De opmerkelijke BRIEF die aartsbisschop Viganò onlangs schreef naar president Donald Trump en waarin hij zijn steun uitsprak in diens strijd tegen de ‘Deep State’, heeft weinig of geen aandacht gekregen in de mainstream media.

In een normale wereld zou dat verbazing moeten wekken: een prominente geestelijke die een expliciete waarschuwing formuleert voor de hele mensheid… Niet dus. Hebben de mainstream media het nieuws gemist of hebben ze partij gekozen voor de donkere krachten die werelddominantie nastreven en momenteel goed op weg zijn hun doel te bereiken?

DECADENTIE EN PROMISCUÏTEIT

Met zijn persoonlijke brief aan Trump negeert en passeert Aartsbisschop Viganò paus en Vaticaan, wat op zich opmerkelijk is. Maar de voormalige apostolische nuntius voor de VS (ambassadeur) heeft al eerder te kennen gegeven dat hij géén hoge pet op heeft van het Vaticaan en zijn bewoners.

In augustus van vorig jaar maakte Viganò deel uit van een groep katholieke leiders die de paus opriep ontslag te nemen omdat paus Franciscus de hand boven het hoofd hield van de Amerikaanse kardinaal McCarrick, die werd ontmaskerd als een seriële kinderverkrachter. Pedofilie, een eeuwige schandvlek op de katholieke kerk.

Het ging zelfs van kwaad naar erger toen vorig jaar bekend werd dat er regelmatige losbandige homo-party’s plaatsvonden in het Vaticaan. Straffer nog, begin vorig jaar gaf paus Franciscus op de koop toe dat nonnen al jarenlang door priesters en bisschoppen werden misbruikt als seksslavinnen. De laatste taboe blootgelegd…

HARDE TAAL VAN AARTSBISSCHOP VIGANÒ

Begrijpelijk dus dat er zoveel gramschap zit in de brief van aartsbisschop Viganò. Hij schrijft: ‘Recentelijk zijn we getuige geweest van het ontstaan van twee partijen, iets wat ik in een bijbelse context zie. Dat zijn met name de ‘Kinderen van het Licht‘ en de ‘Kinderen van de Duisternis‘.’

‘De Kinderen van het Licht vormen een opvallende meerderheid, maar ze zijn het slachtoffer van tenachterstelling, wat hen tot minderwaardigheid dwingt. Hun tegenstanders vinden we dikwijls terug in strategische posities van de politiek, economie en de media. Alzo worden de Goeden gegijzeld door de Slechten én door degenen die de Slechten bijstaan uit eigen profijt of angst.’

En dan zegt aartsbisschop Viganò iets opmerkelijks: ‘Beide partijen, vanuit bijbels perspectief gezien, volgen duidelijk de scheiding tussen het Nageslacht van de Vrouw en het Nageslacht van het Serpent‘… Aan de ene kant dus zij die, met al hun gebreken en zwakheden, trachten goed te doen, eerlijk en rechtschapen zijn, een gezin stichten, werken, de evennaaste respecteren en zo het Konkinkrijk Gods verdienen. En aan de andere kant zij die alleen zichzelf dienen, geen moraliteit hebben, tégen familie en natie zijn, mensen uitbuiten, overdreven rijkdom vergaren, tweedracht zaaien en oorlogen ontketenen.’

DEEP STATE SPEELT HOOG SPEL

En aartsbisschop Viganò vervolgt: ‘Deze twee partijen co-existeren als eeuwige opponenten. Het ziet ernaar uit, mijnheer de president (Trump) dat de Kinderen van de Duisternis, die we beter identificeren als de Deep State – en die in oorlog zijn met u – nu besloten hebben hun kaarten op tafel te leggen, hun plannen te openbaren. Zij lijken overtuigd dat zij alles onder controle hebben en tonen hun ware aard’, aldus aartsbisschop Viganò. In niet mis te verstane bewoordingen wijst hij de Deep State met de vinger voor de moedwillige verspreiding van Covid-19, alsook het aanstoken en oppoken van de raciale en sociale onrust over het hele Westen.

Er is dus blijkbaar een soort ‘eindstrijd‘ bezig. Waar staat het Vaticaan in deze oorlog tussen Goed en Kwaad, wat is hun positie? Welnu, het antwoord op die vraag vinden we in hun daden: pedofilie, promiscuïteit, seksueel misbruik, corruptie… Én in hun woorden die verhuld worden in de occulte symboliek die men in Rome hanteert. Kijken we bijvoorbeeld naar de pauselijke audiëntiehal (Paul VI Audience Hall – architect Pier Luigi Nervi). Van buitenaf gezien (FOTO 1) gelijkt het gebouw onmiskenbaar op een serpent. En binnen (FOTO 2) is de troon van de paus zo geplaatst dat het lijkt alsof hij uit de bek van een serpent spreekt…

David Wilcock (zie video in bijlage), een onderzoeker van het occulte uit Californië, zegt hierover het volgende: ‘de Illuminati (Deep State), die een satanische cult bedrijven, zijn het aan hun protocollen verplicht indirect aan ons (gewone stervelingen) de ’toelating’ te vragen alvorens ze tot actie kunnen overgaan. Ze doen dat via een serie rituelen tijdens massa-events, populaire films en muziek. De openingsscène van de filmDawn of Planet of the Apes‘ (2014), is wat dat betreft een absolute eye-opener‘ in het licht wat er zich nu afspeelt met Covid-19… Check deze clip:

David Wilcock voegt eraan toe: ‘Het gebeurt allemaal onopvallend voor wie er geen erg in heeft. En wat er in de audiëntiehal van het Vaticaan gebeurt is vrij duidelijk volgens occulte rituelen: hier spreekt de paus vanuit de bek van het serpent (slang) namens de Illuminati tot de gemeenschap. Dus middels occulte symboliek en via de paus delen de illuminati de mensheid mede wat er zit aan te komen’…

CAPITULATIE VOOR HET KWAAD?

Op de keper beschouwd stellen we vast, na observatie van feiten en het horen van betrouwbare getuigenissen, dat er een serieuze machinatie (silent war by design) plaatsvindt onder onze neus. Hierbij is niet alleen de Deep State (VS-veiligheidsdiensten, cabal, Wall Street etc.) betrokken, maar ook het Vaticaan, de VN alsook de EU. Tevens zijn de ‘climate change-doctrine’ (Agenda 21-30), de Covid-19 pandemie en de raciale conflicten onderdeel van die strategie waarmee men beoogt de wereld te verknechten onder een neo-marxistische ideologie (New World Order – Globalisme).

Recentelijk nog riep paus Franciscus alle naties ter wereld op om zich te verenigen onder een ‘Nieuwe Religie van Humanisme‘, een uitspraak die baadt in filantropie maar bij nader inzien oproept tot capitulatie voor de Kinderen van het Kwaad

 


VIDEO: The Rules of The Illuminati – David Wilcock

David Wilcock is een New York Times bestselling auteur met bekende titels als: ‘The Source Field Investigations‘, ‘The Synchronicity Key‘, and ‘The Ascension Mysteries‘. Hij is een consultant producer voor en verschijnt zelf regelmatig in het topprogramma ‘Ancient Aliens‘ op History Channel.


VIDEO: 2012 Olympic Satanic Ceremony London

video
play-rounded-fill

VIDEO: Did Jay-Z Host Eyes Wide Shut Illuminati Party?


VIDEO: Former Catholic of 38 Years Reveals False Teaching of Pope Francis

video
play-rounded-fill


NUTTIGE LINKS: