Corona of Covid-19 blijft de wereld beroeren. De meeste mensen kunnen nog steeds niet goed bevatten wat hen is overkomen. Van de ene dag op de andere van de hemel naar de hel. Gevangen in eigen bubbel. Onder een wijzende vinger van ‘Vadertje Staat‘ die vermanend stelt dat er een ‘Nieuwe Normaal‘ is aangebroken. Iedereen slaafs op zijn knieën? Nee… er roert zich een en ander in de straat. De ‘Great Awakening‘?

DE STRAAT ONTWAAKT

U heeft het intussen vernomen in de media: 62 boze Belgen, waaronder de gekende plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, hebben een kortgeding aangespannen tegen de Belgische Staat. De corona-maatregelen zouden in strijd zijn met het ‘Europees Verdrag van de Rechten van de Mens‘. De maatregelen die ons worden opgedrongen via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raken kant noch wal. Er zit geen logica achter en tal van wetenschappers uiten – helaas veelal anoniem – bedenkingen en kritiek omdat die viruscrisis buitenproportioneel is aangepakt en onze vrijheden inperkt.

GEORCHESTREERDE AANSLAG

Deze boze Belgen staan niet alleen. Ook elders in de wereld vinden gelijkaardige acties plaats. In de VS bijvoorbeeld is er een bedrijfsleider van een gerenommeerd bedrijf in nano-technologie die namens een groepering 2 rechtszaken heeft lopen tegen de overheid. Karl Schwartz van de Tokata Nanotech Group, één van ’s werelds koplopers inzake nano-technologie, beweert te kunnen bewijzen dat het corona-virus (Covid-19) niet in China, dan wel in de VS is aangemaakt.

Schwartz stelt bovendien dat er een goed ‘georchestreerde aanslag‘ (false flag) heeft plaatsgevonden op de wereldgemeenschap (lockdown), en dat er mensen zullen worden vervolgd voor ‘hoogverraad‘. Vreemd, want Trump neemt dat woord de laatste tijd ook in de mond… Zolang de rechtszaken lopen kan Schwartz niet meer details prijsgeven. Wordt dus vervolgd (de interviews met Schwartz vindt u hieronder in de bijlage).

“To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize”
— Kevin Alfred Strom —

Wat zeker opvalt is dat er weinig academici openlijk de trom durven te roeren. Er zijn er nochtans veel die weten dat de officiële versie over Covid-19 kant noch wal raakt, maar ze steken hun kop liever niet boven het maaiveld uit.

HET VERBODEN DOSSIER

Edoch, er zijn uitzonderingen. Zo bijvoorbeeld Kevin Galalae, oprichter en directeur van het Center of Global Consciousness (CGC), dat zich inzet voor de eliminatie van alle geheime chemische, biologische, psycho-sociale en economische methoden met betrekking tot bevolkingsbeheersing (het onder controle houden van de bevolkingsomvang en samenstelling).

Kevin Galalae heeft sinds de uitbraak van corona een DOSSIER samengesteld met 102 aandachtspunten of anomalieën – hij noemt het ‘silver bullets‘ – die samen aantonen dat Covid-19 géén pandemie of epidemie is, maar veeleer een ‘false flag‘ achter dewelke er ‘duistere politieke motieven’ schuilgaan.

Het dossier getiteld ‘Evidence the Covid-19 Pandemic is False‘ citeert veelvuldig de opinies en conclusies van wetenschappers en instituten van over de hele wereld en voorziet links naar het bronmateriaal. De chronologische oplijsting van al die onweerlegbare feiten maakt van dit dossier een document dat doorslaggevend is in de ontmaskering van de pandemie-hoax. Reden waarom de media er geen gewag van maken, en waarom de social media het document in de ban slaan.

Wij hebben het document kunnen copiëren voor het verdwijnt. U kan het via onderstaande link downloaden in PDF-formaat.

 


FREE DOWNLOAD:

Het volledige dossier (in PDF-formaat) van Kevin Galalae (Center of Global Consciousness — CGC) kan u via onderstaande link downloaden. Het document werd geweigerd op SCRIBD, nog een platform dat zich blijkbaar plooit naar het embargo tegen ‘andere meningen’ en ‘inconvenient truths’…

> Report Evidence that the Covid-19 pandemic is false


EEN GRAFIEK MET HET DODENTAL PER PANDEMIE


VIDEO: NanoTech Exec Filing Lawsuits To Expose Players At Center Of Coronavirus/COVID-19

(interview begint rond min. 02:55 – EXCUSES voor de slechte klank)

Een facetime-interview van Bradlee Dean (The Sons of Liberty) met Karl Schwartz, ingenieur nano-technolgie, vanuit Tsjechië. U krijgt een aantal onthullingen te horen die op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Zijn verhaal over Anthrax in verband met corona bijvoorbeeld… Of omtrent bepaalde geneesmiddelen die effectief werken tegen corona. Maar het meest in het oog springend is zijn bewering als zou corona zijn opgezet om als wapen te gebruiken tegen de wereldgemeenschap.


SOUNDCLOUD: hier volgen 2 interviews via de podcast #NieuweTijd van Niels Lunsing over de pandemie, de Nieuwe Normaal, de onwenselijke lockdowns. Niels Lunsing is een pedagoog en maatschappelijk werker. Zijn interviews zijn steeds ‘open’ gesprekken die de geïnterviewde ruimte geven om zich zo volledig en duidelijk mogelijk uit te drukken.

Het eerste interview heeft Lunsing met Pieter Stuurman, een schrijver en denker. Wie hem kent weet dat het onderwerp ‘macht‘ een rode draad is in al zijn schrijfsels. ‘Macht en machtsverhoudingen zijn mijns inziens de oorzaak van veel (zo niet alle) ellende in de wereld‘, zegt hij. ‘Vaak krijg ik de tegenwerping dat ik me zou bezondigen aan complotdenken. Dat is zeker niet het geval. De macht waarover ik het heb, is niets meer dan een mechanisme. Een logisch mechanisme waarvan je de werking op ieder moment kunt waarnemen als je de moeite neemt om ernaar te kijken. Het heeft helemaal niets met kwaadaardigheid of sinistere complotten te maken. Het heeft te maken met voorkeur‘, aldus Stuurman.

Het tweede interview van Lunsing is met Jeroen Sloendregt, jurist en één der oprichters van het platform Burgerfront’. In de podcast praat hij over de ‘nieuwe wetgeving‘. Hoe ziet de wereld er uit na 1 juli? En wat kun je als burger doen behalve afwachten wat de politiek besluit? Luister maar!


VIDEO-DOCU: Profiteure der Angst – arte Dokumentation 2009

Een veelbesproken DOCU van Arte uit 2009 over de uitbraak van de varkensgriep of Mexicaanse griep. Een DÉJA VU-ervaring…

Varkensgriep werd in 2009 vooral bekend door een serie besmettingen van mensen in Mexico, de Verenigde Staten en Spanje. Deze specifieke variant, subtype van het influenza A-virus H1N1, is in tegenstelling tot de meeste soorten varkensgriep overdraagbaar van mens op mens door hoesten of niezen. In het verleden waren er al gevallen bekend van varken-op-mensbesmetting. De nieuwe variant werd aanvankelijk niet bij varkens teruggevonden, vandaar de benaming Mexicaanse griep.

Bij de uitbraak van de varkensgriep speelde zich ongeveer hetzelfde scenario als nu met de corona-uitbraak, op de grote lockdowns na natuurlijk. Heel herkenbaar, deze docu.VIDEO: Corona: Misdaad tegen mensheid volgens 1.000 specialisten en 120 wetenschappers

In deze video ziet u Walter Weber van ‘Ärtze für Aufklärung‘ aan het woord die zijn boosheid en irritatie ventileert. Eerder tijdens een persconferentie (op 7 mei) stelde Heiko Schöning, medeoprichter van Ärtze für Aufklärung, in niet mis te verstane bewoordingen dat we in een ‘vies politiek spel’ zitten.

Inmiddels ondersteunen meer dan 1.000 artsen en experts de boodschap van deze beweging die een oppositie vormt tegen het huidige beleid. De motivatie is hun eed die ze hebben afgelegd als artsen.

“Het “coronavirus” van dit jaar, het SARS-CoV2, valt onder de seizoensgebonden griepvirussen. En dat is goed nieuws! De maatregelen die wij allemaal ondergaan hebben NIETS met het bestrijden van dit virus te maken. Maar het slechte nieuws is dat het land in staat van angst leeft. Het wordt tijd dat we gaan beseffen dat we middenin een wereldwijde manipulatie zitten.


VIDEO: Gravitas: Wuhan floods | Natural or Deliberate?


NUTTIGE LINKS:VIDEO: Corona de WAARHEID in 7 minuten…