‘Het wordt hoog tijd dat een breder publiek eindelijk begrijpt waar president Donald J. Trump écht mee bezig is’, schrijft analist Sylvain LaForest voor OrientalReview, een onafhankelijk collectief van freelance journalisten, bloggers en politieke analisten. ‘De controversiële president heeft een veel duidelijkere agenda dan iedereen denkt, maar omdat hij aan de macht en tevens in leven moet blijven om zijn doelen te bereiken is zijn strategie zo verfijnd en subtiel dat bijna niemand het bos tussen de bomen ziet. 

Het grote doel van Trump is namelijk dermate ambitieus, dat hij willekeurige, ‘elliptische paden’ moet bewandelen om van A naar B te komen, gebruikmakend van patronen die voor de gewone man niet meer herkenbaar zijn. Dat geldt tevens voor de meeste onafhankelijke journalisten en zogenaamde alternatieve analisten, net als voor het grootste deel van de Westerse MSM (mainstream media).’  

LaForest vergelijkt Trumps grillige beleidvoering met een medicijn dat hij juist gebruikt voor de bijwerkingen, en wat op ieder besluit, iedere verklaring en iedere zet die hij doet van toepassing is. ‘En van zodra u dát begrijpt zult u zien wat een buitengewone president hij is, en waarom hij al zijn voorgangers moeiteloos in de schaduw zet.’

Ergste collectieve zwakte mensheid –totale onbenulligheid- eindelijk aangepakt

‘Trump is de eerste en enige Amerikaanse president ooit die de ergste ‘collectieve zwakte‘ van de mensheid aanpakt, en dat is het totale misvatten van de realiteit. Omdat media en onderwijs beide worden gecontroleerd door een handjevol miljardairs (die deze planeet besturen), is alles wat we weten van de geschiedenis verkleurd en verdraaid door ‘de winnaars’, en hebben wij gewone stervelingen geen flauw benul van hoe onze huidige wereld functioneert.’ Trump maakte al heel snel de term ‘fake news’ populair en heeft daarmee al velen weten te overtuigen dat de mainstream media (vooral in het Westen) bijna altijd propaganda opvoeren. ‘Beseft u hoe diep schokkend het is dat bijna alles wat u denkt te weten eigenlijk fake is?’…

De media liegen niet alleen over de geschiedenis en politiek, maar hebben ook een volkomen vals beeld geschetst over de economie, voedsel, klimaat, energie, gezondheid, immigratie – over alles, zeg maar. LaForest geeft enkele inmiddels bewezen en bevestigde historische voorbeelden, zoals het feit dat de échte moordenaars van JFK allang gekend zijn; dat de Amerikanen al 10 dagen vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor op de hoogte waren van de plannen en de aanval ongemoeid lieten plaatsvinden; dat het ‘global warming-verhaal’ wetenschappelijk absurd is; en dat het intussen vaststaat dat 9/11 een false flag-operatie was…

Na 44 Amerikaanse presidenten is Trump de allereerste die beseft dat échte vrijheid pas mogelijk is als de mensheid wordt bevrijd uit deze onverantwoorde onwetendheid. Daarom begon hij de mainstream media en journalisten te noemen voor wat ze zijn, namelijk pathologische leugenaars. Als reactie wordt Trump door hen ‘gek’, ‘gestoord’, ‘dom’ en ‘gevaarlijk’ bestempeld. Ze beschouwen hem als de grootst mogelijke bedreiging voor de wereld, althans HUN wereld, de wereld zoals zij die mee helpen in stand te houden, en die de mensheid al een heel eind op een sinister en duister pad heeft geleid.

Trump de ultieme anti-narcist

Sinds de eerste dag van Trump in het Witte Huis wordt hij dagelijks als een narcist, racist, seksist en klimaatontkenner neergezet, iemand met een louche verleden. Hoewel de meerderheid van de mensen de mainstream media niet meer vertrouwt, kunnen zij hierdoor toch de indruk hebben gekregen dat Trump inderdaad een beetje gek is en niet geschikt is om president te zijn. Donald Trump doet echter niets extra om dat verdraaid beeld van hem te veranderen. Integendeel, op Twitter laat hij zijn woede de vrije loop, strooit hij met provocaties en beledigingen, klinkt hij impulsief en dom, neemt hij irrationele besluiten, overdrijft hij regelmatig, dreigt hij met sancties…

Bijgevolg kunnen we volgens LaForest meteen één hardnekkige media-mythe ontkrachten: ‘Het beeld dat Trump van zichzelf laat zien is zelfvernietigend. Wat precies het tegendeel is van wat pathologische narcisten doen, omdat die erop kicken door iedereen te worden geliefd en bewonderd. Donald Trump geeft er simpelweg niets om of u hem wel of niet lust. Dat maakt van hem de ultieme anti-narcist.’

Einde maken aan Deep State, macht terug naar het volk

Zijn alomvattend plan is het teruggeven van de macht aan het volk. De VS zit immers net als Europa gevangen in een imperialistisch web dat al meer dan een eeuw wordt gecontroleerd door een klein clubje globalistische bankiers, militaire industriëlen en multinationals. Om te slagen moet Trump een einde maken aan alle buitenlandse oorlogen en militaire operaties, zijn troepen thuisbrengen, de NAVO en de CIA ontmantelen, de controle verkrijgen over de (private) Federale Reserve, het internationale Swift betalingssysteem opheffen, de propagandamacht van de media afbreken, en ‘het moeras’ van de Deep State en al zijn supranationale organisaties droogleggen. ‘Kort gezegd moet hij de Nieuwe Wereldorde (NWO) en de ideologie van de globalisten tenietdoen. Deze taak is op zijn zachtst gezegd reusachtig en gevaarlijk. Gelukkig staat Trump er niet alleen voor.’

Rusland belangrijkste bondgenoot tegen Nieuwe Wereldorde (NWO)

LaForest wijst op een grote bondgenoot tegen deze Nieuwe Wereld Orde: Rusland. In het verleden hielpen de Russen de Amerikanen al eens om onafhankelijk van het Britse imperium te worden, en versloegen de Russen Napoleon en de Nazi’s. Na de val van de Sovjet-Unie slaagden de Westerse globalisten er bijna in Rusland kapot te maken en te onderwerpen, maar dankzij de komst van Vladimir Putin, die ‘het moeras’ in Moskou drooglegde, is het land er op eigen kracht weer helemaal bovenop gekomen. Sindsdien is alles wat Putin doet bedoeld om het Amerikaanse imperium, waar de Nieuwe Wereldorde om draait, te vernietigen. Dat imperium wordt net als zijn voorganger, het Britse Rijk, door dezelfde centrale banken geregeerd. Enige verschil is dat zij niet langer het Britse leger, maar nu de NAVO als ‘de Gestapo van de wereld’ gebruiken…

Tot de komst van Trump stond Putin moederziel alleen in zijn strijd om te voorkomen dat de Nieuwe Wereldorde totale controle over alle energiebronnen (met olie voorop) zou krijgen. Het eerste wat de Russische president daarom deed was het leger moderniseren en met formidabele wapens uitrusten, waarmee het land niet alleen zichzelf, maar ook onafhankelijke olieproducenten zoals Syrië, Venezuela en Iran kan beschermen tegen de machtsovername door de NWO/NAVO.

Pentagon negeert bevelen president

‘Omdat een ‘schaduwregering’ uit naam van de banken directe bevelen geeft aan de CIA en de NAVO, heeft Trump geen controle over het leger,’ vervolgt de analist. De ‘Deep State‘ is een vlechtwerk van carrière-officials die Washington en het Pentagon beheersen, en die enkel naar hun bevelen luisteren. Als u nog steeds denkt dat Trump de opperbevelhebber is, hoe dan te verklaren dat telkens Trump de terugtrekking uit Afghanistan of Syrië beval, er juist méér troepen naartoe werden gestuurd?

Als Trump zijn boosheid over de weigering van het Pentagon zijn bevelen op te volgen publiekelijk zou uiten, zou er een onvoorstelbare chaos in Amerika kunnen ontstaan. Zodra de Amerikanen, die thuis zo’n 393 miljoen vuurwapens hebben liggen, beseffen dat het leger totaal wordt gecontroleerd door een privaat globalistisch eliteclubje, zou er zelfs een burgeroorlog kunnen uitbreken. Dat is de reden dat de president voor een andere aanpak heeft gekozen.

In één zin een einde gemaakt aan 100 jaar fake nieuws

Van de Spaans-Amerikaanse oorlog, WO I en WO II, tot en met Vietnam, Irak, 9/11 en Afghanistan, maakte dit NWO-clubje steevast gebruik van ‘false flag-operaties‘ om hun doelstellingen te bereiken. Die werden (en worden) gerechtvaardigd met een façade van ‘het verdedigen van de democratie, vrijheid en menselijkheid’.

Dus wat deed Trump toen hij vernam dat Amerikaanse troepen tegen zijn wil met nog zwaardere wapens terugkeerden naar Syrië? Hij herhaalde keer op keer dat ‘wij de olievelden van Syrië hebben veiliggesteld,’ en voegde daar zelfs aan toe dat hij mogelijk Exxon (Esso) er naartoe zou sturen om de Syrische olie in bezit te nemen…

De Neocons leken opgetogen, maar anderen reageerden woedend. Waarom? Omdat ze niet begrijpen dat Trump deze ‘pil’ enkel voor zijn bijwerkingen slikt. ‘Trump heeft, door zijn schokkende, politiek incorrecte positie te herhalen een voor de NAVO onhoudbare situatie gecreëerd om in Syrië te blijven. Dit laat zijn ware bedoelingen zien. Hij vernietigde met één zin een eeuw lang fake news door als eerste president ruiterlijk toe te geven dat de militaire ingrepen in het Midden Oosten enkel zijn bedoeld om de olie in te pikken, en niet om die landen te ‘bevrijden’ en er ‘democratie’ te implementeren.

Pas de vierde president die echt opkomt voor het volk

‘Trump is een historische anomalie,’ vervolgt LaForest. ‘Hij is pas de vierde president in de Amerikaanse geschiedenis die echt opkomt voor het volk.’ Dit in tegenstelling tot de 41 anderen, die hoofdzakelijk het geld van de mensen inpikten en in de zakken van de private banken lieten verdwijnen. De andere drie goede presidenten waren Andrew Jackson, die werd vermoord omdat hij de Tweede Nationale Bank ophief; Abraham Lincoln, die werd vermoord omdat hij weigerde tegen 24% rente van de Rothschilds te lenen en zelf geld ging drukken, en tenslotte JFK, die om tal van redenen werd vermoord, maar voornamelijk omdat ook hij een einde wilde maken aan de macht van de banken en het militair-industriële complex.

Als rasechte zakenman haat Trump de schier onbeperkte macht die grote banken hebben over de wereldeconomie. Zijn zakelijke belangen kregen de nodige klappen te verwerken omdat hij zich vaak weigerde te conformeren aan hun eisen. Rond het jaar 2000 was het deze banken, deze vampiers die complete landen en volken leegzuigen en tot eeuwige schuldenslavernij veroordelen, bijna gelukt om hun grote doel, een totalitaire wereldregering, te realiseren. Bijna, want er bleken een paar flinke obstakels in de weg te zitten: Vladimir Putin, 393 miljoen Amerikaanse wapens in handen van burgers, en last but not least… Donald Trump.

Trump moest tactiek volledig wijzigen

Aan het begin van zijn presidentschap probeerde een nog wat naïeve Trump ‘de directe benadering’ door zich te omringen met anti-establishment figuren zoals Michael Flynn en Steve Bannon, en al zijn buitenlandse bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen door handelsverdragen op te zeggen en nieuwe importbelastingen in te voeren. Er kwam een felle tegenreactie in de vorm van de absurde Russiagate-hoax, omdat dit de enige manier leek om Trump te stoppen. De directe benadering mislukte, te meer omdat zijn medewerkers één voor één met allerlei valse beschuldigingen werden aangeklaagd en uitgeschakeld.

‘Trump moest dus een andere manier bedenken om de gevaarlijkste mensen op deze planeet te elimineren, en tegelijkertijd aan de macht én in leven te blijven…. En toen liet hij zijn genialiteit op de wereld los. Hij veranderde zijn strategie en benadering compleet, en begon absurde besluiten te nemen en buitensporige uitspraken te twitteren.’ Die waren echter niet bedoeld om letterlijk uit te voeren, maar omwille van de ‘bijwerkingen’ die erop zouden volgen.

‘Daarbij gaf hij er niets om wat mensen van hem vonden, omdat uiteindelijk alleen het resultaat telt. Hij speelde er op Twitter zelfs de onnozele hals voor, deed zich naïef, gestoord of gewoon idioot voor, uiteraard om zo de indruk te wekken dat hij niet goed wist waar hij mee bezig was, en dat hij daarom niet zo gevaarlijk was. Hij is opzettelijk politiek incorrect om het kwaadaardige gezicht te laten zien dat de VS achter zijn maskers schuilhoudt.’

Oorlogen tegen Noord-Korea en Venezuela voorkomen

De eerste test van deze nieuwe benadering was het voorkomen van een NAVO-aanval op Noord-Korea. Eerst beledigde Trump Kim Jung-un tot op het bot, noemde hij hem ‘rocket man’ en bedreigde hem met kernwapens, net zolang tot het bij iedereen begon te dagen dat een oorlog met het land misschien toch niet zo’n goed idee was. Trump ging vervolgens naar Kim toe, wandelde met hem in een park, waar beide leiders met elkaar lachten en vriendschap sloten. De officiële onderhandelingen liepen daarna op niets uit, omdat er over niets meer te onderhandelen viel. Daarmee verlamde Trump de NAVO compleet.

‘Velen hadden het zelfs over de Nobelprijs voor de Vrede. Velen beseffen alleen niet dat die doorgaans enkel aan heilig verklaarde oorlogsmisdadigers zoals Obama of Kissinger (of Yasser Arafat) wordt gegeven.’

Toen kwam Venezuela. En weer werkte Trumps buitenissige benadering. Hij dreigde het land plat te gooien en steunde terzelfdertijd Juan Guaido, een hersenloze nietsnut, een oppositieleider die door het grootste deel van de Venezolanen wordt gehaat. De wereld sprak schande van Trumps totale gebrek aan diplomatie en subtiliteit. Resultaat: Brazilië en Colombia verklaarden niet deel willen nemen aan een aanval op Venezuela. Na Trumps medicijn bleven er nog maar zo’n 40 landen over wier presidenten en premiers (met name in Europa) hersendood genoeg waren om Guaido te blijven steunen. Donald Trump had maar weer eens een oorlog voorkomen op een heel onorthodoxe wijze.

Swift systeem wankelt

De op het oog harde Amerikaanse sancties tegen Rusland, Turkije, China, Iran, Venezuela en andere landen duwden deze landen uit het internationale (door het Westen gecontroleerde) Swift betalingssysteem, dat enkel bedoeld is om de hegemonie van de dollar over de wereld in stand te houden. Rusland, China en India richtten vervolgens een alternatief systeem op dat gebaseerd is op hun eigen nationale munten. De bipolaire wereld werd daarmee officieel een feit. Met de volgende serie sancties duwt Trump nog meer landen uit Swift, waardoor grote banken in onder andere Europa zullen omvallen.

Obama en Hillary bespot

Zelfs in deze politieke orkaan weet Trump zijn bijna kinderachtige, arrogante humor hoog te houden. Hilarisch voorbeeld was zijn bespotting van Hillary Clinton en Barack Obama, toen hij zich met uitgestreken gezicht, omringd door generaals, liet fotograferen in de ‘situation room’ terwijl Amerikaanse troepen de dood van ISIS leider Al-Baghdadi in Syrië in scène zetten. Dat deed Trump opzettelijk op exact dezelfde wijze als destijds Obama en Hillary het uitschakelen van Osama bin Laden hadden gefaket. Trump trok het zelfs zover in het belachelijke dat hij beweerde dat een hond de dode (nep)kalief had herkend door aan zijn ondergoed te ruiken…

‘Nu u begrijpt wat Trump écht aan het doen is zult u in staat zijn de ‘show’ in al zijn pracht en om zijn ware betekenis te waarderen,’ vervolgt LaForest. ‘Maar het verbaast me dat zoveel ‘alternatieve’ journalisten en analisten, die alles menen te weten over 9/11 en de absurditeit van global warming, na drie jaar nog steeds geen idee hebben waar Trump mee bezig is. Zij zijn in de val getrapt van de mainstream media, die iedereen ervan hebben overtuigd dat Trump mentaal gestoord is.’

‘Aan degenen die nog steeds twijfelen aan Trumps agenda: gelooft u echt dat de zichtbare implosie van Amerika’s imperialisme over de planeet toeval is? Gelooft u nog steeds dat – omwille van de Russische beïnvloeding van de verkiezingen in 2016 – de CIA, de FBI, alle media, het Amerikaanse Congres, de Federal Reserve, de Democraten en de oorlogszuchtige helft van de Republikeinen (Rino’s en NeoCons) hem tegenwerken en proberen te impeachen? Net als met het meeste wat de media beweren is de realiteit het exacte tegendeel van wat u wordt verteld. Trump kan wel eens de meest toegewijde man ooit in de Oval Office zijn, en is zeker de meest ambitieuze en politiek incorrecte.’

Wereld zal tussen 2020-2024 drastisch veranderen

Conclusie: de wereld zal tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen.’ Trump en Putin zullen dan hun laatste termijn vervullen, en beiden weten ze dat het daarom ‘nu of nooit’ is. Samen moeten ze proberen een einde te maken aan de NAVO, Swift en de EU, en daarmee ook aan de oneindige ‘war on terror’ en de CO2/global warming/klimaathoax, alsmede de bedenkers en ondersteuners van deze leugens.

Trump zal het moeras van de CIA en het Pentagon moeten zien te dempen, en de Federal Reserve nationaliseren. Samen met China en India kan eindelijk de macht van het private bankensysteem worden gebroken door te besluiten geen cent meer van de enorme schulden aan hen terug te betalen. Banken zullen daardoor als dominostenen omvallen, maar dit keer zal er geen Obama-achtige lakei zijn om hen ten koste van de welvaart van het volk met een ‘bailout‘ te redden.

‘En zodra dit is volbracht kan er vrede en voorspoed op de planeet komen, want onze belastingen gaan dan naar de ontwikkeling van landen in plaats van naar zinloze avonturen van het leger en hun peperdure speelgoed, of naar de rentebetalingen over de leningen die de banken aan ons hebben verstrekt, met geld dat ze zelf sowieso nooit hebben bezeten.’

‘Als u na het bovenstaande nog steeds niets begrijpt van Donald Trump, bent u hopeloos. Of bent u Trudeau, Macron, Guaido (Merkel, JRK (het trio Jetten/Rutte/Klaver), Verhofstadt, Von der Leyen, Lagarde…), of wat voor andere nuttige idioot dan ook, zich niet bewust van het feit dat het tapijt onder de voeten al lang is weggetrokken.’

Maar wat… als de VN/EU/IMF-globalisten, megabanken en klimaatfascisten toch winnen, Trump verliest of wordt verwijderd, en –God verhoede het- Hillary Clinton, Joe Biden of Elisabeth Warren volgend jaar president wordt? Dan worden de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de allerergste uit de menselijke geschiedenis. Want dan zal de Nieuwe Wereldorde, in een laatste wanhopige poging aan de macht te blijven, er zo snel mogelijk een totalitaire klimaatdictatuur doordrukken en uiteindelijk zo goed als zeker de Derde Wereldoorlog tegen het ‘opstandige’ Rusland (en China) gaan uitlokken, hetgeen Obama tot twee keer toe net niet lukte (2013 in Syrië, 2014 in Oekraïne).

Voor onze toekomst gaat 2020 hoe dan ook een ongekend cruciaal jaar worden…

 

 

 

VIDEO: JFK Speech about the New World Order

Op 27 april 1961 gaf John Fitzgerald Kennedy een speech op een bijeenkomst van de ‘American Newspaper Publishers Association‘. Hij waarschuwde voor een samenzwering door een kleine groep mensen die het land wil controleren en bij uitbreiding de ganse wereld. JFK had het uiteraard over de New World Order.

https://bitchute.com/video/jKzE7PLCv5P1/


VIDEO: Wat motiveerde Trump om de strijd met de Deep State aan te gaan?

Trump vat in deze compilatie de strijd tegen het globalisme samen in een korte video-clip, gebruikt in zijn campagne, tot in oktober van 2016, net voor zijn verkiezingsoverwinning.

Sindsdien heeft hij continu onder vuur gelegen van de Deep State en hun waterdragers van de mainstream media.


VIDEO: Donald Trump interview 1980 (Rona Barrett)

Als jonge ondernemer zag Donald Trump al dat het de foute kant opging met het land en bij uitbreiding de wereld… Hij was nooit van plan in de politiek te stappen … tenzij het land hem nodig had.


VIDEO: Donald J. Trump: The Long Road to the White House (1980 – 2017)


VIDEO: EEN LEUKE UITSMIJTER:


[Het hoofdartikel verscheen eerder bij orientalreview.org, werd vertaald door Remco de Boer en geredigeerd door onze redactie]

De oorspronkelijke versie van het artikel vindt u > hier