Antifa en… Scorched Earth!

De rellen en brandstichtingen die zich momenteel afspelen in Amerikaanse steden als Washington DC, Minneapolis, Memphis, Los Angeles, Dallas etcetera, naar aanleiding van politiegeweld op een zwarte man, doen denken aan het laatste oorlogsjaar van de nazi’s en hun bondgenoten: toen ze zich realiseerden dat de oorlog verloren was kozen de nazi’s en fascisten voor de tactiek van ‘Scorched Earth’, onder het motto ‘de wereld zal van ons zijn, of zal niet zijn’…

THE INVISIBLE ENEMY

De onzichtbare vijand, waar Trump het dikwijls over heeft, en waarmee Trump niet het coronavirus dan wel de ‘deep state‘ bedoelt, realiseerde zich eind 2019 maar al te goed dat niet zou lukken Trump af te stoppen middels een reguliere verkiezingscampagne. De massale opkomsten voor zijn rallies en speeches, alsook het nooit eerder geziene enthousiasme en support vanwege een almaar groeiende achterban, spraken boekdelen. Een (MAGA-)teken aan de wand…

Bovendien viel er heinde en ver geen valabele tegenkandidaat voor Trump te bespeuren. De impeachment, gestoeld op een Russia/Oekraïne-hoax leverde na een drie jaar durende heksenjacht niets op en sorteert nu zelfs een boemerang-effect (Obamagate). De politieke manipulaties, met de support van de mainstream media én de ’tech giants’ van Silicon Valley, kunnen Trump niet van een herverkiezing te houden. Met vier extra Trump-jaren in het verschiet zou er van de New World Order en hun ideologie (globalisme) niets meer overblijven.

ENTER CORONA

En dan plots – out of the blue – is er Covid-19, een virus van het type corona, waarvan diverse gerenommeerde wetenschappers beweren dat het artificieel is, de kenmerken vertoont van een bio-wapen. Het virus komt reeds in september 2019 (!) vrij in de Chinese stad Wuhan, breidt zich vreemd genoeg niet noemenswaardig uit naar de rest van China, maar vindt – door de incompetentie van het WHO en Westerse virologen? – snel zijn weg naar het Westen…

Resultaat: totale lockdown van de Westerse wereld. Gefundenes Fressen voor de ‘deep state’. De economie crasht (Trump’s grootste troef wordt hem ontnomen), social distancing (geen Trump-rallies meer, en toenemende druk van de Democraten om van thuis uit – via mail – te stemmen, een recept voor fraude), het pushen van een ‘nieuwe normaal‘ (de achterdeur om alsnog groene belastingen (Green New Deal) te introduceren en alzo greep te krijgen op de Westerse economie/industrie)…

DE ABSOLUTE CRISISMANAGER

Wat de deep state en acolieten (voornamelijk democraten) niet beseffen is dat Trump de coronacrisis niet als politicus maar als  rasechte ondernemer aanpakt. Zo iemand laat zich juist in tijden van crisis immers van zijn beste kant zien. Trump zet zijn administratie en het staatsapparaat naarstig aan het werk om de verspreiding en de gevolgen van het virus frontaal te bestrijden en de lockdown zo snel mogelijk op te heffen zodat de economie en het normale leven weer kunnen hernemen, ondanks tegenwerking van politieke opponenten, media, de VN, academische wereld…

En de aanpak van Trump werpt zijn vruchten af. Met het vooruitzicht dat de coronacrisis deze zomer voorbij is, doemt voor de democraten en de deep state opnieuw het schrikbeeld op van massale Trump-rallies en nationale TV-debatten tijdens dewelke Trump moeiteloos brandhout zal maken van (Sleepy) Joe Biden of welke andere kandidaat dan ook die de democraten alsnog uit hun zwarte hoed zouden toveren. Tijd dus voor de Deep State om een versnelling hoger te schakelen…

ANTIFA & SCORCHED EARTH

Plots – oh wat een toeval – is er dan het geval George – I can’t breathe – Floyd. Politiegeweld op een zwarte man als aanleiding voor wilde rellen in grootsteden: plunderingen, brandstichtingen, zinloos geweld, totale anarchie. Heeft het incident de modus operandi van een ‘false flag’? Blijkt immers dat Derek Chauvin, de agent die het geweld pleegde, samen met het slachtoffer George Floyd bijkluste in de security van een nachtclub (El Nuevo Rodeo club in Lake Street – Minneapolis), aldus clubmanager Maya Santamaria. Op zijn zachtst gezegd een vreemde toevalligheid, die nader dient onderzocht.

Maar het spijtig incident wordt door extreem-links en anarchistische groeperingen, met Antifa uiteraard in een hoofdrol, wel meteen aangegrepen om het land in brand te steken. Nu het coronavirus is uitgewerkt, wordt het racismevirus nieuw leven ingeblazen: blanke agent vermoordt zwarte onschuldige man, redenen te over voor een rassenoorlog, die uiteraard Trump zal worden aangewreven. Overal duiken provocateurs op die niets met de lokale bevolking vandoen hebben, en die ruiten ingooien, branden stichten, plunderingen aanmoedigen, geweld plegen en de rassenverhoudingen op scherp stellen. De tactiek van de ‘scorched earth‘ tekent zich af… De mainstream media liegen zich intussen verrot en misleiden het publiek…

Maar ook nu weer ontpopt Trump zich tot ware leider. In een toespraak op het Kennedy Space Center, naar aanleiding van de lancering van de bemande SpaceX-vlucht, veroordeelt hij het politiegeweld, roept op tot vreedzaam protest en waarschuwt hij de anarchisten ondubbelzinnig dat hij desnoods het leger zal inzetten als de rellen niet meteen stoppen. Daags nadien stelt hij Antifa buiten de wet. De militaire inlichtingendienst is al langere tijd geïnfiltreerd bij Antifa, het nodige bewijsmateriaal tegen de groepering is verzameld, nu breekt de tijd aan van ontmanteling en juridische vervolging.

DE SPIN VAN CNN

In onderstaande video krijgt u de speech te zien van Trump, naar aanleiding van de rellen. Zoals we dat van fake news CNN verwachten geven zij deze speech een spin, alszou Trump in ware dictatorstijl aansturen op een oorlog met het eigen volk. Een mooi staaltje fake news. Als Trump dus kalm reageert vindt men hem een softie die zich wegsteekt, als Trump kordaat reageert wordt hij plots een dictator… De gewone man/vrouw in de straat weet intussen wel beter…


ENKELE INTERESSANTE LINKS: