Er woedt wereldwijd een epidemie die ons inziens véle malen erger is dan hetgeen men ons vandaag wil verkopen als de ‘corona-pandemie’. Een onzichtbare epidemie die elke dag opnieuw in alle uithoeken van de wereld de toekomst hypothekeert en de levens verwoest van kinderen en adolescenten, jonge mensen die onze bescherming verdienen maar kennelijk niet krijgen.

Kinderen worden vandaag de dag voor grof geld verhandeld als koopwaar. Om aan de seksuele geneugten en perverse hunkeringen tegemoet te komen van ziekelijke zielepoten. Het gebeurt als het ware onder onze ogen, zo wijdverbreid zijn deze walgelijke praktijken. En toppunt van al, er wordt weinig tegen ondernomen. Worden de zwaksten in onze maatschappij aan hun lot overgelaten? Niet helemaal. Er is een kentering waarneembaar. Onder het leidend voorbeeld van Donald Trump, die voluit de strijd heeft aangebonden met ‘child abusers‘…

PEDOFILIE IS BIG BUSINESS

Alleen al in de VS vertegenwoordigt de handel in kinderen jaarlijks een omzet van 40 miljard dollar. Van industriële proporties gesproken! Kapitaal geoogst op bedjes van ellende en wanhoop. Want om de kinderen onder controle te houden wordt geweld en tortuur niet geschuwd, naast alcohol en vooral drugs. Hetgeen veel van die gedwongen kindprostituees tot junkies maakt en dikwijls tot zelfmoord drijft, als ze hun beproevingen al overleven. Eén van de meest walgelijke bendes in de VS is MS-13. Momenteel actief over gans Amerika, met dank aan de open-grenzen-politiek van voorbije globalistische regeringen (Bush sr., Clinton, Bush en Obama).

Trump is sinds zijn aanstelling als president een oorlog begonnen tegen mensenhandel en kindermisbruik. Het aantal arrestaties is gestegen met 500% sinds 2016. Dit in scherp contrast met het lakse beleid van Obama terzake. In juni van 2018 tekende Trump een ‘executive order‘ dat DNA-tests verplicht maakt voor migrantenfamilies aan de zuidelijke grens. Zo kan direct worden vastgesteld of kinderen in gezelschap van volwassenen al dan niet hun nakomelingen zijn.

Kinderen worden namelijk door zogenaamde ‘coyotes‘ over de grens gesmokkeld en verdwijnen vervolgens in de seksindustrie. In april en mei van vorig jaar leidde Trump’s operatie ‘Broken Heart‘ (Crimes Against Children program) tot 2.300 arrestaties van pedofielen over heel Amerika. In de pers verscheen hierover merkwaardig genoeg weinig of geen berichtgeving.

Trump tekent een ‘executive order’ dat mensen in gezelschap van kinderen aan de zuidgrens verplicht een DNA-test te ondergaan om zeker te zijn dat kinderen wel degelijk hun nakomelingen zijn en geen ‘smokkelwaar’ voor de seksindustrie…


Let wel, we mogen er niet van uitgaan dat deze gruwel niet plaatsvindt in Europa, in onze regionen. Want hier is het even erg gesteld. Onlangs werden in het Brabantse Driebergen en Rotterdam loodsen ontdekt met martelkamers (Red Rooms/Killrooms). Criminele bendes hebben op dit industrieterrein diverse geluiddichte containers ingericht als potentiële opname-studio’s om sadistische martelingen uit te voeren, te filmen en live te streamen op het Dark Web.

Op de Wouwse Plantage (Brabant – Nederland) werden onlangs diverse containers ontdekt, waaronder een ingerichte folterkamer. In de pers luidde het dat de installatie dient om criminelen te folteren, maar dat houdt geen steek. Deze folterkamers zijn er om vrouwen en kinderen te martelen, te filmen en voor harde munt live te streamen op het Dark Web…


Dat op deze locaties vooral vrouwen en kinderen zouden mishandeld worden ligt voor de hand. Terloops, de ingelogde viewers op dat Dark Web kunnen tijdens de live-stream grof geld bieden om bepaalde martelingen te zien uitvoeren of het slachtoffer in kwestie te zien afslachten (cfr. snuff movies). De horrorfilm ‘Hostel‘ van Quentin Tarantino (2005), waarin scènes voorkomen met martelkamers, is niet zo fictief als wordt gedacht. Dit soort schabouwelijk sadisme is maar al te reëel.

Weinig mensen zijn er zich van bewust, maar het internet zoals wij dat kennen maakt slechts 4% uit van het totale aanbod. Het Dark Web of Darknet omvat maar liefst 96% van de totale content en herbergt een immense zwarte markt. Overheden hebben hier totaal geen vat op.


FRAUDULEUZE KINSEY-RAPPORTEN

Pedofilie en kinderhandel blijven jammer genoeg nog te zeer onder de radar. Volgens activisten als dr. Judith Reisman zijn de praktijken van kinderhandel halfweg vorige eeuw pas echt tot volle expansie gekomen. Zij wijst hierbij met de vinger naar Alfred Kinsey (1894-1956). Deze bioloog en seksuoloog was de oprichter van het ‘Sex Research Institute‘ aan de Indiana Universiteit en heeft ‘de Westerling’ van zijn seksuele preutsheid verlost en alzo het fundament gelegd voor seksuele opvoeding in het Westen, zo luidt de stelling.

Kinsey schreef twee baanbrekende boeken: Sexual Behavior in the Human Male (1948) en Sexual Behavior in the Human Female (1953). In interviews gaf hij te kennen dat verkrachting eigenlijk niets was om zich druk over te maken. Of ook dat pedofilie maar gewoon moest kunnen. Want Kinsey deed research naar orgasmes bij kinderen van amper 4 jaar en beweerde stellig dat peuters vanaf hun geboorte seksueel actief zijn… Wat dr. Judith Reisman ertoe aanzette het boek ‘Kinsey, Sex and Fraud‘ te schrijven waarin ze Kinsey ontmaskert als een sado-masochistische pedofiel en een frauduleuze wetenschapper.

Volgens dr. Judith Reisman (r) is Alfred Kinsey (l) dé persoon die aan de basis ligt van wat later is uitgegroeid tot handel en seksueel misbruik van kinderen op industriële schaal…


Maar het onheil was reeds geschied: het aanprijzen van en door de vingers zien van ontoelaatbaar seksueel gedrag door een beroemd academicus, verpakt als wetenschappelijke studies, werd snel wereldwijd uitvergroot door de media (tot de cover van Time Magazine toe) en alzo sijpelde dit verwerpelijk gedachtengoed de Westerse gemeenschap binnen…

In het kielzog van Kinsey’s bizarre theorieën ontsproten dan de blootbladen Playboy, Penthouse, Hustler… Het begin van een eindeloos aanbod pornografie, in print en pellicule. Hugh Hefner van Playboy gaf toe dat hij op 22-jarige leeftijd nog steeds maagd was tot hij de boeken las van Kinsey, waarna hij alle remmen losgooide…

Hugh Hefner werd door Alfred Kinsey geïnspireerd om het blootblad Playboy op te starten, meteen het startschot van een immer uitdeinende porno-industrie waarin pedofilie een steeds groter aandeel verwerft.


VIESPEUKEN EN PEDO-PARADIJZEN

Vanaf die periode (vroege sixties) ging het van kwaad naar erger. Grenzen werden continu verlegd, van bestiale perversiteiten keken weinigen nog op. In de VS werd er zelfs een vereniging opgericht die pedofilie vergoelijkt en aanprijst (North American Man/Boy Love Association). Maar de basis was dan al gelegd voor een snel groeiend ‘commercieel kindermisbruik’, alsook een lucratieve kinderhandel. De komst van het internet en het ontstaan van het Dark Web heeft het allemaal uiteraard een extra boost gegeven, het hek is van de dam.

Als we kindermisbruik aanhalen denken sommigen meteen aan oude viespeuken die kleine meisjes misbruiken. Dat beeld klopt niet. Ook jongens zijn evenzeer slachtoffer en de daders vinden we in alle leeftijden en maatschappelijke profielen. Statistisch gezien misbruiken pedofielen gemiddeld 72 kinderen. Wie niet aan zijn trekken komt in eigen regio, of het risico van betrapt te worden wil vermijden, neemt de vlieger. De absolute pedo-paradijzen zijn Thailand, de Filipijnen en Cambodja. Wel 7 op 10 Westerlingen die er landen komen voor gedoogde seks met jonge meiden of kinderen.

In landen als Cambodja en Thailand leven pedofielen zich haast ongemoeid uit…


KINDEREN ALS KOOPWAAR

Eén van de weinige wereldleiders die zich effectief inzet om de kindertrafiek een halt toe te roepen is Donald Trump. Hij heeft onlangs nog eens extra $430 miljoen toegezegd in de strijd tegen mensen- en kinderhandel. Dit staat in schril contrast met de activiteiten van links-liberalen en democraten, bij wie het leven van kinderen kennelijk van weinig tel is. We denken bijvoorbeeld aan de wanpraktijken van de abortusklinieken van Planned Parenthood, waar gevallen bekend zijn van pas geboren baby’s die alsnog worden afgeslacht en versneden tot koopwaar.

Links het hoofdgebouw van ‘Planned Parenthood’, rechts een Maya-tempel waar kinderen werden geofferd aan de goden. Occulte symboliek is nooit ver weg bij satanische kindermisbruikers…


PANIEK IN WASHINGTON EN HOLLYWOOD

Maar Trump en de gerechtelijke instanties zijn nog meer schandelijke praktijken op het spoor, iets wat momenteel tot grote paniek leidt in de gelederen van de democratische partij en VIP-kringen in Hollywood. Er zijn namelijk onthullingen op komst over prominente democraten die medeplichtig zouden zijn bij het kidnappen van minderjarigen, kinderhandel en het runnen van pedo-circuits. Voor eigen gewin of om de partijkas te spijzen.

In deze wordt – uiteraard – Bill Clinton vernoemd, naast diverse grote Hollywood-sterren. Via de (s)linkse ‘open-grenzen-politiek’ werden de afgelopen jaren talloze kinderen het land in gesmokkeld om als ‘fresh meat‘ te dienen voor de belangrijkste donors van de partij. Eén van de motieven waarom de Clinton Foundation in 2010 neerstreek op het door een aardbeving getroffen Haiti, waarna talloze kinderen plots spoorloos van de aardbodem verdwenen

Momenteel worden een heleboel dossiers met betrekking tot kinderhandel en pedofilie onderzocht, behandeld en afgerond. Arrestaties liggen in het verschiet, met een tsunami-effect tot in de verste uithoeken van de wereld…

De Clinton Foundation heeft miljarden dollars noodhulp voor Haiti achtergehouden en de hand gelegd op de winning van belangrijke grondstoffen. Zeg maar het land leeggeroofd. Om nog maar te zwijgen van de vele kinderen die spoorloos zijn verdwenen…


“You should not have touched the children.”
—Q—

Dit beantwoordt meteen deels die prangende vraag waarom pedofilielen en kinderhandelaars ogenschijnlijk ongestraft en ongemoeid hun gang kunnen gaan. Want ja, aan het deksel van de doofpot zitten de handjes van bijzonder machtige figuren. Elites die er alle baat bij hebben dat iemand als Trump straks niet opnieuw wordt verkozen, want dan is het einde verhaal en wacht de ondergang. Shit will hit the fan big time.

Die zelfde elites genieten vooralsnog het voordeel dat ze een totale controle uitoefenen over media en social media. Illustratief is het feit dat Bill Clinton’s pedofiele escapades op het eiland van Epstein quasi volledig worden doodgezwegen in de mainstream media. Of ook het feit dat actieve pedofiele accounts probleemloos worden toegestaan op Facebook, Instagram, TikTok en Twitter, terwijl conservatieven massaal worden geboycot of verwijderd. Dit zou alle ouders tot grote waakzaamheid moeten aanzetten, want pedofielen die de social media afschuimen zijn meesters in manipulatie. Dus wekelijks controleren met wie het kind contact heeft is een absolute must…

OORLOG ZONDER EIND?

Is de strijd tegen pedofilie en kinderhandel een onbegonnen zaak? Een oorlog zonder eind? Welnu, zolang er vraag is zal er aanbod zijn, dat is een feit. Maar wij mogen de handdoek niet werpen. Elk kind dat uit de klauwen van schabouwelijke zielepoten kan worden gered is pure winst. Wij kunnen met zijn allen de strijd opvoeren door op de hielen van pedofielen te zitten. Als elke burger bij het minste vermoeden van kindermisbruik de alarmbel luidt, kunnen we het tij keren. Onder dit artikel vindt u zulke alarmbel, schroom u niet van ze te gebruiken.

 


U ZIET OF VERMOEDT KINDERMISBRUIK? DRUK OP ONDERSTAANDE KNOP!

Als u kindermisbruik vaststelt of een sterk vermoeden heeft dat er in uw buurt kindermisbruik plaatsvindt, aarzel dan niet en doe (eventueel anoniem) aangifte via onderstaande button. Of bel 1712. Elk gered kind is een overwinning!

> MELD KINDERMISBRUIK


DOCU: CONTRALAND

De non-profit organisatie ‘Veterans for Child Rescue‘ (V4CR) zet in deze docu de feiten op een rijtje omtrent seksuele uitbuiting van en handel in kinderen. Iets wat is uitgegroeid tot een wereldwijde industrie. Craig “Sawman” Sawyer, een ex-militair (marines en Navy Seal), heeft een team rond zich verzameld om op te zoek te gaan naar smokkelroutes langs waar kinderen in en uit het land worden gebracht. Bedoeling is hen op heterdaad te betrappen en onder arrest te plaatsen, alsook de kinderen te bevrijden. Het fenomeen van kinderhandel zou ons moeten wakker schudden en ertoe aanzetten om overheden onder druk te zetten meer actie te ondernemen, want ja dit gebeurt ook in eigen land…


DOCU: The vigilante paedophile hunter exposing online predators

Hoe komt u te weten dat uw kind benaderd (grooming) wordt op het internet? Het azen op kinderen is in dit digitale tijdperk geëxplodeerd en social media maken het de pedofielen wel erg makkelijk. Ze gebruiken valse identiteiten, wisselen dikwijls van accounts en maken het voor justitie quasi onmogelijk van achter ze aan te zitten. De statistieken zijn zorgwekkend. Gelukkig duiken er steeds meer ‘pedo-hunters‘ op die dezelfde technieken tegen de pedofielen gebruiken. Eén van de meest gekende pedo-hunters is Stinson Hunter, aka ’the Paedophile Hunter’. Is hetgeen hij doet ethisch verantwoord? Feit is wel dat de resultaten mogen gezien worden…


VIDEO: Pedo’s in het nauw

Dutroux is overal, waarschuwt de Vlaamse ‘victimologe’ en psychotherapeute Carine Hutsebaut. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers en daders van kindermisbruik. In 1995 haalde Hutsebaut het nieuws met eigen onderzoek naar de praktijken van Dutroux die vijf meisjes ontvoerde, martelde, misbruikte en vermoordde. Het onderzoek werd volgens haar gecorrumpeerd doordat Dutroux deel uitmaakte van een invloedrijk NETWERK. ‘Sindsdien verbaas ik me nergens meer over. Alles wat je kunt bedenken, is ook mogelijk‘, aldus Carine Hutsebaut.


VIDEO: Dark Web: The Unseen Side of The Internet

Het Dark Web is een vreemde topic om te behandelen op het internet. Eigenlijk kan iedereen toegang hebben, maar weinig mensen weten wat het is en hoe het er aan toegaat. Is het Dark Web werkelijk zo angstaanjagend als men beweert, of is het maar een hype?


DOCU: “AN OPEN SECRET” (UNCUT)

DOCUMENTARY EXPOSING HOLLYWOOD’S SEXUAL EXPLOITATION OF CHILD ACTORS
The Movie that Hollywood doesn’t want you to see

THE VERSIONS OF THIS ON YOUTUBE ARE ALL CENSORED AND CUT SHORT. EVEN THE UNCUT VERSION ON THERE HAS BEEN CORRUPTED SO THE AUDIO DOESN’T PLAY CORRECTLY.

‘An Open Secret’ was released in 2014 and follows the real life experiences of several child actors who fell into the control of a variety of sexual predators in Hollywood who pray on innocent children. The details of the highly corrupt industry and the way in which it exploits children (and adults) are clear to see. It is stated that no child who has made accusations of sexual abuse has gone on to have a successful career and that in all cases the industry rejects them following them reporting abusers…

“AN OPEN SECRET looks at the lives of children betrayed and abandoned by a system that essentially funnels them towards sexual predators without any oversight or regard for their safety. It documents not only these young peoples’ experiences, but also how some have emerged stronger for their speaking out. It begs the question of why children working in entertainment aren’t afforded the same protections they are afforded at school, and argues for more effective treatment and stronger penalties for child sex offenders.”


DOCU: PEDOGATE 2020 — EEN GRONDIGE INKIJK (PART 1, 2 & 3)

Deze 3-delige docu van ‘Mouthy Buddha‘ informeert over pedo-netwerken, en verschaft informatie die al jaren gekend is maar grotendeels onder de mat wordt geveegd.

U krijgt hier een ontluisterende inkijk in een verdorven en gewetenloze wereld die vrij kan bestaan en waarin pedofielen hun gang kunnen gaan omdat er… bescherming is van bovenaf.


VIDEO: schokkende docu over dokter Kentler’s erfenis van kindermisbruik

Dr. Helmut Kentler was een rijzende ster als activist voor een versoepeling van de seksuele moraal, iets wat begon in de jaren 60. Als psycholoog en seksuele voorlichter ging hij door het leven als een openlijk homoseksuele man en hij zou zelfs – naar de huidige maatstaven – als een progressieveling worden bestempeld. Dr. Kentler richtte een ‘pedagogisch centrum’ op in Berlijn om er zijn perverse ideeën vorm te geven en te verspreiden. Hij slaagde er zelfs in het centrum door de stad Berlijn te laten belasten met het opvangen van kwetsbare kinderen…

video
play-rounded-fill

DOCU: ENTER THE PIZZA GATE – BOLD NEW DOCUMENTARY

Pizzagate. Het werd weggehoond door de mainstream media. ‘Een hoax!’, werd geroepen. Tot op de dag dat de e-mails van Hillary’s campagne-leider Podesta openbaar werden gemaakt en het Epstein-schandaal uitbrak… Aan u om te oordelen.

DOCU: Michael Jackson – Het getuigenis van een huismeid op Neverland

Vier jaar lang heeft Adrian McManus het huishoudwerk gedaan op de Neverland-ranch van de iconische popster Michael Jackson. Haar getuigenis over kindermisbruik is op zijn zachtst gezegd deprimerend. Was Michael Jackson een geniaal muzikant of eerder een gewetenloze veelpleger van kindermisbruik? Oordeel zelf.


FREE DOWNLOAD PDF

The Trafficking Truths — by Rebecca Bender


NUTTIGE LINKS: