Vier maanden ver, in de uitrol van de controversiële inentingen, blijft er een netelige hamvraag bovendrijven:

Is een inspuiting met het Covid-vaccin  – al dan niet – méér bedreigend voor ons fysieke welzijn dan een eventuele infectie met het Corona-virus?

De discussie speelt nu al maanden en naarmate de tijd verstrijkt klinken de kritische stemmen almaar overtuigender.

Zowel feitelijke gebeurtenissen als nieuwe inzichten wijzen op een naderende storm, een sanitaire catastrofe zonder weerga. ‘Farmageddon’ staat voor de poort van het mensdom.

‘SHEDDING’ ALS ONWENSELIJK EFFECT

Het prangend probleem is niet zozeer de ‘ziekte’ (Chinees biowapen Sars-Covid-19) dan wél de mondiaal toegepaste therapie (experimentele vaccins), zo blijkt uit de meest recente bevindingen, bij monde van gerenommeerde wetenschappers.

Wat is de primaire betrachting van een vaccinatie?

Welnu, een ingeënte persoon vrijwaren of immuun maken voor een potentiële infectie om alzo verdere verspreiding te voorkomen. Slaagt het Covid-vaccin, van welke farma-fabrikant dan ook, in deze doelstelling? Het antwoord is – jammer maar helaas – negatief.

Dokter Harvey Risch, professor epidemologie aan de Yale-universiteit, heeft berekend dat van alle nieuwe covid-geïnfecteerde gevallen meer dan 60% bij nader inzien volledig ingeënt was. Gevaccineerde mensen blijven dus vatbaar voor Covid en verspreiden het virus gewoon verder, een fenomeen gekend als ‘shedding‘. Mensen die gevaccineerd worden ontwikkelen dus een infectie en verspreiden het virus in hun naaste omgeving. Het omgekeerde van wat een vaccin hoort te bewerkstelligen…

ANGSTAANJAGEND TOEKOMSTPERSPECTIEF

In Israël bijvoorbeeld, het land met de hoogste vaccinatie-graad, sterven er op de koop toe 40% méér mensen NA toediening van het experimenteel vaccin dan rechtstreeks aan of met een Covid-infectie… Hallucinant. En alsof die constatering niet rampzalig genoeg is, valt er nog meer slecht nieuws te melden. Dr. Harvey Risch: ‘Wat angstaanjagend is aan deze experimentele Covid-vaccins, is dat ze in theorie spike-eiwitten produceren in elke cel van het lichaam. Het is alsof u HIV overslaat en meteen naar AIDS schakelt! Ik vrees dat we de komende maanden veel gejammer en tandengeknars gaan meemaken‘.

ONOMKEERBARE AANSLAG OP HET IMMUUNSYSTEEM

Uiteraard staat dr. Harvey Risch niet alleen met zijn voorspelling dat er een doemscenario in het verschiet ligt. Eerder al heeft de Belgische vaccin-expert Geert Vanden Bossche ons uitgebreid gewaarschuwd dat een massale vaccinatie uitrollen op een moment dat het virus zich volop verspreidt, absoluut uit den boze is. Immers, vaccins toedienen terwijl de virusstorm volop woedt, zet het virus ertoe aan om gevaarlijke varianten aan te maken waarop wij geen vat meer krijgen (resistentie).

Dr. Sherri Tenpenny, allicht de best geïnformeerde vaccinatie-specialist ter wereld, gaat nog een stapje verder en stelt dat het covid-vaccin ons immuunsysteem permanent gaat veranderen en mettertijd een auto-immuunziekte zal uitlokken, dit tussen 3 maanden en 20 jaar na toediening. De gevolgen zijn ernstig, meestal dodelijk. Reden te over om argwanig te zijn omtrent covid-vaccins.

