De coronacrisis. Volgens sommigen een jammerlijk incident, waarbij een killervirus vrijkwam dat de wereld teisterde met een virale epidemie gevolgd door lockdowns en een sociaal-economische malaise. Volgens anderen zit er meer achter. Om een nakende financiële crash te camoufleren en achteraf te vergoelijken, zou er moedwillig een coronavirus op de wereld zijn losgelaten. Zo wint men tijd en kunnen de protagonisten (globalisten, banken en overheden) zich ‘organiseren’…

Het klopt dat gereputeerde economen aan de alarmbel trekken: wij hebben nagelaten de nodige fundamentele hervormingen door te voeren na de grote financiële crisis van 2008. We lieten alles weer op zijn beloop – business as usual – en de vulkaan van financieel wanbeheer heeft zich sindsdien weer gevuld tot op de punt van een gigantische eruptie 

Wat er ook van zij, feit is dat wij door de enorme ravage van Covid-19 genoodzaakt worden om mensen en bedrijven massaal met overheidsgeld te ondersteunen, teneinde grotere drama’s te voorkomen.

Dat stutten gaat gepaard met het ongelimiteerd drukken van nieuwe dollars en euros (the creation of money out of thin air), geld dat in feite het papier niet waard is waarop het is geprint (er staat geen waarborg tegenover > gold standard). Een recept dus voor een catastrofe.

Die zelfde experten voorspellen unaniem dat wij in snel tempo afstevenen op een ongeziene mega-depressie aangedreven door hyperinflatie.

Ooit bij stilgestaan wat dit in de praktijk en in het dagelijkse leven zou betekenen? Zet u neer, want wat nu komt is een scène uit een horrorfilm.

Het begint met een energiecrisis: alom tekort aan brandstoffen, er wordt meteen gehamsterd waar mogelijk. Dit heeft als neveneffect dat de carjackings hand over hand toenemen. ‘Bad hombres‘ vallen niet graag zonder ‘sprit’, vandaar.

Vervolgens komt het internationaal transport onder druk, onze bevoorrading uit binnen- en buitenland loopt spaak en valt zelfs helemaal stil. Er komen snel voedseltekorten en de rijen voor distributie van voedselhulp worden snel langer. De ophaling van huisvuil wordt onderbroken, de rotzooi stapelt zich op in de straten, de stank wordt ondraaglijk, ratten dringen zich op. De kwaliteit van het drinkwater verslechtert, als er al water uit de kraan stroomt.

Gewone mensen als u en ik schakelen instinctief over naar een ‘overlevingsmodus‘. Her en der worden huisdieren geslacht om aan eten te komen, zelfs de beestjes in de zoo moeten eraan geloven. Burgerlijke onrust neemt overhand toe. Straten en pleinen worden onveilig. Berovingen zijn schering en inslag. Kidnappings zijn een nieuw fenomeen. De straatbendes regeren en de steden gelijken op oorlogsgebied.

Naar verwachting sluiten bedrijven, banken en openbare instellingen de deuren en hun communicatiekanalen. Geld is van geen waarde meer. Wie goud, zilver of edelstenen bezit kan zich behelpen op de zwarte markt. Hospitalen raken overbelast en onderbemand. De chaos regeert, de openbare orde en het samenlevingsbestel stuiken in mekaar. De overheid vaardigt de krijgswet (martial law) uit, soldaten beveiligen vitale overheidsgebouwen…

Er breekt een ‘Age of Darkness‘ aan. Of komen de 4 Ruiters van de Apocalyps in beeld en staan we voor ‘Armageddon‘ – de beslissende slag tussen Goed en Kwaad vóór de ‘Dag des Oordeels‘ – waarvan sprake in het Nieuwe Testament (Boek der Openbaringen)??…

Hoe dan ook, wetende dat dit horrorscenario zich waarschijnlijk zal afspelen in geval van een gigantische financiële crash, kan u zich een idee vormen van wat u kan doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Zorg er in de eerste plaats voor dat u zichzelf en uw gezin kunt verdedigen. Dat zal nodig zijn. Zorg ervoor dat u in staat bent om water te filteren. Héél belangrijk. U moet in zulk rampenscenario ook alle drukte kunnen vermijden, zelfstandig kunnen overleven, los van de wereld waar u nu met handen en voeten aan gebonden bent. Leer alvast zelfredzaam te worden en leg uw lot zeker niet in handen van de ‘overheid’.

Veel goedgelovige mensen spannen zich nog steeds in om het huidige ‘systeem‘ overeind en intact te houden, ondanks het besef dat het vervalst en corrupt is. Trump heeft het meermaals aan de kaak gesteld, en u waart er getuige van hoe zeer de Deep State hem onophoudelijk heeft trachten te dwarsbomen of te liquideren.

Het Grote Kwaad laat zich niet zomaar wegzetten. Het huidige ‘mondiale bestel‘ is volledig ontspoord en uit den boze. Vertrouw in tijden van rampspoed alleen op uzelf, uw naaste familie en échte vrienden. Scherp uw kritisch denkvermogen aan, wees te allen tijde alert en… neem nù alvast uw voorzorgen!

 


DOCUMENTAIRE: 97% Owned – Money: Root of the social and financial crisis

Wanneer geld bijna alle activiteiten op aarde aandrijft, is het essentieel dat we begrijpen hoe dit in zijn werk gaat. Toch worden simpele vragen vaak over het hoofd gezien – vragen als: waar komt geld vandaan? Wie maakt het? Wie bepaalt hoe het wordt gebruikt? En wat betekent dat voor de miljoenen gewone mensen die lijden als geld en financiën waardeloos worden?

97% Owned‘ is een documentaire die verklaart hoe kredietcreatie en het mysterie eromheen de basis vormen van onze huidige sociale en economische crisis.

Verwijzend naar de 97% van de geldhoeveelheid in de wereld die wordt vertegenwoordigd door krediet, biedt deze tot nadenken stemmende film serieus onderzoek en verifieerbaar bewijs over ons economisch en financieel systeem en is het de eerste documentaire die dit probleem vanuit een VK-perspectief aanpakt, toepasbaar op elk Westers land.

Het bevat openhartige interviews en commentaar van economen, campagnevoerders en voormalige bankiers, en onthult het geprivatiseerde, op schulden gebaseerde monetaire systeem dat banken de macht geeft om geld te creëren, de economie vorm te geven, crises te veroorzaken en huizenprijzen omhoog te jagen.

Op feiten gebaseerd en duidelijk uitgelegd, laat ‘97% Owned’ zien hoe de macht om geld te creëren het stukje van de puzzel is dat economen misten toen ze de crisis niet zagen aankomen.


DOCUMENTAIRE : Four Horsemen – Feature Documentary – Official Version

Four Horsemen‘ van Renegade Inc. is een bejubelde en bekroonde documentaire, die op een onafhankelijke en onbevooroordeelde manier blootlegt hoe onze wereld precies functioneert.

Een groep van 23 internationale experten, denkers, overheidsadviseurs en specialisten van Wall Street, verbreken het stilzwijgen en leggen uit hoe we kunnen terugkeren naar een morele en rechtvaardige maatschappij.

Deze docu is gespeend van mainstream propaganda, hekelt geen bankiers of bekritiseert geen politici en is zeker niet betrokken bij samenzweringstheorieën. De docu heeft als doel een breed debat te triggeren over hoe wij een ‘nieuw economisch paradigma’ voor onze wereld kunnen lanceren om het leven van miljarden mensen te verbeteren…

Four Horsemen is a breathtakingly composed jeremiad against the folly of Neo-classical economics and the threats it represents to all we should hold dear.
(Harold Crooks, Co-Director ‘The Corporation’, Co-Director/Co-Writer ‘Surviving Progress’)


VIDEO: The Fed is Printing Money: Is This a Good Idea?


NUTTIGE LINKS: