Vorige week werd de Houthalense Marokkaan Khalid Bouloudo, samen met enkele familieleden en schoonbroer Lahoucine El Haski, opgepakt voor de ontvoering en gijzeling van een 13-jarige Genkse Koerd. Dat heeft u uitvoerig in de pers kunnen lezen.

Het is de nonchalante, amateuristische manier van opereren tijdens de gijzeling die mede tot de ontmanteling van de Bouloudo-clan heeft geleid. Dat staat in schril contrast met hun nochtans professionele manier van communiceren: de betrokken Marokkanen gebruikten zwaar beveiligde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy), waarvan de communicatie niet kan worden onderschept.

Opmerkelijk is het feit dat de speurders doorslaggevende hulp kregen van Amerikaanse veiligheidsdiensten, die in onze contreien in principe enkel in actie komen wanneer er terreur in het spel is. De kans is dus reëel dat vorige week de voorbereiding van een terroristische aanslag in de kiem is gesmoord.

Iets wat de advokaten van de betrokkenen logischerwijs van de hand wijzen.

Volgens een ooggetuige zijn er tijdens huiszoekingen in een pand ergens in Houthalen (provincie Limburg) een 7-tal kalasjnikovs gevonden, verborgen achter een valse (gyproc)wand, benevens veel contant geld en cocaïne.

Khalid Bouloudo en Lahoucine El Haski zijn beiden geliëerd aan de ‘Groupe Islamique Combattant Marocain‘ (GICM), een jihadistische groepering met nauwe banden met Al-Qaïda. Beiden vormen een permanent gevaar voor onze samenleving.

El Haski werd eerder al (op 1 juli 2004) in België gearresteerd. Hij was rond die tijd uit Weert (Nederland) overgekomen om in België asiel aan te vragen. In Nederland was namelijk een wet in de maak die ronseling van jihadi’s buiten de wet stelt.

Uit het onderzoek bleek toen dat El Haski deel uitmaakte van een jihadistische cel, aangestuurd vanuit Italië, met de bedoeling België te gebruiken als uitvalsbasis voor aanslagen in de rest van Europa.

(Archieffoto — Islamic State jihadi’s trainen in de Levant)

Zowel El Haski als Bouloudo mogen bestempeld worden als hardleerse jihadisten. Daarbij hoeven zij niet per se zélf in actie te komen. Het faciliteren, helpen organiseren en financieren van terreur zijn ook goede uitingen van jihad, volgens de ‘Mohammedaanse leer’.

Het magazine ‘Rumiyah‘ van IS (Islamic State) heeft in het verleden meermaals het aanwenden van criminaliteit ‘op het pad van de jihad’ aangemoedigd als alternatieve bron voor de financiering van terroristische acties. Crimineel geld laat weinig of geen sporen na en blijft grotendeels onder de radar.

De ontvoeringszaak in het Belgische Limburg mag worden gezien en onderzocht in de context van actieve jihad. Daar dient het onderzoek zich op toe te spitsen. Evenals op de link naar bepaalde motorbendes die door extremisten tegenwoordig als afleiding/dekmantel worden gebruikt…

 


NUTTIGE LINKS: