U vraagt zich – zoals zovele mensen – nog steeds af hoe het komt dat onze leefwereld in enkele maanden tijd volledig op zijn kop is gezet? Hoe is dit kunnen gebeuren? En waarom eigenlijk?

Jazeker, het Covid 19-virus bestaat echt en het houdt risico’s in voor ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. Maar die risico-patiënten kan men in samenspraak met de huisarts toch in quarantaine zetten?

De jongeren en mensen met een goed functionerend imuunsysteem kunnen dan gewoon VERDERGAAN met hun leven, zonder inperkingen. En als iemand symptomen vertoont: per direct een kuur starten met HCQ plus zink en na 5 dagen is het leed geleden. Zeker weten.

Want ja, in een vroeg stadium is HCQ héél effectief, dat bewijzen de landen die HCQ – tegen de valse waarschuwingen van de corrupte WHO in – wél degelijk gebruiken. Kijk maar naar India, Turkije, Oekraïne, Cuba, Marokko, Griekenland…

Waaróm zien we die simpele, logische en pragmatische aanpak niet in het Westen? Iemand?

DE VERMIJDBARE DEPRESSIE

Ergo: kennelijk is dit NIET het héle verhaal, het échte verhaal. Er moeten ANDERE redenen zijn voor deze immense malaise, véél zwaarwichtiger redenen. Hoe verklaart u anders dat het politieke establishment er wereldwijd een economische en sociale DEPRESSIE, een crisis buiten proportie en zonder weerga, voor over heeft? Dat valt toch niet uit te leggen?

De diepste duik die economie en sociaal leven de afgelopen eeuw konden maken? Met immense maatschappelijke kosten: uitgestelde medische behandelingen, huiselijke conflicten, kaalslag in de cultuursector, verplichte quarantaine van gezonde mensen, ondermijning van de rechtstaat, onderwijsachterstand, getorpedeerde economie en dies meer…

Nooit eerder in de geschiedenis zijn GEZONDE MENSEN in quarantaine gezet voor een virus dat op het eind van de rit niet gevaarlijker blijkt dan een influenza-epidemie. Wat gaat hierachter schuil?


GEEN EPIDEMIOLOGISCHE VERANTWOORDING

Het wordt dus met de dag duidelijker: het corona-beleid kan niét worden verantwoord op basis van epidemiologische cijfers. Het gaat in deze heus niet om de volksgezondheid, of het leed alom, of de potentiële slachtoffers. Want op dat vlak valt het eigenlijk nog relatief goed mee.

“The only means to fight the plague is honesty.”
— Albert Camus, 1947 —

Op het hoogtepunt van de corona-crisis was er een periodieke OVERsterfte bij ouderen, die werd gevolgd door een ONDERsterfte. Anders gezegd: senioren die er niet goed aan toe waren zijn gewoon vroegtijdig aan hun einde gekomen. Jammerlijk, maar iets wat met een tijdige quarantaine van senioren vermeden had kunnen worden. Hier schoten de virologen tekort.

Op het eind van de rit zijn er dus evenveel of even weinig mensen gestorven als in een ander jaar waarin de influenza zich liet gelden. Bovendien zijn er genoeg bewijzen om aan te tonen dat de corona-statistieken worden gemanipuleerd en op de spits gedreven. En dat de media hun stinkende best deden (en nog steeds doen) om de mensen op stang te jagen. Maar met welk motief? Wat is er in godsnaam écht aan de hand?

De mainstream media speelden gewillig de rol van MEGAFOON: nooit eerder werd er – zonder ophouden – zoveel aandacht besteed aan een virus dat op de keper beschouwd een losse flodder is in vergelijking met andere calamiteiten. Maar o wee degene die dat durft op te merken.


Houden de overheden vanalles voor ons verborgen? Houden zij ons om een of andere reden ‘out of the loop‘? Of hebben wij in het nabije verleden een aantal waarschuwingen en red flags niet goed opgepikt? Hebben wij in de dagelijkse drukte misschien wat puzzelstukjes in de vlucht zien passeren, maar er nooit een completer beeld bij voorgesteld? Zagen wij het bos niet door de bomen? Dat lijkt bij nader inzien het geval te zijn.

DE GROTE ‘HERSTART’

De belangrijkste puzzelstukjes vinden we terug in de voorbije edities van het ‘World Economic Forum‘ (Davos – Zwitserland). Dáár hebben de elites THE GREAT RESET bekokstoofd, die in grote lijnen overeenkomt met de satanische ‘Agenda 21‘ van de Verenigde Naties.

Deze ‘reset‘ van onze leefwereld werd door niet-verkozen elites boven onze hoofden geconcipieerd. En onze verkozen politici hebben die onmenselijke strategie zonder tegenstribbelen omarmd, zonder de bevolking te raadplegen. De ‘vierde macht‘ (media) speelde het spel mee en hield zijn kijkers/lezers voor de domme, en in dikke mist.

Uiteraard claimt het World Economic Forum de moral highground en verrechtvaardigt ze die nakende reset met ogenschijnlijk nobele maar helaas utopische doelstellingen: ‘op naar een nieuwe wereld met meer gelijkheid en inclusiviteit onder alle volkeren, een nieuwe wereld met een andere, duurzame economie waarbij natuur, klimaat en het welzijn van de planeet de nieuwe regels zullen bepalen’, en meer van die mooie praatjes, zeg maar rookgordijnen.

De ‘Vierde Industriële Revolutie‘ noemen zij het, die zal worden geoptimaliseerd middels 5G- en 6G-technologie (lees: totale slavernij via high tech).

Kortom, de GREAT RESET, die mooie projectie, is niets meer dan een mega fata morgana. Want onder die sugar coating gaat een onwenselijke, duistere wereld (dystopia) schuil die de mensheid in een langdurige slavernij zal storten en bijgevolg met alle middelen moet worden bestreden, willen wij onze kinderen een leefbare toekomst nalaten.

PROBLEM > REACTION > SOLUTION

Om die grote reset-revolutie acceptabel te maken en met zachte én fysieke dwang door onze strot te rammen werd bijgevolg een grote CATASTROFE (false flag) geënsceneerd met name de corona-crisis (= PROBLEM).

Gevolgd door een psychische terreur middels een niet-aflatend media-bombardement van angst aanjagen, paniek zaaien, chaos en verwarring scheppen. Dit moet de mensheid doen snakken naar en smeken om een oplossing (= REACTION).

Enter ‘The Great Reset. Deze radicale herschikking van onze wereld zou het virus terug in zijn kooi drijven en tegemoet komen aan en oplossingen aanreiken voor al onze verzuchtingen (= SOLUTION).

Wij worden dus grandioos om de tuin geleid…

De corona-crisis is bij nader inzien een goed georchestreerde operatie om de bevolkingen over de hele wereld mentaal klaar te stomen voor THE GREAT RESET, een nieuwe wereld van weelde voor de elites maar eentje van onderdrukking en slavernij voor het gewone volk. 


NIEUWE NORMAAL / ZELFDE WERELDORDE

De Great Reset is in volle uitrol. Wij staan erbij en zien het amper gebeuren. Misschien, of allicht, is een RESET van onze wereld echt wel nodig, want het menselijk ras is op velerlei vlakken toch wel ontspoord. Maar… de oplossing die de Nieuwe Wereldorde en vazallen als Bill Gates, George Soros en de Davos Class aanreiken zal de wereld er niet beter op maken, integendeel.

Wat de Great Reset beoogt is niets minder dan CENTRALE PLANNING met TOTALE CONTROLE over land, water, fauna, flora, voedsel, energie, mineralen, bouw, productie, economie, wetshandhaving, onderwijs, informatie-verstrekking, grondstoffen en uiteraard de MENSEN.

Dat laatste impliceert mass surveillance en het verlies van persoonlijke vrijheid. Om in te schatten wat dit in de praktijk betekent hoeven we maar naar het fascistoïde China te kijken en de verstikkend autoritaire manier van regeren. Excuseer, dit kan voor Westerlingen nooit het goede antwoord zijn.

‘The Great Reset’ komt neer op een variant van ‘wurgend communisme’, die de wereld in zijn houdgreep neemt.


Communisme heeft nooit naar behoren gefunctioneerd, dat bewijst de geschiedenis. Wij moeten veeleer richting een vrij ondernemerschap met hoge ethische inslag, naar een decentralisatie van politieke macht en financiën, met de vrijheid om neen te zeggen (opting out) tegen concepten en systemen die eigen natie en bevolking schaden en die per slot van rekening aan de basis liggen van de huidige malaise. Wij horen vrije volkeren te zijn die in onderling overleg hun eigen toekomst uittekenen en broederlijk samenleven en -werken met andere naties en volkeren.

Laat ons dus eerder van deze gelegenheid gebruikmaken om te breken met die manipulatieve machtsgeile elite, met de groot-bankiers en hun verrot en corrupt financieel systeem, en resoluut kiezen voor een soort reset die àlle mensen – ongeacht stand, ras of religie – ten gunste is.

Wij zijn maar kleine garnalen die niets te zeggen hebben‘, zal u opperen. Dat is waar, maar wij deplorables staan er niet kansloos voor indien we ons verenigen in een wereldwijde beweging voor ‘Vrijheid en Menswaardigheid’ (cfr. Q). Bovendien hebben wij een joker in de mouw, met name de TRUMP CARD.

Als er één natie is die de Great Reset oftewel de machtsgreep van de Nieuwe Wereldorde een halt kan toeroepen is dat Amerika. Daartoe moet Donald Trump opnieuw worden verkozen en die kans zit er dik in. Where We Go One We Go All. Trust the plan.

“Defy them. Glory in your awareness and freedom. Be bold and brash in the face of whatever they throw at us. Our fire is what is setting their cobweb of deceit aflame and they know it…but never mind them. Our concentration needs to be on manifesting the Truth. Their mechanisms are in place to discourage initiative, any sense of freedom or autonomy, and our clear and given knowledge of personal sovereignty.”
—Zen Gardner—

 


VIDEO: THE GREAT RESET (WORLD ECONOMIC FORUM)

‘Er is een urgentie voor aandeelhouders over de hele wereld om simultaan de directe gevolgen van de COVID-19-crisis te bestrijden. Teneinde de staat waarin de wereld zich bevindt te verbeteren, zal het World Economic Forum een GROTE RESET opstarten.’

The World Economic Forum is the International Organization for Public-Private Cooperation. The Forum engages the foremost political, business, cultural and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. We believe that progress happens by bringing together people from all walks of life who have the drive and the influence to make positive change.’


FREE DOWNLOAD (PDF): A WORLD AT RISK

Uit dit rapport van de ‘Global Preparedness Monitoring Board‘, gesponsord door de WHO en de World Bank Group, blijkt dat de corona-pandemie al een wijl geleden werd geconcipieerd en deel uitmaakt van een strategisch plan.

> DOWNLOAD


VIDEO: THE GREAT RESET — Davos & the Plot to Cancel Trump

Michael Matt heeft het om te beginnen over de gunstige evolutie omtrent corona en duikt dan dieper in wat nu bekend staat als de ‘globale pandemie’.

Om de kern van de zaak te vatten neemt hij ons mee naar Zwitserland, het World Economic Forum in Davos, waar de ‘manipulatoren‘ van onze leefwereld op regelmatige basis samenkomen, en waar ze de ‘Great Reset‘ hebben bekokstoofd.


VIDEO: Covid911 – INSURGENCY

‘You’re being scammed by enemies of America who occupy powerful positions in government and the media. November 2020 is the way we, the people, can fight back. Know your enemy. Ditch the masks. Rise. Where We Go One We Go All. Trust the plan.’


VIDEO: Agenda 21 (Great Reset) For Dummies

Agenda 21 eenvoudig uitgelegd. In deze video heeft men het over de gevolgen ervan voor de mensheid. Sommige opinies in dit document komen van mensen die deelnamen aan de onderhandelingen. Een interessant kijkstuk. De beeldkwaliteit is helaas beneden alle peil, maar het is de boodschap die hout snijdt en iedereen zou moeten wakker schudden.


VIDEO: “It Was Planned Years In Advance”


VIDEO: You’re being manipulated and don’t even know it


VIDEO: This Year Is Critical | David Icke (Agenda 21)

David Icke, door velen bewonderd om zijn ‘out of the box-verhalen‘ en door anderen (pers en academici) verguisd als conspiracy theorist. Zijn reptilian-theorie terzijde, blijkt hij nu na al die jaren de nagel op de kop te hebben geslagen wat betreft de grote machtsgreep van de Nieuwe Wereldorde. In deze video legt hij uit waar AGENDA 21 over gaat, het einddoel van ‘THE GREAT RESET’.
VIDEO: We ran a massive viral pandemic simulation

In October 2019, participants at a pandemic response exercise called Event 201 were confronted with a hypothetical scenario to test the world’s preparedness for a viral disease outbreak.

After the emergence of the coronavirus pandemic John’s Hopkins Centre for public health issued the following statement:

‘In October 2019, the Johns Hopkins Center for Health Security hosted a pandemic tabletop exercise called Event 201 with partners, the World Economic Forum and the Bill & Melinda Gates Foundation. Recently, the Center for Health Security has received questions about whether that pandemic exercise predicted the current novel coronavirus outbreak in China. To be clear, the Center for Health Security and partners did not make a prediction during our tabletop exercise. For the scenario, we modeled a fictional coronavirus pandemic, but we explicitly stated that it was not a prediction. Instead, the exercise served to highlight preparedness and response challenges that would likely arise in a very severe pandemic. We are not now predicting that the nCoV-2019 outbreak will kill 65 million people. Although our tabletop exercise included a mock novel coronavirus, the inputs we used for modeling the potential impact of that fictional virus are not similar to nCoV-2019.’


NUTTIGE LINKS: