Eerst noemden ze het ‘Global Warming‘. Dat viel niet warm te houden want statistieken en data speelden niet mee. Dus werd het ‘Climate Change‘, een parasol waaronder u zowat alles kwijt kan, zelfs het seksleven van Hillary Clinton. Ook die term werd de doemdenkers intussen te heet onder de zolen, en dus gaan we de nabije toekomst ‘gehersenmasseerd’ worden met het nieuwe label ‘Climate Disruption‘, vrij vertaald ‘klimaatverstoring’. De kroniek van een oeverloze hoax?…

VAN MOORE TOT CROK

Op deze nieuwssite brachten we eerder de ontluisterende DOCU van Michael Moore onder uw aandacht wegens te weinig of geen aandacht in de pers. We braken ook een lans voor kernenergie als soliede oplossing voor een klimaatvriendelijke energiewinning. Er is evenwel nóg een figuur die we u niet willen onthouden. Iemand die door de Groene Kerk wordt afgedaan als ketter, door de pers gehoond en neergepend, maar nochtans interessante dingen te vertellen heeft over het klimaat, met name Marcel Crok.

Hij maakte furore als de persoon die de fameuze, alarmerende ‘Global Warming-grafiek‘ (hockeystick) onderuit haalde. Ter kennismaking: Marcel Crok (1971), die wat gelijkt op Edwin van der Sar, studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. In 1997 werd hij wetenschapsjournalist bij het ‘Chemisch Weekblad‘ (tegenwoordig C2W). In 2001 vervolgens redacteur bij het Technologietijdschrift ‘De Ingenieur‘ en vanaf 2003 bij maandblad ‘Natuurwetenschap & Techniek‘ (NWT).

DE IMAGINAIRE ERECTIE

Alles begon voor Marcel Crok dus met die ondertussen befaamde ‘hockeystick-grafiek‘ van Michael Mann, de grafiek die een steile opklim of erectie (hockeystick) toont, te begrijpen als een razendsnelle toename van global warming door het toedoen van menselijke activiteit. Een – zo blijkt algauw – misleidende grafiek, die in 1998 nochtans in het internationaal gerenommeerde wetenschapstijdschrift ‘Nature‘ werd gepubliceerd, prominent opgenomen in het derde IPCC-rapport in 2001 en daarmee verheven tot dogmatische waarheid.

(LEGENDE) De fameuze ‘hockeystick’ van Mann, een statistisch verzinsel volgens McIntyre, McKitrick en Crok.


Marcel Crok, in zijn persoonlijk leven nochtans een modelvoorbeeld van ‘groen’, publiceerde in februari 2005 in NWT een uitgebreid en keikritisch artikel (zie te downloaden bijlagen) hierover, nadat hij in contact was gekomen met de Canadese onderzoekers Stephen McIntyre en Ross McKitrick. Zij ontdekten in 2003 een resem fouten in bewuste grafiek en concludeerden dat de klimaatmodellen van het VN-klimaatpanel (IPCC) niet kloppen. Die laten véél meer opwarming optekenen (30%) dan er in feite plaatsvindt. Wat u ook in de grafiek stopt – zelfs ruis – er komt vanaf circa het jaar 1900 altijd dezelfde ‘hockeystick’ uit. En ja, als die modellen niet kloppen, dan stort het doemscenario van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) als een kaartenhuis in elkaar.

(LEGENDE): De aanjagers van Global Warming gebruiken ‘gephotoshopte beelden’ om aan te tonen dat climate change nefast is voor ijsberen. Volgens expert Susan Crockford is er echter niets aan de hand (zie video).


INCONVENIENT FACTUAL TRUTH

Het tijdschrift ‘Nature‘ weigerde de kritische stelling van McIntyre en McKitrick vervat in een artikel van Crok te publiceren, waarop die dan maar zelf een uitgebreid stuk publiceerde in NWT, dat terzelfdertijd ook in de Canadese ‘Financial Post‘ verscheen. Hoewel Crok voordien nooit eerder had geschreven over het klimaat, zat hij in één klap middenin het wereldwijde klimaatdebat. Hij won wel de prijs (Glazen Griffioen) voor wetenschapsjournalistiek met zijn publicatie.

