Er is alweer een virus ontdekt in China: G4 EA H1N1 of kortweg ‘G4’.

Het virus circuleert in varkenshouderijen over het hele land. Een varkensgriep dus. De vastgestelde initiële besmetting van (varken op mens) vond volgens Chinees onderzoek plaats in een slachthuis, tot grote bezorgdheid van Chinese wetenschappers.

Het virus zou dus aan het muteren zijn en heeft bijgevolg de potentie om een volgende pandemie in gang te zetten, want mensen hebben weinig of geen immuniteit tegen deze variant.

Een pandemie kan ontstaan wanneer er een nieuwe stam opduikt van een virus dat zich gemakkelijk overdraagt van mens op mens. We zijn ons de pandemie van april 2009 indachtig, waarbij de H1N1-varkensgriep 700 miljoen mensen wereldwijd had geïnfecteerd en waarbij naar schatting een half miljoen doden vielen.

NAAR EEN ‘NIEUWE NORMAAL’

Bij het bekend worden van dit nieuwe virus, vraagt men zich in de VS luidop af of de Chinese Communistische Partij, in coördinatie met de Amerikaanse Democratische Partij, de volgende pandemie in mekaar aan het steken is, nu corona in sterftecijfers over zijn piek heen lijkt, en Teflon Don (Trump) nog steeds weigert een mondmasker te dragen… Een tweede totale lockdown van de economie zal volgens de tegenstanders van Trump diens kansen op een herverkiezing torpederen, waar het volgens Trump-aanhangers feitelijk om te doen is.

Bovendien zou een totale crash van de Westerse economie de sleutel zijn tot de poort van de ‘Green New Deal‘: strenge groene regelgeving voor de ondernemers (die nog overschieten) en herverdeling van rijkdom (lees: collectieve verarming) van het Westen ten voordele van derdewereldlanden. De macht over het economisch gebeuren dus volledig in handen van een kleine elite (Nieuwe Wereldorde), dit in combinatie met een totale controle over de bevolking naar Chinees model. De Nieuwe Normaal, heet dat in globalistische termen…

BACK TO FULL PANIC MODE

Helemaal volgens de protocollen‘ van de Illuminati worden onze hersens nu weer mondjesmaat gemasseerd en voorbereid op een volgende pandemie en de onvermijdelijke lockdown. De mainstream media luiden de alarmklokken en zetten hun propagandamolens in hogere versnelling. Dr. Fauci, corona-adviseur van het Witte Huis laat optekenen dat dit nieuwe varkensvirus een direct gevaar vormt omdat het alle eigenschappen heeft om tot een nieuwe pandemie te leiden. Onze virologen, die hun orders krijgen van de corrupte, incompetente Wereldgezondheidsdienst (WHO), doen uiteraard hun duit in het zakje.

Viroloog Steven Van Gucht, geliëerd aan het globalistisch instituut Sciensano, zegt in Het Laatste Nieuws dat het nieuwe virus een ernstige kandidaat is om een pandemie te veroorzaken. Omdat deze variant al sinds 2016 circuleert onder varkens in China, en omdat onze klassieke griepvaccins geen bescherming bieden tegen deze nieuwe vijand aan de horizon.

GROEPSIMMUNITEIT BLIJFT UIT

Van bescherming gesproken, uit onderzoek zou blijken dat amper 5,5 procent der Belgen momenteel genoeg antistoffen tegen corona in hun bloed heeft. Epidemoloog Pierre Van Damme koppelt daar meteen de conclusie aan dat onze bevolking de piste van groepsimmuniteit als barrière tegen corona wel mag vergeten. Een groepsimmuniteit die wij inderdaad niet hebben kunnen opbouwen omwille van de lockdown, het dragen van mondmaskers, het maniakaal ontsmetten, alsook de social distancing.

Maar Van Damme wordt hierin tegengesproken door vaccinoloog Heide Theeten (UA), die stelt dat het lichaam bij besmetting ook T-cellen aanmaakt ter afweer, en die zijn moeilijk op te sporen in het bloed. Van Damme, geliëerd aan de WHO, alsook de farmaceutische sector wil de focus allicht richten op toekomstige vaccinaties. Bereidt hij de geesten reeds voor op inentingen die naar alle waarschijnlijkheid bij wet zullen worden verplicht?

SILENT WAR BY DESIGN

Moet we ons nu zorgen maken? Neen, niet voor het nieuwe virus (G4) als dusdanig. Er is immers vooralsnog geen bewijs dat het virus muteert van dier op mens. Het is nu aan de Chinezen om het virus ter plekke in te dammen alvorens het kan muteren. Het is maar de vraag of dàt wel spoort met de intenties van de Chinezen, die begin dit jaar compleet de mist ingingen nadat ze het coronavirus vrije baan gaven om zich naar en in het Westen te verspreiden.

(LEGENDE): op 14 januari jl. tweette de WHO dat wij ons geen zorgen hoefden te maken over corona, terwijl de organisatie maar al te goed wist dat er overdracht was van mens tot mens en dat er een wereldwijde pandemie in de lucht hing. Corruptie, incompetentie, medeplichtigheid…


Het gevaar komt veeleer uit ‘politieke hoek‘. Er vindt nu op aarde een ‘silent war by design‘ plaats. Aan de ene kant staat de Nieuwe Wereldorde die onder het presidentschap van Barrack Obama enorm aan macht en invloed heeft gewonnen en al jarenlang toewerkt naar een totale controle over de wereldgemeenschap onder voogdij van een kleine elite, naar Chinees model.

Aan de andere kant staan Trump, een handvol regeringsleiders, alsook grote geledingen onder de bevolkingen. De Patriotten. Trump wil van zulke wereldorde naar marxistisch model niets weten. Enerzijds om er teveel macht in handen komt van een beperkte elite die er niet voor zal terugdeinzen geweld en repressie te gebruiken tegen de eigen bevolking. Daar hebben we tijdens de lockdown een mals voorproefje van gekregen. Anderzijds stelt Trump terecht dat de Nieuwe Wereldorde een collectivistisch model voorstaat dat – zoals zo dikwijls aangetoond – onvermijdelijk leidt tot grote onvrede, onderdrukking, werkloosheid en verpaupering van de bevolking.

‘VRIJHEID’ IS DE INZET

Als Trump wordt herverkozen, zal de natte droom van de globalisten in een nachtmerrie eindigen en kan de wereld zich herpakken, nadat de Deep State wereldwijd wordt geloosd. DAT is de inzet van de huidige ‘Silent War by Design‘. Vraag is welke ‘wapens‘ de ‘cabal‘ nog zal willen/kunnen inzetten om Trump en zijn MAGA-Amerika te ondermijnen…

WAT verschijnt er straks in het zog van: de impeachment, de constante barrage aan negatieve pers (fake news), de coronacrisis, de georchestreerde en veelal gewelddadige betogingen, de lockdown die de economie wurgt?… Een tweede pandemie (varkensgriep) of een financiële crisis van nooit geziene omvang? De tijd zal het uitwijzen, maar na het beleven van een rampenfilm als corona zijn we eigenlijk over niets meer verbaasd.

 


NUTTIGE LINKS:Pictures by Jonathan Borba, Kobby Mendez, Jackson Simmer (Unsplash)