Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn‘, werd ons tot vervelens toe om de oren geslagen door de mainstream media en het politiek establishment. Covid-19 heeft de kaarten dermate herschud, dat wij met zijn allen zullen moeten wennen aan een ‘Nieuwe Normaal‘. Aan nieuwe regels om door het leven te gaan. Vlot op een vlieger stappen, de manier van omgaan met vrienden en kennissen, bijeenkomsten met veel volk, het zal er allemaal aan moeten geloven, want voortaan is er social distancing met rigide regels en drastische overwaking (volledige observatie en controle).

Edoch, de regels die een enorme impact hebben op onze gemoedsgesteldheid en ons sociaal leven, betekenen bijlange niet het einde van de rit. Wij mogen ons aan nog meer bemoeienis van de overheid verwachten in de nabije toekomstImmers, het ‘World Economic Forum‘ heeft in samenwerking met Prince Charles (Verenigd Koninkrijk) en het Internatinaal Monetair Fonds (IMF) een nieuw ‘initiatief’ gelanceerd waarin een Grote Reset (The Great Reset) wordt bekokstoofd.

DE GROTE RESET GAAT PIJN DOEN

Het doel van die reset, of nieuw begin, is het mondiaal economisch en sociaal systeem volledig te verbouwen teneinde ‘duurzaamheid’ of ‘houdbaarheid’ te bevorderen. Lees: de implementatie van een rigoureuze Green New Deal. Ons systeem, zoals het nu bestaat, moet op de schop. Er komt een revolutie, een transformatie die een complete breuk beoogt met het verleden.

Waar het World Economic Forum in Davos in het verleden altijd uiterste discretie en geheimdoenerij aan de dag legde, zijn de elites tegenwoordig minder zwijgzaam over hun intenties. Tijdens de volgende Davos komt er zelfs een online forum om de participatie van prominenten en diverse jonge mensen mogelijk te maken. Groepsdynamiek, noemen ze dat.

Daar gaan we de komende weken en maanden dus nog dikwijls van horen. Interessant evenwel voor mensen die graag willen weten wat de globalisten, zoals ze zichzelf typeren, zoal bekokstoven. En dat het ons allemaal veel geld gaat kosten, dat is zo klaar als een klontje.

Zo wenst de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, tevens voormalig president van de ‘Socialist International‘ (1999 to 2005), dat maar liefst 10% van het gecumuleerd bruto-nationaal product van alle landen wereldwijd wordt ingezet ter bestrijding van de economische en sociale gevolgen van Covid-19. Een mondiale ‘oplossing’ om de mensheid van een hergeboorte te voorzien, noemt hij dat.

ONTWAKEN IN EEN ANDERE WERELD

Die ‘hergeboorte‘ is reeds ingezet, mocht u zich dat afvragen. We zijn reeds aanbeland in een andere wereld met de Groene Economie, de ‘de-carbonisering’, talloze milieutaksen, dure duurzame ontwikkelingsdoelstellingen… Maar waar het de voorbije jaren geleidelijk aan werd geïntroduceerd, krijgt alles nu een enorme boost omwille van Covid-19. Van een interessante timing gesproken…

‘Corona geeft ons een gouden opportuniteit om een reset te doen, want de nooit geziene repercussies van de pandemie hebben de mensen ontvankelijk gemaakt voor grote veranderingen’, oreert Prins Charles. Wij moeten dus een ‘nieuw sociaal contract‘ aanvaarden, onze manier van leven volledig overhoop laten gooien, ongeacht het feit dat wij afstevenen op een collectieve verarming die veel mensen pijn doet en nog gaat doen. De lemmingen en de klif…

DE (BE)KRONING VAN ‘THE NEW WORLD ORDER’

Dé fundamentele doelstelling van de Green Deal is ‘herverdeling van rijkdom‘, alsook het komaf maken met de ‘wetteloosheid van cyberspace‘, lees het inperken van de vrije meningsuiting. Ook hoog op de agenda: zero-uitstoot, contraceptie en abortus (inperking van de bevolking). Zelfs de gender-ideologie zit in het socialistisch ecologie-pakket. Steden die diversiteit (homo- en transseksualiteit) omarmen, krijgen extra dividenden om hun economie weer op te bouwen…

Bottom line: de coronacrisis wordt door de globalisten (neo-communisten) als ‘window of opportunity‘ aangegrepen om totale controle te verwerven over de economie wereldwijd. Tenzij er stevige oppositie wordt gevormd in de aanloop op de komende Davos, gaan we met zijn allen duistere tijden tegemoet.

Onze hoop is nu gevestigd op figuren als Trump, Baudet en gelijkdenkenden overal ter wereld. Er is nood aan een revolutie, zeker weten, maar wél in omgekeerde zin van wat de globalisten van plan zijn. Want het is niet omdat zij (de globalisten) de ‘moral highground‘ claimen, dat hun bedoelingen ook te goeder trouw zijn…


VIDEO: The Great Reset (World Economic Forum)


‘The Great Reset’: World leaders to harness COVID and pursue ‘sinister’ climate agenda


VIDEO: YOUR GUIDE TO THE GREAT RESET


NUTTIGE LINKS: