijn er al. Alleen zijn sommige nog onvoldoende ‘rijp’.


HET KWADE ETTERT IN EEN ONWETENDE WERELD

Wat er met die lichaamsdelen gebeurt? Cellen van geaborteerde kinderen worden gebruikt in de medische en cosmetische wereld (in allerlei crèmes voor de huid en in o.a. vaccins), in de voedingsindustrie door bedrijven als PepsiCo, Senomyx, Nestle etc. In de voedingsindustrie gebruikt men de foetussen voor het ontwikkelen van smaken. Menselijke cellen in onze voeding, vorm van kannibalisme!

Bij onze noorderburen levert Bert Dorenbos (Schreeuw om leven) al jaren stevige kritiek op abortus. Volgens Dorenbos, gaat het wereldwijd om zo’n 50 miljoen abortussen per jaar. Daar komen in Nederland honderd kinderen per dag bij en honderdduizend per dag wereldwijd. Doornbos stelt: ‘Vandaag offeren wij de kinderen aan de afgod abortus en verzetten ons fel tegen hen die deze kinderen willen redden. Babies zijn niet meer veilig in de moederschoot. Abortus noemen ze een recht, een vrouwenrecht!’

DE LINK MET PLANNED PARENTHOOD

En hoe zit het met de industrie van babyparts in onze regionen? Wat gebeurt er bij ons met geaborteerde kinderen? Op dit moment wordt er in Nederland  nog steeds onderzoek naar gedaan. Wel is geweten dat ook prominente Nederlanders deelnemen aan het bestuur van Planned Parenthood, dus de organisatie die graag lichaamsdelen verkoopt. Zo is de directeur van de Nederlandse CASA abortusklinieken bestuurslid van de internationale tak van Planned Parenthood. Het is dus niet ondenkbaar dat dergelijke praktijken ook in Nederland plaatsvinden. Of in België, gezien de links met abortus-gelieerde instellingen in Nederland… Wordt dus vervolgd.

Wij gooien ons land in lockdown voor een virus dat op het eind van de rit niet meer slachtoffers maakt dan een stevige griepepidemie. Vervolgens gaan we een regeringsformatie bemoeilijken omdat er een verlangen bestaat om jaarlijks nóg meer (duizenden) babies te doden. We leven in bizarre tijden. De waanzin regeert in deze upside-down wereld…

 


VIDEO: HANDEL IN BABYPARTS: GETUIGENISSEN ONDER EDE (2020)

30 Juni 2020: babies worden geëxecuteerd nadat ze zijn geboren… Diverse werknemers van ‘Planned Parenthood‘ getuigen onder eed hoe ze levend geboren babies in stukken snijden om te worden verkocht aan door de staat gesubsidieerde researchers over het hele land, benevens klanten in de privé-sector. Deze praktijk kwam al jaren geleden aan het licht, maar er is blijkbaar niets veranderd…

VIDEO: Admissions About Partial-Birth Abortion


VIDEO: Planned Parenthood uses Partial-Birth Abortions to Sell Baby Parts

Hoewel het verkopen van menselijke lichaamsdelen strikt verboden is in de VS, is de praktijk uitgegroeid tot een enorme industrie. In deze undercover-video uit 2015 omschrijft dr. Deborah Nucatola hoe Planned Parenthood ongeschonden lichaamsdelen van babies oogst, ze dus intact uit het lichaam tracht te snijden en te koop aanbiedt. Al wijndrinkend beschrijft dr. Nucatola dat speciaal levertjes in trek zijn, hoewel ook “veel mensen momenteel ongeschonden hartjes zoeken”. Ook is er vraag naar longen en “beentjes”. Planned Parenthood-klinieken willen die leveren, verzekert zij. Het werkt zoals bij Bol.com, u bestelt online, levering volgt. Er zijn voor deze undercover-video acteurs ingehuurd die de rol spelen van geïnteresseerde kopers.


VIDEO: Planned Parenthood’s Custom Abortions for Superior Product (2015)

Whistleblower Holly O’Donnell, die werkzaam was bij ‘Clinics for StemExpress‘, een abortuskliniek van Planned Parenthood, nam ontslag omdat ze niet langer kon leven met wat ze hoorde en zag. Er werd haar opgedragen levende babies aan stukken te snijden om lichaamsdelen te oogsten. In deze video ziet u ook undercover-interviews met stafleden van de abortuskliniek. Zij praten over het doden en versnijden van babies alsof het de normaalste zaak is van de wereld.NUTTIGE LINKS:


Hillary Clinton is een vurige voorstander van abortus: