Dit artikel is een lofzang noch een klaaglied over Corona, want die plaat is intussen grauw gedraaid. Het is wél een aanklacht aan het adres van ‘DE VIROLOOG’ die de mensheid – zo blijkt uit de bewijsstukken – schromelijk in de steek heeft gelaten.

U lieve lezer zit op de jurybank om aan het eind van deze “j’accuse” te oordelen of DE VIROLOOG al dan niet schuldig is aan ‘nalatig verzuim met catastrofale gevolgen en verraad van het volk’.

ONTHUTSENDE TIJDLIJN

Laat ons, om het kader te schetsen , een stap terugzetten in de tijd en de chronologie der feiten onder de loupe nemen. We zijn OKTOBER 2019. Ja, u leest het goed, oktober van vorig jaar. De eerste berichtjes over een nieuwe virusuitbraak duiken op. De naam Corona valt. Een onding dat we al kennen sinds 1965. Toen veroorzaakte het amper een fikse verkoudheid.

Terloops, we weten dat er 7 corona-varianten zijn die mensen kunnen besmetten. De variant die SARS uitlokt dook op in China in 2002 en migreerde naar bijna 30 landen. De variant die MERS veroorzaakt zag het licht in Saudi-Arabië in 2004 en is minder besmettelijk dan SARS, maar dodelijker.

Reeds in oktober van vorig jaar werden in de Chinese grootstad Wuhan de eerste besmettingen vastgesteld. Het startsein voor een gemilitariseerde epidemie-operatie…


Er waren dus die berichten over een ‘nieuwe uitbraak’. Wat deed DE VIROLOOG? Blijkbaar niet veel. Althans niet voor de schermen. In het Verenigd Koninkrijk vielen er intussen – in de periode oktober tot en met kerstmis – statistisch gezien abnormaal en dus verdacht veel doden. Met name onder de oudere bevolking (75+), vooral mensen met onderliggende aandoeningen. Wie was de schuldige, die nieuwe corona-uitbraak of de klassieke griep? Men had er het raden naar…

In de periode oktober-december vielen er in de UK 6.752 meer doden te betreuren dan statistisch werd verwacht. En in vergelijking met het jaar voordien waren vooral de senioren het slachtoffer.


JOLIJT EN PASSIVITEIT

Wat doet een detective als hij getipt wordt dat de verdachte waar hij naarstig naar op zoek is zich wellicht in China bevindt? Welnu, die boekt subito presto een vlucht naar het Verre Oosten en gaat zich ter plekke vergewissen van de situatie. Dát is de meest resultaatgerichte aanpak voor een grondig onderzoek. Die zelfde approach mogen we toch ook van DE VIROLOOG verwachten die – als een detective – geacht wordt super-alert te zijn voor nieuwe virussen met de potentie om dodelijke pandemieën te genereren? Toch? Maar DE VIROLOOG, die bleef jolig in zijn kot.

Met andere woorden, indien DE VIROLOOG in pakweg november of december naar China was gevlogen, had hij met eigen ogen kunnen vaststellen dat er een catastrofe zat aan te komen. Ter plaatse had hij stalen kunnen nemen, met lokale virologen overleg kunnen plegen om een redelijke inschatting te maken van het nakende onheil. DE VIROLOOG zou zich bewust zijn geweest van het feit dat deze nieuwe corona-variant uiterst besmettelijk is en een ernstig risico inhoudt voor senioren.

HET IDEALE RAMPENPLAN

Logischerwijs zou de volgende stap het grondig inlichten van de overheid zijn. Een team specialisten samenbrengen uit diverse disciplines (crisiscentrum), aangevuld met dokters/specialisten die ‘frontervaring‘ hebben. Diverse worst case scenario’s uitdokteren. In een vroeg stadium stocks bestellen en inslaan. Ook medische mondmaskers die effectief beschermen. Beademingsapparatuur indien vereist. Extra voorraden ontsmettingsgels. Ook diverse geneesmiddelen inslaan die bij de vorige uitbraken heel effectief bleken, zoals bijvoorbeeld Hydroxychloroquine in combinatie met Azithromycin. Vervolgens klinieken briefen en personeel opleiden, zodat die vanaf ‘DAG 1’ op een efficiënte en stressloze manier met een gerichte behandeling aan de slag kunnen. En dies meer…

Dokters en verpleegkundigen werden voor de leeuwen geworpen, onvoorbereid op een ramp die had voorkomen kunnen worden als DE VIROLOOG zijn plicht had vervuld in het vroegste stadium van de crisis.


Héél belangrijk is natuurlijk de huisartsen persoonlijk te briefen, met Zoom ware dat een ‘fluitje van een cent’. Huisartsen zijn namelijk de zorgverstrekkers tussen het volk. Zij kennen al hun patiënten, ze weten wie een risicogeval is omwille van bijvoorbeeld een onderliggende aandoening. De huisartsen kunnen heel gericht hun patiënten alsook de rusthuizen informeren en adviseren in quarantaine te gaan tot nader order. Het kan allemaal gebeuren onder het motto ‘beter voorkomen dan doodgaan‘. Deze aanpak had de levens van enkele duizenden senioren kunnen verlengen…

DE DIEPE ZAKKEN VAN DE WHO

Edoch, driewerf helaas, niets van dat alles. DE VIROLOOG geeft niet present, is in geen velden of wegen te bespeuren. Nou moe, van professionalisme gesproken. De klok tikt, we zijn januari 2020.

Twitter, 25 januari 2020 — Een viroloog in staat van ontkenning. Moet het virus misschien de tijd krijgen om zich te verspreiden vooraleer men in actie schiet?

U vraagt zich misschien af waarom DE VIROLOOG zo passief is in dit stadium? Een voor de hand liggende reden zou zijn dat DE VIROLOOG zijn marsorders krijgt van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), zowat de meest incompetente barak van de Verenigde Naties.

De WHO is op de koop toe zo corrupt als Biden in het kwadraat. Omgekocht en ingepalmd door de Chinese autoriteiten en in het gelid voor de Nieuwe Wereldorde. Feit is dat China tot hiertoe drie kostbare maanden liet verloren gaan om pas nà de jaarwende schoorvoetend toe te geven dat er een viraal probleem is…

Incompetentie en corruptie verkankeren de Wereld Gezondheidsorganisatie. De banden met Big Pharma moeten alarmlichten doen aanfloepen en ons aanzetten hun adviezen met een korrel zout te nemen…


De WHO blijft dus tot op 30 januari negeren dat er een virusuitbraak is met overdracht van mens-op-mens. Ondanks het feit dat de Chinese autoriteiten die zelfde WHO reeds op 3 januari ingelicht hebben. SCHULDIG VERZUIM!

Op 14 januari tweet de WHO dat er niks aan de hand is. Zij houden hun ontkenning vol tot eind januari…


De WHO veegt de oplaaiende crisis onder het tapijt ondanks het drama dat zich aan het voltrekken is in Wuhan, getuige het dramatische verhaal van de Chinese whistleblower Dr. Li Meng Yan. Deze gereputeerde virologe is vanuit Hong Kong naar de VS gevlucht uit vrees voor haar leven, nadat ze had ontdekt welke catastrofe zich aan het ontwikkelen is. WATCH:

VIDEO: Coronavirus Whistleblower Dr. Li Meng Yan

https://youtu.be/tkphaRzAJEE

TRUMP GEEFT HET VOORBEELD

Aan de overkant van de oceaan ziet Donald Trump de ernst van de situatie wél in en kondigt op 31 januari een embargo aan op vluchten vanuit China. Tot grote verontwaardiging van DE VIROLOOG, de WHO en de fake news media. Trump trekt zich het gehoon niet aan en zet door. Een moedige beslissing die duizenden levens heeft gered. Maar Trump krijgt er lof noch lauwerkrans voor. Hey, what did you expect? Hoewel overtijd had DE VIROLOOG hier moeten wakker schieten. Maar het bed lag te lekker.

KALVEREN EN VERDRONKEN LANDEN

Het duurt dan tot een eind in februari vooraleer DE VIROLOOG met slaapoogjes uit zijn kot komt. De eerste besmetting in België werd vastgesteld op 2 februari, de eerste lokale quarantaine ingesteld op 24 februari. De reactie van DE VIROLOOG komt feestelijk laat, het kalf is verdronken, het euvel is dan al geschied. De epidemie grijpt in snel tempo wereldwijd om zich heen en niemand is afdoende voorbereid. De wereld gaat vervolgens op slot, de economie en het sociale leven gaan op de fles.

Maart 2020. Nu geeft DE VIROLOOG uiteindelijk wel present. En wel in die mate dat de mensen ervan moeten kotsen. Heelder kranten en flikkerende schermen lopen vol met expertise-praatjes van DE VIROLOOG. De ene dag is het blauw, de andere rood. De mensen kijken ernaar en zien alle kleuren van de regenboog. Maar DE VIROLOOG wil van geen wijken weten, hij zal het u eens komen vertellen.

SLOTPLEIDOOI

Beste jury. Het weze duidelijk dat DE VIROLOOG schromelijk in gebreke is gebleven. Eerst was hij niet op post. Daarna viel hij in slaap tijdens zijn wacht. Om vervolgens de situatie niet juist in te schatten, zelfs te minimaliseren. DE VIROLOOG heeft te laat actie ondernomen, op de koop toe met tegenstrijdige adviezen die regering en volk in verwarring brachten.

Samengevat: DE VIROLOOG maakte een slechte beurt met rampzalige gevolgen. Hij heeft al dan niet bewust de belangen gediend van de WHO, Big Pharma en de Deep State. AKA, de neo-marxistische cabal.

DE VIROLOOG moet ook geweten hebben dat Covid-19 of corona een artificieel virus is dat als bio-wapen is ingezet om een ‘Nieuwe Normaal‘ in te luiden. De wijze waarop dit wangedrocht wereldwijd synchroon en unisono werd uitgerold wijst op ‘voorbedachte rade’, op een wel doordacht plan…

Tenslotte beste jury, het voorstel van DE VIROLOOG om bij een volgende lockdown de controle over het land in handen te geven van hemzelf en enkele ambtenaren – een technocratische dictatuur – toont aan hoe ver DE VIROLOOG in gedachten reeds in zijn utopische wereld van de ‘Nieuwe Normaal’ vertoeft…

 


VIDEO — Minister van Ark: “Mondkapjes dienen om ons gedrag te beïnvloeden”

Tijdens een livestream in Nederland kwamen Minister van Medische Zorg, ene Tamara van Ark, en Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls aan het woord. Deze mensen willen ons muilkorven, niet om medische redenen, maar om ons gedrag te manipuleren. Wij moeten een experiment ondergaan als burgers, met gevaarlijke mondkapjes die veel levensjaren kosten, om zo ons gedrag te beïnvloeden. Ook willen ze experimenteren om “achter de deuren van onze huizen te kijken”. WTF? Bijvoorbeeld in het geval van feestjes voor jongeren.

Dit zijn Satanisten aan het werk. Zonder een spier te verrekken lichten ze hun smerige plannen toe voor de camera. Men begrijpt het toch niet… Denkt men. En dat alles voor het lichtste griepvirusje ooit waar niemand dood aan gaat. Waar blijven de gewone griepcijfers? Joost mag het weten.


VIDEO: Van Ranst — Redder der Mensheid (parodie HUMO)

KENNELIJK KAN NIET IEDEREEN DEZE HUMO-VIDEO SMAKEN…


IN REACTIE OP BOVENSTAAND DISPUUT

Het UZ Brussel trekt zijn paraplu open en gebaart van kromme haas. In het land van de Nieuwe Normaal wordt elke afwijkende mening hetzij genegeerd hetzij verguisd.DE GEVORKTE TONG VAN OPPER-VIROLOOG FAUCI

Amerika’s top-viroloog dr. Anthony Fauci – dé oppersmurf met belangen in Big Pharma – is er op 21 januari – ondanks de vele doden in Wuhan – nog steeds niet van overtuigd dat er iets ernstigs aan de hand is en spreekt de media toe met gevorkte tong, luister zelf:


NUTTIGE LINKS: