President Trump koos de 4e juli uit om een striemende speech te geven die nog een wijl zal nazinderen in links-liberale middens. Plaats en tijdstip zijn uiteraard strategisch gekozen: de majestueuze Mount Rushmore waarin de hoofden zijn uitgehouwen van grootheden (George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln en Teddy Roosevelt) uit de Amerikaanse geschiedenis. De datum: Independence Day (Onafhankelijkheidsdag), ook wel ‘Fourth of July’ genoemd, in de Verenigde Staten een nationale feestdag ter viering van de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheids-verklaring op 4 juli 1776.

Net zoals tweeënhalve eeuw geleden, toen de VS het juk van het Brits Koninkrijk verwierpen, is het voor Trump een heilige missie geworden om het land uit de klauwen te bevrijden van een oligarchie in wording (globalisme). Een zelfbenoemde autoritaire wereldregering die links-extremistische groeperingen voor zijn zaak inzet en hierbij fascistoïde methodes gebruikt om het land te ondermijnen.

DE PERS VALT WEER UIT ZIJN ROL

In de mainstream media gaat u hier het fijne niet over vernemen, maar dat wist u al beste lezer. De pers hier te lande baggert immers banaliteiten als vanouds: ‘Trump haalt in speech uit naar links‘ en ‘Trump treedt de corona-regels met de voeten‘ en ‘Trump houdt een donkere en opruiende toespraak‘ en ‘Trump kaapt de geschiedenis‘ en dies meer. Over de feitelijke boodschap omtrent gevaren en bedreigingen voor onze vrijheden, rept het journaille met geen woord. Het zegt veel over aan wiens kant de media staan, en het is blijkbaar niet de kant van het gewone volk.

De speech van Trump aan de voet van de iconische Rushmore-rots geldt inhoudelijk nochtans als een van zijn allerbeste ooit. Later zal men hierop terugblikken als zijnde een historische toespraak op een cruciaal moment in de geschiedenis van de VS en bij uitbreiding de hele wereld. Want zoals aartsbisschop Viganò het onlangs stelde in een open brief aan Trump: wij beleven momenteel de eindstrijd tussen de ‘Kinderen van het Licht‘ en de ‘Kinderen van de Duisternis‘. De president staat op de barricade van het volk en confronteert een oligarchische New World Order die onvoorstelbare trucs aanwendt (climate change, impeachment, corona, rassenoproer etc.) om zijn sinister doel te bereiken…

We zetten hier – vrijelijk vertaald – enkele opmerkelijke uitspraken uit de speech achter mekaar:

‘De helden hier op de rots zullen nooit worden ontheiligd, hun nalatenschap zal niet worden vernietigd. Want ja, terwijl wij hier samenkomen, loert er een groot gevaar dat al het goede waarvoor onze voorvaderen hebben gevochten dreigt teniet te doen. Onze natie wordt nu geconfronteerd met een genadeloze politieke campagne die onze geschiedenis wil uitwissen, onze helden wil neerhalen, onze normen en waarden afschaffen en onze kinderen indoctrineren.’

‘Kwaadaardige bendes halen standbeelden neer, vandaliseren monumenten en ontketenen een golf van geweld in onze steden. Eén van hun politieke wapens is de ‘Cancel Culture-campagne‘. Die oproerkraaiers aanvaarden geen tegenspraak, eisen totale onderwerping van hun opponenten. Dit is de definitie van totalitarisme, hetgeen vreemd is aan onze cultuur en onze waarden, en dus geen bestaansrecht heeft in ons land. De aanval op onze vrijheden moet onmiddellijk stoppen. Wij zullen deze gevaarlijke beweging neutraliseren, onze kinderen beschermen en onze manier van leven niet opgeven.’

CULTURELE REVOLUTIE BAART CHAOS EN GEWELD

‘In onze scholen, in redactielokalen en zelfs in bedrijven waart er een nieuw extreem-links fascisme rond dat absolute trouw aan zijn idealen opeist. Ze verlangen dat u hun taal spreekt, hun rituelen uitvoert, hun mantra’s citeert en bevelen opvolgt. En wie dat niet doet wordt gecensureerd, gebannen, vervolgd en gestraft. Maar wij pikken dat niet langer. Vergis u niet, deze linkse ‘culturele revolutie‘ is erop gericht ons land neer te halen, onze beschaving te ondermijnen.’ ‘Wij waren getuige van een gewelddadige oproer in steden die door liberale democraten worden gerund, het te verwachten resultaat van jarenlange indoctrinatie, corruptie, kleptocratie, falende scholing, een medeplichtige pers. Tegen elk gezond verstand in wordt onze kinderen in school geleerd hun eigen land te haten en de voorvaderen niet te zien als helden maar als criminelen. Deze radicale zienswijze spint een web van leugens, zonder perspectief, zonder deugdzaamheid, met verdraaide motieven en feiten.’

‘Wie bij het aanschouwen van deze destructieve houding zwijgt en niet opstaat, kan ons nooit naar een betere toekomst leiden. De radicale ideologie die ons land bestormt onder het banier van ‘social justice‘ is er in werkelijkheid op uit de samenleving te vernietigen. Ze wil justitie omvormen tot een instrument dat verdeeldheid schept en wraakneming faciliteert en onze vrije en inclusieve maatschappij verandert in een oord van repressie, dominantie en uitsluiting. Deze radicalen willen ons het zwijgen opleggen, maar wij laten ons de mond niet snoeren’, aldus Donald Trump.

De strijd tussen Trump (vaderlandslievende mensen over de hele wereld) tegen de oligarchie van de Nieuwe Wereldorde woedt momenteel in alle hevigheid, weliswaar veeleer buiten het gezichtsveld van de argeloze kijker. Naarmate de presidentsverkiezingen naderen, zal deze strijd nog worden opgevoerd, zoveel is zeker. Ook in Europa moeten we alert blijven en géén tolerantie tonen voor de labiele jongeren (useful idiots) die extreem-links voor zijn kar spant om onze geschiedenis, cultuur, waarden en normen af te breken.

 


VIDEO: OUR HISTORY WILL NEVER BE DESTROYED: Trump SHOCKING Speech at Mt Rushmore ‘Fourth Of July Event’


VIDEO: Explosieve speech als saluut aan Amerika op het ‘Fourth of July-event’ (White House Washington DC)

In deze toespraak (kort na de Rushmore-speech) windt Trump er nogmaals geen doekjes om: de globalisten die de wereld willen verknechten zullen het pleit verliezen, want hoe smeriger zij tewerk gaan, hoe harder en standvastiger de oppositie zal zijn. ‘En wij zullen uiteindelijk winnen’, zegt Trump vol zelfvertrouwen. Een aanrader, deze video.


VIDEO: ZET U SCHRAP VOOR EEN 100 DAGEN LANGE BEZETTING!

Undercover-vlogger Millie Weaver (Millennial Millie) van InfoWars onthult: de groeperingen Sunrise Movement, Antifa, March for our Lives en Black Lives Matter, plannen een 100 dagen lange bezetting van steden over heel Amerika. Zij geven aan hierbij geweld niet te zullen schuwen tot aan al hun absurde eisen wordt voldaan… Tevens willen zij het de conservatieve kiezers straks onmogelijk maken om te gaan stemmen. U kan in deze video een stukje meepikken van die links-radicale waanzin

WATCH > VIDEO: BREAKING: THE 100 DAY SIEGE BEGINS!
NUTTIGE LINKS: