Er staat weer een christelijk monument op verdwijnen. En niet zomaar het eerste het beste. Ditmaal bevindt de fabelachtige kathedraal ‘HAGIA SOPHIA’, een hoogtepunt van Byzantijnse architectuur en prominent prijkend op de lijst van het ‘UNESCO Werelderfgoed’, zich op het kliefblok van islamitische supremacisten.

Het majestueuze gebouw werd in opdracht van Justinianus I de Grote (Keizer van Byzantium) door vrijmetselaars gebouwd en afgewerkt in het jaar 537 (n.C.) en in gebruik genomen als Oost-Orthodoxe kathedraal en zetel van de oecumenische patriarch van Constantinopel.

Erdoğan de islamist

Bij de Turkse invasie (1453) van de regio werd de kathedraal omgevormd tot moskee. Tal van relikwieën van onschatbare waarde werden vernietigd en iconische wandtekeningen overschilderd. Tot na de neergang van de Ottomanen (1931) bleef het gebouw een bidplaats voor moslims, om vanaf dan verder dienst doen als museum. Dat was een ‘diplomatische beslissing’ van Mustafa Kemal Atatürk, de veldmaarschalk en revolutionaire staatsman die als grondlegger en eerste president van de Turkse Republiek regeerde tot zijn dood in 1938.

Lange tijd was het dan peis en vree, tot ene Recep Tayyip Erdoğan ten tonele verscheen. De autoritaire president van Turkije had vanaf zijn inhuldiging al herhaaldelijk aangetoond een hardcore islamist te zijn, dus lag het in de lijn der verwachting dat hij gaandeweg alle overblijfselen van islamvreemde cultuur en geschiedenis zou uitwissen.

De verovering van Constantinopel

Een eerste teken aan de wand: op 1 juli 2016 organiseerden moslims een islamitische gebedsronde in de kathedraal, voor het eerst sinds 85 jaar. De Turkse NGO ‘Association for the Protection of Historic Monuments and the Environment‘ diende meteen een klacht in, waarop de rechter beval dat de kathedraal zijn bestemming van museum moest behouden.

Enkele incidenten later was het opnieuw Erdoğan die op 31 maart 2018 enkele verzen uit de Koran (Al-Fath surah) reciteerde in de Hagia Sophia, verzen opgedragen aan de veroveraar van Constantinopel, een signaal dat kan tellen. Een jaar later liet Erdoğan dan optekenen dat hij de bestemming van de Hagia Sophia zou wijzigen: het gebouw zou koste wat kost een moskee worden.

In mei van dit jaar (2020) vierde de Turkse regering de 567e verjaardag van de Ottomaanse verovering van Constantinopel, nu Istanbul. Opnieuw werden er islamitische verzen gereciteerd tot grote verontwaardiging van de Griekse overheid. De VS riepen de Turken op het gebouw te blijven beschouwen als multi-religieus complex. Al die aanmaningen maakten weinig indruk op Erdoğan en zijn acolieten.

Deze maand (juni) liet het Turkse Diyanet (“Presidium voor Godsdienstzaken”) optekenen dat ‘Turken pas gelukkig zouden zijn als de Hagia Sophia permanent zou worden opengesteld voor islamitische gebedsdiensten‘.

(UPDATE:) Intussen is de omvorming van de Hagia Sophia tot moskee een voldongen feit. Het komt aan als een enorme kaakslag voor orthodoxe christenen en christenen in het algemeen. We zouden op zijn minst mogen verwachten dat Paus Franciscus zich hieromtrent laat horen. Maar tot op de dag van vandaag blijft het oorverdovend stil in het Vaticaan

 


ENKELE NUTTIGE LINKS: