Bij de aanvang van de coronacrisis organiseerde het ‘Forum voor Democratie‘ een live-stream via YouTube. Kopstuk Thierry Baudet bespreekt hierin de drie grote projecten waar de EU momenteel mee bezig is buiten het gezichtsveld van het groot pubiek.

Dat zijn met name: de vorming van een POLITIEKE UNIE (overdracht van onze soevereiniteit, de natte droom van Verhofstadt, Rutte, Merkel…), een complete KLIMAATTRANSITIE (die zich uiteraard vertaalt in torenhoge belastingen en een gemuilkorfde economie naar fascistisch model), en de MASSA-MIGRATIES vanuit Afrika en islamitische regionen…

De drie projecten waarvan sprake zullen volgens Baudet het einde betekenen van onze natiestaten. Wij zullen de zeggenschap verliezen over hoe wij onze maatschappij wensen te organiseren. Wij worden een soort Libanon bevolkt door een kleurrijk ratjetoe.

Hij vertolkt hier de tegenstellingen die zich in de wereld aftekenen tussen enerzijds de globalisten, die streven naar een wereld waarin een kleine elite via een gigantische bureaucratie de plak zwaait, en anderzijds de patriotten, het gewone volk dus dat wenst vast te houden aan eigen heimat en alles wat we door de jaren heen hebben opgebouwd.

Vraag is… wensen wij wel een minderheid te worden in eigen heimat? Willen wij wel deel uitmaken van een amalgaam van wereldvolkeren, op voorhand wetende dat dit een recept is voor grote wrijvingen?

Vinden we het oké als onze maatschappij zijn culturele eigenheid verliest en we onze geschiedenis en helden in de nevelen der tijd zien verdwijnen? Dat wij zelfs onze talen laten vallen en aan Europa vreemde talen op het voorplan plaatsen?

De gevestigde partijen die momenteel aan het roer staan in West-Europa, onderschrijven allemaal deze ambities van het EU-politburo (United States of Europe), en worden hierin bijgestaan door de academische wereld, media, ambtenarij, elites, grote bedrijven… Zij misbruiken ook de coronacrisis om het project onder de radar resoluut te pushen.

Het overgrote deel van onze bevolkingen beseft in het geheel niet wat er zich in Europa aan het afspelen is omdat de media geen eerlijke duiding verschaffen. En door te blijven stemmen voor gevestigde partijen leiden wij onszelf steevast richting een EU-dictatuur.

Wie zich afvraagt wat zulks in de praktijk betekent, moet maar eens terugdenken aan de de hautaine manier waarop die EU omging met de coronacrisis. En denk vooral terug aan de voorbije lockdown en het (manu militari) afnemen van onze vrijheden. Dat was nog maar een voorproefje van hoe het er hier wel eens aan toe kan gaan in de nabije toekomst…

Bekijk hier het volledige betoog van Thierry Baudet: