Afgelopen zomer hebben in de VS wekenlang nooit geziene branden gewoed die uitgestrekte gebieden (1,5 miljoen hectare) aan de Amerikaanse Westkust (Californië, Oregon en Washington) in de as legden en ontelbaar veel mensen op de vlucht joegen.

Overheid en media verzekeren ons met de hand op het hart dat deze inferno’s een direct gevolg zijn van voortschrijdende ‘global warming’.

Maar is dat wel zo? Spelen er wie weet eerder geo-politieke manoeuvres die kaderen in de controversiële ‘Agenda2030-strategie’ van de globalisten?

Zijn er krachten aan het werk die de ‘huishouding’ op onze planeet willen herschikken en moduleren naar het pervers en autocratisch wereldbeeld van die globalisten?

Kortom, evolueren wij in snel tempo van een ‘Planeet van Vrije Volkeren’ naar een ‘Planeet van de Schapen‘?…

CENSUUR EN COMPLOTDENKERS

Social media boycotten – zoals verwacht – alle posts, artikels en berichten die ándere oorzaken dan global warming aanhalen of durven te wijzen op brandstichtingen. Echter, wanneer overheden aan de vrijheid van meningsuiting beginnen te morrelen, zit er sowieso stront aan de knikker.

Het moet ons argwanend maken. Mensen wegzetten als ‘complotdenkers’ is gewoon een beproefde manier om iemand de mond te snoeren. Is er misschien een andere verklaring voor die branden, een andere versie van de feiten die de elites niet verteld willen hebben?

Er lopen 5 verdachten in beeld, maar dingen zijn niet steeds wat ze lijken.

VERDACHTE #1 — BOSBEHEER

Worden de inferno’s veroorzaakt door foutief of falend bosbeheer? Vaststaand feit is dat sprokkelhout in bossen van mediterrane gebieden als Californië een natuurlijke brandversneller is. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de huishouding van een bos, weet dat droog kreupelhout op begane grond regelmatig moet worden verwijderd omdat het zo licht ontvlambaar en erg brandbaar is.

Bij sterke wind is één vonkje genoeg om een vuurorkaan te triggeren. President Trump heeft hier regelmatig op gewezen, maar wordt steevast weggehoond door linkse groengekkies en dito gouverneurs, die het stijfkoppig bij global warming houden, veroorzaakt door menselijke activiteit. Onderstaande chart ontkracht nochtans een en ander:

Deze chart toont aan dat de temperatuur (blauw) op aarde recht evenredig is met de zonneactiviteit (rood), de oorzaak dus van global warming. Anders gezegd: hoe actiever de zon is des te warmer is het op aarde. Mensen hebben hier geen invloed op en zijn zeker niet de oorzaak.

VERDACHTE #2 — GLOBAL WARMING

Global warming? Waarom doet dit fenomeen van grote bosbranden zich dan niet in dezelfde mate voor in andere regionen en staten met dezelfde condities, zoals bijvoorbeeld Texas? Of in mediterrane gebieden in Europa?…

Wat men ook moge beweren, de metingen van de wereldwijde gemiddelde temperatuur laten de laatste jaren geen opwarming meer zien. Integendeel, er zijn steeds meer wetenschappers die de stelling bijtreden van professor Valentina Zharkova, een astrofysica verbonden aan de Northumbria University in Engeland.

Haar doorgedreven studies tonen aan dat de temperatuur eerder met 1° C zal gaan afnemen. Die VERLAGING van de temperatuur op aarde de komende 30 jaar gaat op zowel het noordelijk als het zuidelijk halfrond verstrekkende gevolgen hebben voor de groei van vegetatie, landbouw, onze voedselvoorziening en verwarmingsbehoeften…

Zou de fors toegenomen zonneactiviteit van de laatste decennia dan aanleiding of oorzaak kunnen zijn van de Californische branden?

Deze chronologische chart bestempelt ook die aanname als ongeloofwaardig:

Zijn natuurbranden een gevolg van climate change of global warming? Welnu, deze chart toont aan dat bosbranden een lange geschiedenis hebben en begin vorige eeuw véél frequenter voorkwamen dan vandaag de dag. Deze gegevens zetten de global warming-piste op losse schroeven… (BRON)


VERDACHTE #3 — BRANDSTICHTING

Indien de oorzaak van deze branden niet te wijten zou zijn aan global warming en slechts tendele aan slecht onderhoud van bossen en natuur, welke andere oorzaken of motieven kunnen we dan aanwijzen?

Welnu, enerzijds staat de piste van moedwillige brandstichting hoog op het lijstje. Er werden over de hele Westkust al tientallen ‘pyromanen‘ aangehouden.

Dat is een vaststaand feit (zie > diverse links onder dit artikel).

Ook Antifa heeft al te kennen gegeven dat ze diverse branden hebben aangestoken. Motieven? Antifa fungeert – net als Black Lives Matter – als een anarchistische ‘militie‘ van de globalisten. Als goed betaalde huurlingen voeren zij het vuile straatwerk uit.

Ter linkerzijde (Deep State) wenst men de klimaatproblematiek namelijk weer hoog op de agenda te plaatsen, want de corona-pandemie heeft de laatste maanden alle aandacht weggezogen, tot grote frustratie van de groengekkies én van gekke Greta. Ook het gebrek aan wetenschappelijke onderbouw van deze mega-hoax (corona) doet steeds meer mensen ontwaken en kritische vragen stellen.

DE ‘DOGWISTLE’ VAN HET GETAL 33

Dus moet (voor de globalisten) de focus terug op climate change. De ‘dogwistle‘ van die globalisten is nu het getal 33, dat overal terzelfder tijd in het nieuws van de propagandakanalen opduikt. Dit ‘magische getal’ voor vrijmetselaars staat in deze ‘gecodeerde oproep’ voor twee keer de 3e letter (C) van het alfabet, lees: Climate Change. — Kijk en luister zelf:

video
play-rounded-fill

‘Symbolism will be their downfall’
— Q —

KLIMAATCRISIS IS ‘SOCIAL JUSTICE’

Alle aandacht dus weer naar climate change. Uit filantropie of bezorgdheid om het klimaat? Neen, omdat het politieke doelstellingen dient.

Onlangs heeft de vooraanstaande klimaatactivist Eric Holthaus toegegeven dat klimaatverandering NIET gaat over wetenschap dan wel over ‘gerechtigheid‘ (social justice).

De klimaatcrisis is een paard van Troje om een ‘sociale revolutie‘ (neo-marxistisch globalisme) door te drukken (Great Reset of Nieuwe Normaal). Steeds meer wetenschappers geven schoorvoetend toe dat ‘links politiek radicalisme’ het ware motief is van de zogeheten ‘klimaatcrisis’.

“War is peace / freedom is slavery / ignorance is strength.”
— George Orwell (1984) —

Maar wat wil men eigenlijk bereiken met die grote branden, benevens de buitenkans om propaganda aan te jagen voor climate change? Om een antwoord op die vraag te krijgen moeten we de Agenda2030 van de globalisten onder de loupe nemen.

HET SAMENDRIJVEN VAN DE SCHAPEN

Op de ‘Planeet van de Schapen’ (Nieuwe Normaal) die men voor ons aan het prepareren is (The Great Reset) zal er nog weinig ruimte worden vrijgegeven voor menselijke bewoning en dito activiteiten.

Anders gezegd, de mens zal moeten plaatsruimen voor zogenaamde ‘natuurgebieden’ of no go-area’s. Overal in de wereld is men aan het ‘proefdraaien‘ met het isoleren van bevolkingsgroepen. Wat dacht u dat de lockdowns en de vele wegblokkades anders te betekenen hebben, symbool voor staan?Deze kaart onthult en demonstreert hoe de Nieuwe Wereldorde bijvoorbeeld het Amerikaans continent wil ‘hertekenen’ naar het beeld van zijn Nieuwe Normaal.

RODE zones zijn niet langer toegankelijk voor mensen, dit zijn afgesloten natuurreservaten. GELE zones worden streng geregulierd (normaal menselijk leven/activiteiten quasi onmogelijk). Enkel de LICHTGROENE zones blijven over voor normale bewoning en menselijke activiteit.

Anders gezegd: de mensen die in 2030 overblijven na de grote ‘purge‘, zullen als schapen worden samengedreven in bewaakte reservaten. Als dit plan mocht slagen in de VS, wel dan zeker in Europa.

En alzo komen de branden terug in beeld. De gebieden die momenteel afbranden in de VS zullen grotendeels onbewoond blijven. De verzekeringsmaatschappijen geven hier niet langer dekking voor, waarzonder heropbouw onmogelijk is. De getroffen bewoners zullen naar andere regio’s moeten verhuizen, onderdeel van de grote migratiegolven.

VERDACHTE #4 — GEO-ENGINEERING

Indien de aanleiding van de grote branden eerder zijdelings of indirect te wijten is aan slecht bosbeheer, brandstichting of global warming, welke verdachte blijft dan buiten beeld?

Welnu, atmosferische manipulatie en geo-engineering. Een terrein waarop de ‘deep state‘ al sinds 1965 bijzonder actief is met president Lyndon B. Johnson (Deep State-manitou) en waar wij – op de chemtrails na – weinig van merken.

De machinaties van de cabal (NWO) worden nochtans niet verborgen gehouden voor het groot publiek, de informatie hieromtrent is voor iedereen vrij beschikbaar op hun websites en gelieerde platforms. Maar niemand (media?) vestigt er onze aandacht op.

En zoals de erecode der satanisten dat voorschrijft waarschuwt de cabal ons – ‘the sheeple’ – steeds van tevoren met signalen en boodschappen verpakt door showbizz-artiesten in songs en clips, maar vooral in Hollywood-producties (blockbuster movies) die dikwijls projecteren wat de cabal in de nabije of verre toekomst voor ons in petto heeft.

Op enkele ‘complotdenkers’ na merkt niemand het op. Bijvoorbeeld de onderliggende boodschap in de film GEOSTORM, waarin het manipuleren van het klimaat en het triggeren van rampen aan de orde zijn. Check deze korte trailer:

CHEMTRAILS EN ATMOSFERISCHE MANIPULATIE

Vergezocht? Conspiracy theory? Think again. In 2018 hebben twee artsen, J. Marvin Herndon en Mark Whiteside, een rapport gepubliceerd waarin zij ‘geo-engineering‘ en atmosferische manipulatie als oorzaak aanwijzen voor hedendaagse natuurrampen.

Geo-engineering zou initieel bedoeld zijn om carbon dioxide uit de lucht te halen zodat de atmosfeer minder hitte vasthoudt alsook om zonlicht te weerkaatsen en hitte af te houden.

Edoch, volgens deze twee wetenschappers worden de Californische branden opgewekt en geintensifieerd ten gevolge van atmosferische manipulatie en geo-engineering, in dit geval door het sproeien van chemtrails.

Deze chemische sproeistoffen resulteren in snel toenemende droogte, forse opwarming van de grond en vergiftiging van de flora. Ook belemmeren ze regenval en putten alzo geleidelijk de grondwaterreserves uit. Op begane grond gaan chemtrails neerslaan in poedervorm die hoogst brandbaar is. Samen zijn dit de ingrediënten voor een ‘perfect storm‘.

Voor overheden en de media zijn chemtrails onbestaand. Op 18 november 1997 is er in de VS nochtans een wet gestemd (The Chemtrail Law) die de overheid toestaat chemische of biologische middelen (inclusief virussen!) in te zetten voor proeven waarbij zelfs mensen het doelwit zijn. 

In een ander rapport leveren dezelfde dokters het bewijs dat geo-engineering aan de basis ligt van het feit dat gevaarlijke zonnestraling de ozonlaag penetreert en het aardoppervlak bereikt. Benevens het stralingsgevaar voor mens en dier ontstaan ook ongewenste anomalieën, zoals insectenplagen die flora en fauna geleidelijk aan ondermijnen…

VERDACHTE #5 — DIRECTED ENERGY WEAPONS

Dat de militaire high tech anno 2020 veel verder staat dan mensen kunnen bevatten, hoeft geen betoog. En het is de logica zelve dat hier niet openlijk over wordt gecommuniceerd. Maar wat als bepaalde technologieën worden ingezet tégen de bevolking, de leefomgeving en het ecosysteem, om welk sinister doel dan ook? Zie hieromtrent de NASA-video en rapport in bijlage.

We denken dan in de eerste plaats aan ‘Directed Energy Weapons‘. Zulk energiewapen (DEW) is een apparaat dat op behoorlijke afstand zijn doelwit kan ‘uitschakelen’ met een gerichte energiestraal (HAARP), bijvoorbeeld laser, microgolven of deeltjesbundels.

Mogelijke toepassingen van deze technologie zijn onder meer wapens die gericht worden op personeel, raketten, voertuigen, gebouwen of optische apparaten, en zelfs in staat zijn aardbevingen op te wekken, denk aan Japan (2011)…

SMOKE SCREENS EN ‘ILLUSIONISME’

Bij het bekijken van deze 5 verdachten en alle verzamelde elementen rijst de vraag of we hier niet te maken hebben met een ‘en-en-verhaal‘.

Een voor de hand liggend scenario zou er als volgt uit kunnen zien: de gebieden die men wil ontvolken worden lang van tevoren bewerkt met chemtrails, wat leidt tot een uitzonderlijke droogte en dus een licht ontvlambare natuur.

Waarna ingehuurde brandstichters op het juiste tijdstip (bij sirocco-winden) op strategische plaatsen het vuur aansteken. De branden dienen als afleiding of letterlijk als rookgordijn om de inzet van Directed Energy Weapons te camoufleren, die dan heel gericht de woningen en panden van de geëvacueerde bevolking in de as leggen… Ver gezocht?

De foto hieronder werd onlangs in Californië gemaakt en is op zijn zachtst gezegd ‘mind boggling‘ (verbijsterend). Bomen, bossen en struiken staan er fris en onaangetast bij, terwijl de woningen tot op hun funderingen zijn verpulverd, tot witte asse herleid…

PLANEET VAN DE SCHAPEN

Wij leven in bizarre tijden. De globalisten, die alle megafoons (overheid, media, academici en dies meer) in handen hebben om de bevolking naar hun hand te zetten, hanteren twee grote hefbomen (hoaxen) om ons een nieuwe wereld binnen te loodsen, te weten: de klimaatcrisis en de corona-pandemie.

Ze claimen de ‘moral highground’, stellen het allemaal hoogst rooskleurig voor, en spiegelen ons een utopische wereld voor die ze de Nieuwe Normaal noemen.

Maar wie de kleine lettertjes leest en de big picture ziet, beseft dat de mensheid momenteel op een belangrijk kruispunt staat.

Laten wij ons door de globalisten naar de ‘Planeet van de Schapen‘ leiden die zelfs ene George Orwell zou doen huiveren van afgrijzen? Of luidt straks de verkiezingsoverwinning van Donald Trump een ommekeer in, een dageraad van het Grote Ontwaken?

VRIJHEID OF SLAVERNIJ?

Immers, alleen het Amerika van Trump kan de sinistere plannen dwarsbomen van de internationalisten of globalisten die al vele decennia samenzweren en achter de sluier van ‘links-liberalisme’ de hele wereld willen verknechten naar Chinees model.

Daartoe schuwen ze geen enkele machinatie of false flag, getuige de misdadige manipulaties van het eco-systeem of het inzetten van een artificieel killervirus.

Daartoe schuwen ze repressie noch geweld, getuige de uitholling van onze grondrechten, de idiote corona-regels en de manier waarop de ordediensten momenteel opereren als een sequel van Adolf’s SA en Gestapo.

Slavernij of Vrijheid, dat staat nu op het spel. De schapenstal of een Broederschap van Vrije Volkeren. Zielig geblaat of een krachtige proteststem.

U lieve lezer bent aan zet. Nu het nog kan…

“The world suffers a lot. Not because of the violence of bad people. But because of the silence of the good people”
— Napoleon Bonaparte —

 


EXPLOSIEVE VIDEO — De Covid-19 genocide van 2020

Claire Edwards, voormalig staflid van de Verenigde Naties, en tegenwoordig activiste fel gekant tegen de uitrol van het 5G-netwerk (wegens levensgevaarlijk voor de volksgezondheid) laat in deze VERBODEN VIDEO (overal geboycot) haar licht schijnen over de huidige CORONA-CRISIS.

Als voormalig staflid van de VN beschikt Claire Edwards vanzelfsprekend over soliede bronnen, contacten en achtergrondinformatie, zodat haar verklaring in deze video als bijzonder geloofwaardig mag worden beschouwd. Mevrouw Edwards legt in haar uiteenzetting duidelijk de link tussen GRIEPVACCINS, COVID-19 en de uitrol van het 5G-NETWERK.

Indien u geïnformeerd wenst te zijn over wat er momenteel WERKELIJK aan de hand is, wel dan moet u deze video beslist helemaal én met aandacht uitkijken. Verspreid de boodschap, zodat zoveel mensen ‘wakker’ worden…

video
play-rounded-fill

VIDEO: DE OORZAAK VAN DE NATUURBRANDEN IN CALIFORNIA

In deze video leest Peter A. Kirby, onderzoeksjournalist, voor uit zijn artikel “Chemtrails: The Root Cause of the California Wildfires.” Zolang de media het bestaan van chemtrails echter blijven ontkennen, zal het probleem niet opgelost geraken en verder uitbreiden, allicht wereldwijd.


DOCU: THE DIMMING
WIE VERGIFTIGT DE AARDE EN MET WELK DOEL?

De nieuwe DOCUThe Dimming” is een baanbrekende documentaire die de aanslepende, wereldwijde verdoezeling van klimaat-manipulatie (geo-engineering) volledig blootlegt.

Chemtrails horen volgens overheid en media tot het domein van de complotdenkers. Maar de bewijzen die nu komen bovendrijven vertellen een ander verhaal. De uitstoot van straalvliegtuigen, waarneembaar bij wolkenloze lucht, is bijlange niet altijd ordinaire condens, zoals ons wordt voorgehouden, maar het betreft daadwerkelijk chemicaliën die worden uitgestoten om het zonlicht te dimmen, zogezegd om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Edoch, de zeer giftige gevolgen van de aan de gang zijnde geo-engineering-operaties brengen ook onoverzichtelijke schade toe aan de gezondheid van mens en natuur.

Waarom onthullen wetenschappers of officiële bronnen de aan de gang zijnde klimaat-manipulatie (geo-engineering) niet? Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze programma’s? Wat zijn de gevolgen als de operaties van geo-engineering en manipulatie van zonnestraling worden voortgezet?

De documentaire “The Dimming” geeft antwoord op deze vragen en nog veel meer…


FREE DOWNLOAD: RAPPORT

California Wildfires:
Role of Undisclosed Atmospheric Manipulation and Geo-enginering


FREE DOWNLOAD: RAPPORT

Deadly Ultraviolet UV-C and UV-B Penetration to Earth’s Surface:
Human and Environmental Health Implications


VIDEO: Rosa Koire — UN Agenda 2030 exposed


VIDEO: AGENDA 21 – HET WAS ALLEMAAL AL LANGER GEPLAND (David Icke)


VIDEO: ZE KUNNEN HET NIET LANGER VERBERGEN

Een korte docu over AGENDA-21 oftewel De Nieuwe Normaal (Planeet van de Schapen).


DOCU: EEN BLIK IN DE (NABIJE) BEANGSTIGENDE TOEKOMST

JFK (de vermoorde president Kennedy) zei het begin jaren zestig van vorige eeuw: ‘Wij zijn in een onzichtbare oorlog verwikkeld en het lot van de mensheid staat op het spel‘. Het kostte JFK zijn leven. Donald Trump verklaarde de oorlog aan de swamp (cabal) en het kostte hem het presidentschap.

De Nieuwe Wereldorde duldt geen oppositie. De mensheid zal in slavernij (Nieuwe Normaal) worden gedwongen, een plan (Agenda 2030) dat zich binnen het decennium zal voltrekken. Onderdeel van dat plan is het genetisch modificeren van alle mensen op aarde, middels nano-partikels – verpakt in covid-vaccins – die zich verbinden aan ons DNA en vervolgens functioneren als ‘ontvangers’. Mensen worden zo vanop afstand ‘(be)stuurbaar’ via 5G-technologie.

Complotdenkerij? Allesbehalve. De bewijzen stapelen zich op. Deze docu licht een tip van de sluier.


VIDEO: “Only a Few Will Understand This” – Listen Closely!


VIDEO: The Pandemic is a Test Run

Er is een duidelijke link tussen climate change en de huidige corona-crisis‘, zegt James Corbett.

De death cult die de mensheid wil muilkorven waarschuwt ons dat de lockdowns overal ter wereld en uit naam van een globale ‘scamdemic’ niet het laatste is wat we te zien zullen krijgen van de waanzin, het is nog maar een begin‘…


VIDEO: NASA ‘WAR DOCUMENT vs HUMANITY’ — FOUND ON NASA SITE

Een document, gepubliceerd in juli 2001 op de website van NASA, onthult een plan om op grote schaal mensen uit te roeien aan de hand van allerlei nieuwe high tech-wapens…

Activiste Deborah Tavares, van beroep een bouwondernemer die dagelijks te maken kreeg met de restricties opgelegd onder het mom van “Global Warming/Climate Change”, beet zich als een bulldog vast in het onderwerp en is momenteel één der leidende stemmen in de strijd tegen de cabal/globalisten. Meer video’s van Deborah Tavares (STOP THE CRIME.NET) vindt u HIER.


DOWNLOAD HET NASA-RAPPORT (PDF)

> NASA: The Future Is Now


VIDEO: UN Agenda 21 is Now RESILIENCE

After the Fires and Deconstructing Humanity – Deborah Tavares


NUTTIGE LINKS:


video
play-rounded-fill

We will not be slaves again!