“Back in 1970, the prevailing hysteria was the threat of a new ice age—promoted by some of the same environmentalists who are promoting global warming hysteria today.”
— Thomas Sowell —

Ofschoon het niet zijn oorspronkelijke ambitie was, is hij zich sindsdien blijven verdiepen in de klimaatproblematiek, hij noemt het zelf ‘Eco Modernisme‘. Crok weet er met kennis van zake over uit te weiden en durft een kat een kat te noemen, iets wat hem uiteraard niet in dank wordt afgenomen door de instanties en figuren die ons een peperdure ‘climate change‘ willen aanpraten. Als u uw kennis over de klimaatproblematiek wilt verrijken, zijn onderstaande video’s zeker aanraders.

 


VIDEO: Marcel Crok over de docu ‘The Planet of the Humans’


DOCU: THE CLOUD MYSTERY

De Deense natuurkundige Henrik Svensmark is geroemd en tegelijk omstreden voor zijn ‘Svensmark-hypothese‘. Hij presenteert een alternatieve verklaring voor schommelingen van het klimaat: kosmische straling. Het is brandstof voor een verhit debat…

Eindelijk, de ontbrekende schakel tussen exploderende sterren, wolken en het klimaat op aarde is gevonden‘. Met die woorden benadrukte de Deense natuurkundige Henrik Svensmark in een persbericht het belang van zijn nieuwste publicatie in Nature Communications. Voor Svensmark is het plaatje rond: kosmische straling en onze eigen zon hebben een grote invloed op ons klimaat. Maar lang niet iedereen is overtuigd.

Svensmark ontdekte in 1997 dat er een relatie bestaat tussen straling uit het heelal en wolkenvorming op aarde. Dat zit als volgt: hoe meer kosmische straling onze atmosfeer bereikt, hoe meer wolkenkernen er in theorie in de lucht kunnen worden gevormd en dus hoe meer wolken er ontstaan.

Het magnetische veld van onze zon buigt een deel van de kosmische straling af. Als de zon minder actief is, bereikt meer kosmische straling de aarde. Dat heeft als gevolg meer wolken en dus een koelere aarde, want wolken weerkaatsen zonlicht…

Bekijk hier zijn docu getiteld ‘The Cloud Mystery‘.


VIDEO: MARCEL CROK INTERVIEW: EEN EERLIJK GESPREK OVER KLIMAATVERANDERING


VIDEO: MARCEL CROK: “PROPAGANDA KLIMAATVERANDERING WERKT”


VIDEO: Is de klimaat handel? Ton Lankreijer interviewt Marcel Crok


VIDEO: In de klimaatwetenschap is de academische vrijheid vrijwel verdwenen

Volgens de president van CLINTEL, professor Guus Berkhout, wordt het hoog tijd dat Academies van Wetenschappen wetenschappers gaan beschermen tegen de inmenging van politieke ideologieën. We zijn in het klimaatonderzoek een richting uitgegaan die de wetenschap onwaardig is. De belangen van wetenschap en politiek zijn sterk verstrengeld geraakt. Daardoor is waarheidsvinding al jaren niet meer het uitgangspunt. De geschiedenis zal dat de verantwoordelijke wetenschappers, bestuurders en politici zeer kwalijk nemen. Het gaat daarbij niet alleen om degenen die het kwaad hebben geïnitieerd, maar ook om hen die het hebben gefaciliteerd. CLINTEL waarschuwt dat op basis van onvolwassen wetenschappelijke modellen de wereld een onzinnig klimaatbeleid krijgt opgedrongen en dat in naam van de wetenschap de samenleving ernstig wordt ontwricht.


VIDEO: Susan Crockford: IJSBEREN ZIJN GEEN KANARIES


NUTTIGE LINKS:


FREE DOWNLOADS (RAPPORTEN IN PDF-FORMAAT):VOORMALIGE GREENPEACE-PRESIDENT: ‘ER IS GEEN KLIMAATCRISIS’

Patrick Moore, voormalige president van Greenpeace (Canada), heeft een nieuw boek uitgebracht onder de titel ‘Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom‘. In dit boek, dat voor de nodige ophef zorgt, veegt de voormalige Greenpeace-president de vloer aan met klimaatalarmisten.

All the scare stories are based on things that are either invisible – like C02 and radiation – or so remote, like coral reefs and polar bears, or in the future where of course they’re both invisible and remote!”, vertelt Moore in onderstaand interview met Sky News-host Chris Smith. Anders gezegd: er is helemaal geen klimaatcrisis, het is allemaal alarmisme en opgezet spel met politieke motieven.

Via een denkbeeldige klimaatcrisis en een dito covid-pandemie willen de neo-marxisten mondiaal de macht grijpen (Vierde Industriële Revolutie of Great Reset). U kan het boek bestellen via Amazon.