Onze missie in een notendop…

Sinds Donald Trump het gegeven ‘FAKE NEWS‘ onder de aandacht bracht, zijn heel wat mensen kritischer beginnen denken over de ‘mainstream media’ die hen dagelijks voorzien van nieuwsfeiten en duiding. CNN bijvoorbeeld heeft de afgelopen jaren véél van zijn pluimen verloren nadat herhaaldelijk duidelijk werd dat ze actueel nieuws inkleuren en ‘pimpen’ zodat het perfect past in de kraam van hun geprefereerde ideologie, met name het globalisme.

Wie de media, hier te lande en bij uitbreiding in het hele Westen, kritisch onder de loupe neemt, zal vaststellen dat objectiviteit dikwijls zoek is. Echte journalisten zijn de laatste mohikanen van een uitstervend beroep en zijn progressief vervangen door ‘journaille’ dat zich (centrum)links opstelt en dagelijks een ‘eenheidsworst’ produceert waarvan het recept wordt gedicteerd in sinistere salons van de Verenigde Naties en de New World Order. U bent wat u eet. Het mag dan ook niet verbazen dat het ‘collectief eenheidsdenken’ de gangbare opinies onder het volk aanstuurt.

Het fenomeen Trump is hier een goed voorbeeld van. Nooit eerder in de moderne geschiedenis heeft een legitiem verkozen regeringsleider zoveel verkiezingsbeloften ingelost, de economie en welvaart naar ongekende hoogten gestuwd en het pad naar wereldvrede geëffend, om terzelfdertijd elke dag opnieuw een bombardement aan loze kritiek te moeten doorstaan. Trump staat immers het ‘globalisme’ (neo-communisme) in de weg, en moet dus te allen prijze de baan ruimen.

Rauw en feitelijk nieuws krijgt u tegenwoordig niet langer van de mainstream media, maar van een groeiend aantal kleine uitgevers op het internet. Wij doen ons best om via deze nieuwssite een steentje bij te dragen tot een waardig alternatief voor die partijdige mainstream media. Zonder taboes, zonder afhankelijkheid, zonder druk van lobbysten of politiek. De onderwerpen die we toelichten en benaderen zijn precies dié thema’s waar de mainstream media een mistgordijn rond creëren. Wij vinden dat u recht heeft op de waarheid en niets dan de waarheid.