Een argeloze toerist uit Aalst keert terug uit een zuiders vakantieoord (Macedonië), een bestemming die na zijn afreis én buiten zijn weten rood werd ingekleurd door de corona-pausen. Nietsvermoedend begeeft hij zich daags nadien naar zijn werk – de man is buschauffeur. Intussen tipt iemand de politie, die meteen in actie schiet en de man met veel machtsvertoon gaat arresteren op zijn werk.

Hij voelt zich prima, wordt na enkele uren cachot toch verplicht in quarantaine te gaan. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) van Aalst vindt het allemaal de gewoonste zaak van de wereld. Dat dit praktijken zijn die doen denken aan de donkere dagen onder het Nazi-regime, komt niet bij haar op, zo gehypnotiseerd als ze is door het corona-fantoom.

DE GEUR VAN TIRANNIE

Viroloog Van Ranst: ‘Men had die man ook gewoon kunnen bellen. Het is altijd een moeilijke balans om zulke dingen te handhaven, maar we mogen de slinger ook niet te ver de andere kant laten opgaan. Dit is geen politiestaat en mag dat ook niet worden‘.

Een zeldzame keer zijn wij het met de viroloog eens. Maar we stellen evengoed vast dat onze Westerse samenlevingen stapsgewijs evolueren richting politiestaten. We glijden af richting tirannie. Zonder dat daar veel weerstand tegen ontstaat. Is onze vrijheid van zo weinig waarde? En wat met de pers, de Vierde Macht, die geacht wordt op de bres te staan voor volk en vrijheid? Welnu de kranten vinden het voorval amper enkele regeltjes waard, op pagina elfendertig en stellen zich verder geen vragen…

“Inside Every Progressive Is A Totalitarian Screaming To Get Out”
— David Horowitz —

Ja, het gaat met onze samenleving de verkeerde kant op. In snel tempo. De roep uit het verleden om ‘meer blauw op straat’, die jarenlang in dovemansoren viel (wegens geen budget?), wordt nu feitelijk wél beantwoord en hoe. We krijgen overvloedig veel blauw op straat, niet om criminelen te vatten of kutmarokkaantjes te disciplineren, dan wel om gewone burgers manu militari in het keurslijf van een Nieuwe Normaal te dwingen.

Dat het allemaal niets vandoen heeft met volksgezondheid of het intomen van een pandemie is voor iedereen die wil zien intussen wel duidelijk. Ook de vaststelling dat wereldwijd dezelfde vorm van dwang en repressie wordt gehanteerd, wijst erop dat er zich een scenario afspeelt dat boven onze hoofden is geschreven.

Het lijkt wel of politici en regeringsleiders hun gezond verstand hebben verloren. Neem het voorbeeld van Nieuw-Zeeland. In het zuiden van het land is één familie besmet. Bijgevolg legt premier Jacinda Ardern zowat het hele land plat. De verkiezingen worden uitgesteld. Er komt een lockdown voor een onbestaande pandemie die in Nieuw-Zeeland tot op heden 22 slachtoffers heeft geëist, waarvan niet eens met zekerheid vaststaat dat ze ook effectief gestorven zijn door Covid-19!…

Of Sleepy Joe Biden in de VS, die zich al president waant. Geflankeerd door Kamala Harris eist hij per direct een totale, algemene verplichting om mondmaskers te dragen, en dit over het volledige grondgebied. Seniel of sinister? Beide, nemen we aan.

JAAR VAN DE MASSAPSYCHOSE

Wat we wereldwijd voor onze ogen zien afspelen en ontplooien zijn klassieke technieken uit het fascistoïde handboek van marxisten. Het begint met afmatting en psychische terreur. Het scheppen van een langdurige stress-situatie. De zelf gecreëerde crisis laten aanslepen zonder vooruitzicht, want dat put een mens mentaal en fysiek uit. Zo wordt hij makkelijk kneedbaar en manipuleerbaar.

Het proces dat zich nadien afspeelt en we nu in volle ontplooiing zien, verloopt in enkele stappen. Een eerste fase is die waarin een autoriteit opstaat, zich véél macht toeëigent en stapsgewijs verplichtingen oplegt, het klinkt u allicht bekend in de oren.

Gestresseerde mensen zullen in zulke situatie volgzaam zijn en dingen doen die ze normaliter zouden weigeren. In deze corona-situatie zien we dat een grote groep mensen de overheid en de virologen slaafs volgt en zich zelfs afzet tegen al degenen die een ‘alternatief’ voorstaan of protesteren tegen de maatregelen.

DE NIEUWE GESTAPO?

De volgende fase is die waarbij de overheid bepaalde personen in een positie van autoriteit plaatst, zoals overheidspersoneel en ordehandhavers. Gewone burgers komen dan in een situatie terecht vergelijkbaar met die van gevangenen. Sommigen revolteren, de meesten onderwerpen zich.

Machtsmisbruik steekt zijn lelijke kop op. We zijn ons hier het voorbeeld indachtig van een Australische agent die een vrouw in een wurggreep neemt omdat ze haar maskertje niet correct draagt. Of nog in Australië waar het de politie is toegestaan in woningen in te breken om controles uit te voeren. Of een buschauffeur die manu militari van zijn werk wordt geplukt omdat hij de regels niet strikt genoeg opvolgt. Of de democraten in Wisconsin die mensen willen verplichten in eigen huis mondkapjes te dragen. Of de Duitse ouders die met gevangenisstraf worden afgedreigd als ze hun kinderen niet volledig isoleren op hun kamertjes. Enzovoort enzovoort… Vergelijkingen met de Gestapo zijn niet veraf.

DE DOKTER HEEFT GEZEGD…

Vervolgens is er de fase waarin mensen in een ‘dokter/patiënt-situatie‘ worden gemanoeuvreerd. Wij worden patiënt hoewel we helemaal niet ziek zijn. De viroloog en de geneesheer die in opdracht van de overheid handelen, geven de mensen een gevoel van ondergeschiktheid, hulpeloosheid en machteloosheid. Wij worden ontmenselijkt (maskers) en voelen ons schuldig, want we zijn immers een gevaar voor onszelf én andere mensen. Alzo zien we als het ware op grote schaal de manifestatie van het ‘Munchhausen-syndroom‘: we zijn niet ziek maar gedragen ons ziek, want het wordt ons ingepompt.

VIDEO: DE MEDISCHE MEDEPLICHTIGHEID:

DE VOLGZAME MAATSCHAPPIJ

Toppunt van al is dat mensen niet in de gaten hebben dat de psychologische terreur waarvan hier sprake ook stelselmatig hun identiteit verandert. Mensen zijn dermate bezig met deze crisis te beleven en te ondergaan dat ze de subtiele veranderingen aan hun eigen persoonlijkheid over het hoofd zien.

Zonder het goed te beseffen zijn wij ons allen aan het reorganiseren, zeg maar herprogrammeren om alzo te conformeren aan een nieuwe realiteit. Volgzaam en vol zelfdiscipline (self-policing). De handhaving (de nieuwe Gestapo) floreert hierbij omdat de uitvoerders zich gewillig identificeren met hen (overheden) die een onmenselijke politiek presenteren als zaligmakend.

THE DEVIL FROM DAVOS

Waarom ons dit alles overkomt? Waarom nu? Waarom wereldwijd? Welnu, omdat er een GROTE RESET van onze samenlevingen zit aan te komen. Een reset op politiekeconomisch, sociaal, financieel en ecologisch vlak. Dat is al jaren zo gepland en vorig jaar in een scenario gegoten te Davos (Zwitserland) tijdens het World Economic Forum.

Eén der hoofdfiguren bij de bekokstoving en implementatie van de GROTE RESET is George Soros, door de links-liberale pers heilig verklaard, maar de facto eerder een vleesgeworden duivel.


Boven onze hoofden is in Davos beslist om onze wereld onherkenbaar te veranderen. En geloof maar niet dat het een verandering ten goede is, in het voordeel van de gewone mens. Er wachten ons barre tijden.

En de vermeende corona-pandemie is dus een aangewezen tactiek om dit alles (The Great Reset) te bewerkstelligen met zo weinig mogelijk weerstand van de wereldbevolking. Want die is intussen uitgeput, ontredderd en moegetergd…

 


VIDEO: A BAD HORROR MOVIE


VIDEO: Is This Torture?

In deze video snijdt ‘Amazing Polly‘ (docu-maker) het thema van psychische terreur aan. Zij start gemoedelijk, maar geeft gaandeweg voorbeelden en levert de bewijzen. Zij vergelijkt de situatie waarin de wereldbevolking zich bevindt met die van krijgsgevangenen, althans volgens de regels van Amnesty International’s eigen definitie van ‘het martelingen van gevangenen’.


VIDEO: Are we really free in today’s world?

In deze video legt David Icke, één der vooraanstaande en inspirerende alternatieve denkers, uit dat de wereld wordt gedomineerd door een klein groepje mensen. Dat wij bovendien veel minder vrijheid genieten dan we wel denken. En ook alleen over de informatie beschikken die men ons wil vrijgeven (deze video wordt geboycot op #YouTube)

video
play-rounded-fill

GESTAPO 2.0 ARRESTEERT CANADESE PASTOOR

Zelfs Canada, ooit het toevluchtsoord voor mensen die vrijheid of een nieuw leven zoeken, heeft zich tot het globalismesugar coating voor FASCISME -bekeerd. Deze video toont hoe pastoor Artur Pawlowski wordt nagezeten op de snelweg door een bende Gestapo-agenten en als een terrorist wordt geboeid en gevangen gezet. Zijn misdaad? Het openhouden van zijn kerk tijdens de lockdowns.


NUTTIGE LINKS:


VIDEO: THIERRY BAUDET: “Wat zijn onze vrijheden nog waard?VIDEO: Dag van Verbinding: Brief aan de handhavers van de wet

Zaterdag 15 augustus jl. werd dit jaar omgedoopt tot ‘Dag van Verbinding‘, een dag waarop het Malieveld in Den Haag wederom volliep met mensen die weigeren zich neer te leggen bij de maatregelen die hen worden opgelegd door de overheid om het coronavirus te bestrijden. Twijfels over statistieken, effectiviteit én intenties leven onder een groot deel van de bevolking en in plaats van een gezond en open debat krijgen kritische vragen en tegengeluiden te maken met hoongelach en censuur, terwijl de ingrijpende en buitenproportionele spoedwet nog altijd op de loer ligt.

Sven Hulleman was ook uitgenodigd om te komen spreken op deze dag en maakte voor eens een uitzondering op zijn bezwaar tegen demonstraties om met het aanwezige publiek deze onderbelichte dag van 75 jaar geleden te herdenken en een brief voor te lezen aan de handhavers van het gezag.