Tijdens de eerste ‘etappes’ van de corona-ronde kwamen voornamelijk de VIROLOGEN in beeld. Zij bepaalden het ritme, de snelheid, de controle over het peloton in de ‘Tour de Corona‘. De politiek zoog zuinig het wiel.

Nu de hoge pieken van statistieken achter ons liggen en het silhouet van een tweede lockdown contouren krijgt, komen de PSYCHOLOGEN gezwind de kop trekken, de koers inkleuren. Wat staat er ons te wachten? De gladiolen of de dood?

Het vernieuwde Celeval-Team

In Londen dirigeert het ‘Behavorial Insights Team‘ (psychologen) de te volgen politiek inzake bestrijding van corona. Deze privé-organisatie bepaalt op welke manier en met welke technieken de overheid het groepsgedrag van het Britse volk moet aansturen, masseren, zeg maar manipuleren.

“One believes things because one has been conditioned to believe them.”
― Aldous Huxley, Brave New World —

Bij ons in België ligt die taak in handen van het (vernieuwde) ‘Celeval‘ (adviesorgaan van de Nationale Veiligheidsraad), later nog aan te vullen met een extra wetenschappelijke raad. Vreemd, want hoewel het virus is uitgewerkt, de koers dus is gereden, geeft Celeval hiermee aan dat er kennelijk nog veel klimwerk voor de boeg ligt…

Kopstukken die nu de koers moeten inkleuren zijn Tom Auwers (voorzitter – psycholoog), Lieven Annemans (de ‘geluksprofessor’, psycholoog), Karine Moykens (Testing & Tracing) en Ariane Bazan (professor klinische psychologie). De rest van de corona-ploeg zijn eerder waterdragers, mensen die er bij zijn voor de tribune, de perceptie. Marc Van Ranst is uit de koers gezet. Gedroeg zich als een kannibaal, bezondigde zich aan ‘politiek’.

De psychologen aan zet

Dit wordt de ploeg die ons moet leren leven met het virus‘, heet het bij de vernieuwde Celeval. Die strijdkreet is een semantisch suikerlaagje waaronder een bangelijk doemscenario schuilgaat. Er zit namelijk een tweede lockdown aan te komen en deze nieuwe Celeval-ploeg heeft als taak het groepsgedrag van het volk te boetseren, hierin uiteraard bijgestaan door de propaganda-kanalen (mainstream media).

De overheid heeft intussen veel opgestoken omtrent hoe volk en bedrijfsleven omgingen met de eerste lockdowns. Het schrikbeeld van dat fantoomvirus zit reeds in de hersens van de bevolking gebeiteld, de virologen zijn dus verder overbodig. Bij de komende lockdown komt het er vooral op aan een welbepaalde psychologische koers uit te zetten teneinde het groepsgedrag van de sheeple in ‘goede banen’ te leiden. Daarom zijn de psychologen nu aan zet.

Pion van de WHO

Verontrustend is het feit dat Celeval-voorzitter Tom Auwers in het bestuur zit van de Europese tak van de Wereld Gezondheidsdienst (WHO). Die WHO stuurt namelijk wereldwijd de corona-hoax aan, waaruit we mogen afleiden dat Tom Auwers in grote trekken de opgelegde strategie van de globalisten zal volgen die uiteindelijk zal leiden naar een catastrofale lockdown en uiteindelijk naar The Great Reset (Nieuwe Normaal).

Zoals gezegd komt het er voor die globalisten nu op aan om het groepsgedrag van het volk streng te controleren, zodat er geen opstand of chaos ontstaat.

Het leven na de tweede lockdown

Kijkend naar het Verenigd Koninkrijk, waar dezelfde WHO-koers wordt gereden, kunnen we ons een beeld vormen van hetgeen er achter gesloten deuren bij dat Celeval-team zal worden besproken.

Het Behavioural Insights Team (BIT), ook wel gekend als de ‘Nudge Unit‘ (extra duwtje), hanteert cutting edge gedragswetenschappen en social engineering-technieken om het groepsdenken en -gedrag te beïnvloeden en te plooien naar ‘overheidswensen’.

“Until you realize how easy it is for your mind to be manipulated, you remain the puppet of someone else’s game.”
― Evita Ochel —

De BIT bereidt het Britse volk dus voor op het ‘Leven na de 2e Lockdown‘. Opvoeding, reizen, bewegingsvrijheid, koopgedrag, voeding, financiën, sociale omgang, vrije meningsuiting, het zal allemaal aan nieuwe strenge regels worden onderworpen. Nieuwe wetten die er zogezegd komen om onze veiligheid en gezondheid te dienen.

In realiteit worden armoede en slavernij ons lot. Dat is wat ons te wachten staat. Wie denkt dat het ooit weer als vanouds wordt, leeft in dromenland. Wij gaan in snel tempo onze lang bevochten vrijheid verliezen, tenzij er dit najaar een grote volksopstand komt…

ADVIESORGAAN CELEVAL OPGEDOEKT

(BRUSSEL – 29/11/2020)
Begin deze week kregen alle leden van het adviesorgaan Celeval te horen dat hun taak er definitief op zit. ‘Discretie was de sterkte van de eerste Celeval. In de tweede was er teveel ruzie‘, luidt het in overheidskringen. Bottom line: de virologen, die opereren in opdracht van de globalisten hebben het pleit gewonnen, het laken weer naar zich toegetrokken. Nu kunnen alle neuzen weer dezelfde richting uit, namelijk naar de GREAT RESET, waar het feitelijk allemaal om te doen is…

 


VIDEO: The Science of Behavior Change

Susan Michie (Professor of Health Psychology and Director of the Centre for Behavior Change at UCL) geeft een uiteenzetting over de wetenschappelijke aanpak van gedragsbeïnvloeding (behavior change).


Dark Psychology: 5 Steps Of Social Manipulation


VIDEO: DE COVID-KINDEREN


VIDEO: Prof. Dr. Wieland Kiess – Kinderen zijn dé slachtoffers van lockdowns


DOCU: THEIR PLAN’S MAP (the Mirror Project)

Een korte docu die omschrijft hoe wij elke dag opnieuw worden geïndoctrineerd via propaganda en hoe terzelfder tijd de vrijheid van meningsuiting aan banden worden gelegd. The Mirror Project is een platform vergelijkbaar met Wikileaks. U kan hier anoniem toestanden signaleren (whistle blowing) die het daglicht niet verdragen maar absoluut onder de aandacht dienen te komen omdat ze de gemeenschap ten goede komen.

video
play-rounded-fill

Psychologische oorlogsvoering in Duitsland aangetoond


NUTTIGE LINKS:


VIDEO: Een lied van/voor mensen die geen slaaf willen zijn