Bekijk hier enkele huiveringwekkende verklaringen van dr. Sherri Tenpenny (JONI TABLE TALK) omtrent vaccinaties en bijwerkingen. Deze video is Nederlandstalig ondertiteld:

BLOEDKLONTERS EN HERSENTROMBOSES

Deze wetenschappers worden hierin bijgetreden door professor Sucharit Bhakdi, Duitse microbioloog van Thaise komaf. Reeds in februari van dit jaar waarschuwde hij de ‘European Medicines Agency‘ (Europees Geneesmiddelen Agentschap – EMA) voor gevaarlijke bijwerkingen in de vorm van bloedklonters en hersentromboses bij miljoenen mensen die Covid-vaccins krijgen toegediend. Een waarschuwing die werd genegeerd maar enkele weken later bittere realiteit werd…

In deze video verheldert professor Sucharit Bhakdi diverse prangende vraagstukken. Vooral zijn voorspelling dat de covid-vaccins ertoe zullen leiden dat bij gevaccineerde mensen het immuunsysteem buitenmatig en op desastreuze wijze zal reageren op komende infecties, mag absoluut niet in dovemansoren vallen.

ADE — Antibody-Dependent Enhancement

Hetgeen vele wetenschappers, die kritiek hebben op het huidige corona-beleid, het meest verontrust is dus de ‘pathogenic priming‘ die plaatsvindt bij gevaccineerde mensen.

De wetenschappelijke term voor dit fenomeen is ADE (Antibody Dependent Enhancement). Wat houdt dit in? Welnu, als u uw eerste prik krijgt, voelt u zich oké. Ook als u uw tweede prik krijgt voelt u zich nog steeds prima. Maar dan komt het: als u later wordt blootgesteld aan het natuurlijke sars-virus of een variant, loopt u een groot risico van een ernstige ‘cytokine storm‘ te ontwikkelen. Uw immuunsysteem slaat op hol, met alle gevolgen vandien.

Onder dit artikel vindt u 3 video’s waarin het verschijnsel ADE wordt besproken.

The Magnetic Mark of the Beast

Anderzijds: hoe komt het dat magneetjes blijven plakken op de plaats waar de covid-injecties zijn toegediend? Dit wijst uiteraard op de aanwezigheid van ‘metalen’. Wat moeten we hierachter zoeken? Wat zit er eigenlijk allemaal in die non-vaccins? De ‘wetenschappers’ die ons corona-beleid aansturen blijven hieromtrent antwoord en uitleg schuldig.

Heeft dit iets, zo niet alles te maken met ‘nano-tech‘? Een genetisch gemanipuleerde ‘magnetische proteïne‘ (Magneto 2.0), ingebracht via het vaccin, die het brein (denken en gedrag) stuurt via remote control over (lage frequentie) magnetische velden (5G). Geen Sci-Fi, want intussen harde realiteit, ontwikkeld en gefinancierd door… Bill Gates en DARPA.

Bekijk hieromtrent volgende docu’s (InfoWars):

FARMAGEDDON: EEN GEPLANDE GENOCIDE?

Zijn de wetenschappers en politici die ons corona-beleid vormgeven dan zo slecht geïnformeerd of onbekwaam dat ze al deze ernstige waarschuwingen in de wind slaan?

Dat is een onwaarschijnlijke aanname. Al hetgeen de wereld nu overkomt is minutieus gepland en decennia geleden in gang gezet als de ‘Agenda 2030‘.

Alle landen, aangesloten bij de VN, zijn verplicht om zich eraan te onderwerpen. Nationale regeringen worden gepasseerd. De agenda achter deze geplande genocidale pandemie (farmageddon) is de installatie (Great Reset) van een permanente totalitaire wereldregering. De coronacrisis is met andere woorden doelbewust gecreëerd om deze machtsgreep te faciliteren…


GETUIGENISSEN EN WETENSCHAPPELIJK UITLEG OMTRENT
ADE — Antibody-Dependent Enhancement


INTERVIEW MET O.A. DR. WOLFGANG WODARG (EPIDEMOLOOG)

GEERT VANDEN BOSSCHE’S DRAMATISCHE OPROEP

DOCU: HET VACCIN IS UW VIJAND


— BIJLAGEN —


CIJFERS VACCINATIE-DODEN WORDEN GEMANIPULEERD

Medisch journalist Del Bigtree (Highwire) betoogt in dit video-verslag dat de cijfers van dodelijke slachtoffers veroorzaakt door de covid-vaccins worden gemanipuleerd en achtergehouden. Uiteraard om de ware omvang van de ravage te verhullen. Het VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System oftewel het meldpunt van bijwerkingen na vaccinatie in de VS) rapporteert slechts 1% van de effectieve bijwerkingen. Wat er op neerkomt dat tot hiertoe geen 3.186 maar 318.600 mensen in de VS zijn gestorven na vaccinatie met dit ‘experimenteel pathogeen’. En dan gaat het hier over de directe effecten na vaccinatie. De effecten op middellange en langere termijn, die volgens experten (zie hierboven) catastrofaal zullen zijn (auto-immuunziektes), kunnen we pas over enkele jaren in kaart brengen, maar dan is het onheil reeds geschied.


DR. RICHARD FLEMING: COVID-19 IS EEN BIOWAPEN

Cardioloog en wetenschappelijk onderzoeker dr. Richard Fleming vertelt in dit interview met medisch journalist Del Bigtree (The Highwire) dat alles erop wijst dat het SARS-CoV2 virus is geconcipieerd in een LABO, dat bovendien werd gefinancierd door de Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci.


DR. MERCOLA: ‘HET VACCIN IS GEVAARLIJKER DAN HET VIRUS’


DR. RYAN COLE VEEGT VLOER AAN MET EXPERIMENTELE VACCINS


VIDEO: Cafe Weltschmerz – Naar een wereldregering

Hoe past de coronacrisis in de herinrichting van de wereld?

Agenda 2030” die nu, dankzij corona, versneld wordt uitgerold, is al tientallen jaren geleden in gang gezet, zegt schrijver Pieter Stuurman in gesprek met programmamaker Jorn Lukaszczyk (jornluka.com). Dit programma (Agenda 2030), dat onder auspiciën staat van de V.N. en wordt aangestuurd door de ‘machtigen der aarde’, heeft volgens Stuurman als doel de vorming van een autoritaire wereldregering.

Hij merkt op dat Agenda 2030 alle landen die bij de VN zijn aangesloten verplicht om zich eraan te onderwerpen. Nationale regeringen worden gepasseerd. “De wil om de wereld te overheersen bestaat al zolang als de mensheid bestaat,” stelt Stuurman. De coronacrisis is volgens hem naar alle waarschijnlijkheid doelbewust gecreëerd om deze machtsgreep mogelijk te maken.

De rol van technologie ziet Stuurman als cruciaal. “Vroeger kon je nog ontsnappen aan de controle, nu willen ze letterlijk ieder mens op aarde in het vizier hebben.

De 17 doelstellingen van Agenda 2030, die overal worden verkondigd en die u zelfs in het gemeentehuis terug ziet, zijn het “ideologische sausje” dat de machthebbers over hun plannen gooien, zegt Stuurman. “Iedere dictatuur heeft een ideologie nodig.” Alsook een vijand. En dat is, op dit moment, het fameuze corona-virus.

Kunnen we nog ontsnappen aan dit lot? Volgens Lukaszczyk en Stuurman is er maar één manier om eruit te komen: door er niet aan mee te doen. Dat vergt wel dat we verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven, iets dat we ontwend zijn geraakt. “We hebben zo geleerd onze verantwoordelijkheden weg te leggen in de handen van de staat‘, zegt Lukaszczyk. “De verzorgingsstaat is een perfect voorstadium van datgene waar we nu in zitten.”


DOCU: PLANDEMIC – DE VERBORGEN AGENDA ACHTER COVID-19

In mei van vorig jaar, na het uitbreken van de ‘corona-crisis’, verscheen er op social media een documentaire getiteld ‘PLANDEMIC’, geproducet door Mikki Willis en dr. Judy Mikovits (moleculair bioloog en ex-medewerker van dr. Anthony Fauci).

In deze documentaire ontmaskert dr. Mikovits de prominente viroloog dr. Fauci en maakt terzelfdertijd brandhout van het officiële corona-verhaal. Enkele weken na de release van PLANDEMIC werd een vervolg-docu gelanceerd. U kan beide video’s hieronder bekijken.


NUTTIGE LINKS: