DE VALKUIL VAN HET VACCINATIE-PASPOORT

Waarom pushen de overheden in Westerse landen de invoering van vaccinatie-paspoorten? Is het hen om volksgezondheid en filantropie te doen? Of gaan er andere motieven schuil achter het initiatief?

Dr. Naomi Wolf, voormalig Clinton-adviseur, is allesbehalve gelukkig met de gang van zaken. Ingewijd in de geheimen van de Deep State als zij is, lanceert zij een ernstige waarschuwing. Wie zijn vrijheid op prijs stelt, moet dit intitiatief met alle macht bestrijden. Vaccinatie-paspoorten zijn een regelrechte aanslag op uw persoonlijke vrijheid en een “point of no return”.

Dr. Naomi Wolf vertelt in dit interview met Del Bigtree (The HighWire) dat er momenteel een massale propaganda-campagne (indoctrinatie) wordt gevoerd in de mainstream media om dit intiatief ingang te doen vinden. Bill Gates heeft tegenwoordig miljoenen dollars omkoopgeld veil voor deze campagne.

Het resultaat is ‘mondiale slavernij‘, waarbij enkele communistische leiders in China straks aan de knop zitten van ons leven. Ons doen, laten en denken zullen bepalen. Met goedvinden en medewerking van onze overheden, academici en media, die in deze duidelijk hoogverraad plegen.

Wij staan met zijn allen voor de belangrijkste strijd in ons leven. De strijd om onze vrijheid. En dat gevecht mogen we in geen geval verliezen.HOE DODELIJK ZIJN COVID-VACCINS?

Wetenschapper Indrani Roy (University College London) heeft een artikel gepubliceerd bij The BMJ (forum voor professionals uit de gezondheidssector) waarin zij de vraag stelt of de huidige covid-vaccins wel degelijk mensenlevens redden.

Zij stelt namelijk het tegendeel vast: sedert de vaccinaties van start zijn gegaan, namen de besmettingen alsook de dodelijke slachtoffers in grote mate toe. Zij geeft als voorbeelden de situaties in Brazilië (waar de stijgende cijfers samenlopen met de uitrol der vaccinaties) en India (waar de toestand onder controle was tot op het moment dat de vaccinaties van start gingen).

Maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Israël doen zich identieke situaties voor. Er blijkt dus een causaal verband tussen de covid-vaccins en stijgende besmettingen en dodelijke slachtoffers. Iets wat u uiteraard niet uit de mainstream media zult vernemen.

> BRON / LEES VERDERDE ‘SWAMP’ IS GOOR EN GIGANTISCH

In januari jl. gaf CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een legendarische interventie in de Tweede Kamer (parlement), naar aanleiding van de fameuze ’toeslagenaffaire’.

Zijn speech krijgt tegenwoordig pas écht gewicht, nu gans Nederland heeft kunnen vaststellen hoe leugenachtig en hypocriet het er in politieke cenakels aan toegaat en in welke mate de Rutte-doctrine (globalisme) het land in een wurggreep houdt.

Pieter Omtzigt probeert al jaren de onderste steen boven te halen. Tijdens zijn toespraak in januari vraagt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen waar het nou precies misging. Wat volgt is een snoeiharde aanklacht over een compleet verrot Nederland. “Er is iets fundamenteel mis in ons land“, zegt Omtzigt.

Uiteraard geldt dit ook voor wat er zich in België en in alle links-liberale naties afspeelt: de ‘swamp‘ is overal diep en goor en vergt een grote opkuis, eentje zoals Trump in gedachten had voor de VS…SOMERS KRIJGT SPUIT ZONDER NAALD

Gezichtsbedrog? Worden we belogen door eigen ogen? Of klopt het beeld dat Bart Somers (Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), een covid-vaccin krijgt ingespoten met een spuit zonder naald? Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een ’testdag’, de opening van een vaccinatie-centrum. Maar het theater wordt dermate realistisch gespeeld, dat het de vorm van propaganda aanneemt.

Krijgen de wappies eens te meer gelijk als ze beweren dat covid-vaccins niet deugen omdat ze een genetische modificatie veroorzaken en dat de elites zich hiervan bewust zijn en dus zelf géén vaccinatie ondergaan? Om het publiek gerust te stellen en op het verkeerde been te zetten laten tal van VIPS zich weliswaar voor de camera inenten, maar dat gebeurt met ‘Hollywood-jabs‘ (inschuifbare naalden) of spuitjes zonder naalden, zoals op deze clip wordt gedemonstreerd maar helaas al te dikwijls ook in werkelijkheid gebeurt…

video
play-rounded-fill


TEXAS WEER ‘BACK TO NORMAL’

In de Amerikaanse staat TEXAS zien de statistieken er elke dag beter uit, en dit nadat gouverneur Greg Abbott de LOCKDOWNS volledig heeft opgeheven en de staat Texas weer is teruggekeerd naar de ‘OUDE NORMAAL‘. Mensen lopen weer vrij rond, zonder muilkorfjes. Alle winkels en horeca zijn open voor business as usual. Weer naar een vrije samenleving, waar wij allemaal recht op hebben.

Het bewijst eens te meer dat lockdowns NIET werken, dat muilkorfjes zinloos zijn en vooral: dat er geen gegronde wetenschappelijke onderbouw was om de economie stil te leggen. Zoals Donald Trump al maanden geleden aangaf kan covid-19 (bio-wapen uit een Chinees labo) best bestreden worden met een HCQ-protocol of Ivermectin. Ook werkzaam bij oudere mensen met onderliggende aandoeningen, gesteld dat de behandeling in een vroeg stadium wordt opgestart.

De seniele en corrupte Joe Biden noemde de beslissing van gouverneur Greg Abbott om de staat weer open te stellen een daad van ‘neanderthal thinking‘. Het past namelijk niet in de kraam van de globalisten, die volledige controle over land en bevolking nastreven…

> BRON / LEES VERDERCOVID-VIRUS GEFABRICEERD IN CHINEES LABORATORIUM

De ‘wappies‘ krijgen eens te meer gelijk. David Asher, voormalig hoofd van het VS-onderzoeksteam dat de oorsprong van het Covid-virus onderzocht, heeft verklaard dat Covid-19 hoogstwaarschijnlijk in China (Wuhan) is gecreëerd als onderdeel van een programma voor bio-wapens.

Hij beweert dat het virus – bij toeval of bewust – kan zijn gefabriceerd tijdens de experimenten om een effectief corona-vaccin te ontwerpen als tegengif voor bepaalde bio-wapens. Volgens hem is het nodig deze piste grondig te onderzoeken. Maar de politieke wil lijkt te ontbreken bij de Biden-administratie, en het laat zich raden waarom…

OOK BEKEND VIROLOOG WIJST NAAR CHINA

Asher staat niet alleen met zijn bevindingen. Ook dr. Robert Redfield, viroloog en voormalig directeur van het CDC (Centers for Disease Control and Prevention), is ervan overtuigd dat Covid-19 ontsnapt is uit een labo in Wuhan (China). Nu hij het CDC heeft verlaten voelt hij zich vrij om hierover een eigen opinie te uiten, al spoort die niet met de officiële versies.

> BRON / LEES VERDERGREEN NEW DEAL IS LOUTER ‘GROENE FRAUDE’

Onder het mom van een ‘mondiale crisis’ trachten de globalisten aan de hand van hun Green New Deal de mensheid te manipuleren en tot slavernij te leiden. Dat beweert de schrijver Marc Morano, die net een nieuw boek heeft uitgebracht getiteld ‘GREEN FRAUD‘.

Nu het Covid-theater stilaan naar zijn einde loopt en beetje bij beetje wordt ontmaskerd als een mega false flag, trachten de groengekkies, gesteund door de globalisten, nog snel hun doel te verwezenlijken, met name het instellen van ‘klimaat-lockdowns’. In hun bizarre, verwrongen manier van denken, menen zij dat de wereld beter af is als alle gewone mensen – elites uiteraard niet inbegrepen – gewoon gekluisterd blijven aan hun zetel thuis en daar braaf hun werk doen via het internet.LEIDEN COVID-VACCINATIES TOT VOLKERENMOORD?

Reeds in 2016 gaf Bil Gates tijdens een interview (zie video) op CNN toe dat vaccins niet altijd zijn wat ze horen te zijn. ”Vaccins moeten de wereldbevolking uitdunnen”, zei hij met een grijns op zijn gezicht.

Gates’ uitlating (Freudiaanse verspreking) krijgt vandaag meer vlees aan de knook, nu we geconfronteerd worden met een Chinees biowapen (Covid-19) dat als breekijzer moet dienen om de totale wereldbevolking in te enten met ‘experimentele vaccins‘.

Dr. Mike Yeadon, voormalige topman van Pfizer, heeft nu in een interview met America’s Frontline Doctors (AFLDS) toegegeven dat het inderdaad heel plausibel is dat de massa-vaccinaties tot doel hebben de wereld te ontvolken. Een depopulatie op grote schaal. ‘Ik ben erg bang, maar dat zal me niet weerhouden getuigenis af te leggen tegen het Grote Kwaad‘, aldus Yeadon.

In onderstaand artikel kan u de meest frappante uitspraken van dr. Yeadon lezen. Het komt erop neer dat de vaccins boerenbedrog zijn en de mensheid veel schade zullen toebrengen.

> BRON / LEES VERDERGLOBALISTEN VALLEN OVERAL DOOR DE MAND

Al reist de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Het is een gezegde dat de globalisten wereldwijd zich dienen in te prenten. Want stuk voor stuk vallen de hypocrieten, die zich veelvuldig bedienen van leugens, misleiding en bedrog, door de mand. We zagen het eerder gebeuren met Macron, Merkel, Biden, Johnson, De Croo, Trudeau (vul maar aan) en last but not least dé ‘pinocchio‘ van West-Europa: Marc Rutte.

Globalisten opereren onder de vleugels van hun ‘Grote Meester’ (Chinese Communistische Partij) en willen de mensheid middels een fake covid-pandemie en krankzinnige Green New Deals een Nieuwe Normaal binnenloodsen, een ander soort wereld die voor de meesten onder ons de hel op aarde zou betekenen. Hiertoe wenden zij alle leugens en truken van de foor aan om de bevolkingen te misleiden.

Gisteren veegde Thierry Baudet in het Nederlandse parlement (Tweede Kamer) de vloer aan met Rutte, die niet de beste week beleeft van zijn politieke carrière…DONALD TRUMP BEREIDT COMEBACK VOOR

Facebook en Instagram hebben het interview van Lara Trump (RIGHT VIEW) met haar schoonvader Donald Trump van hun platforms geweerd. Fascistoïde censuur, het weze duidelijk.

Dat belet ons niet u dit interview integraal voor te schotelen (via Rumble). Donald Trump vertelt hoe het met hem gaat en dat de voorbije kiesfraude wel spoedig helemaal openbaar zal worden gemaakt. Tevens laat de énige ware president uitschijnen dat hij hard aan een comeback werkt. Omdat hij teveel van Amerika houdt om het zo naar de afgrond te zien gaan onder het bewind van een seniele, corrupte Biden en een bende linkse extremisten.STOP HET GEBRUIK VAN HANDGELS!

De wappies krijgen nog maar eens gelijk. Antibacteriële handzeep, handgels en ‘hygiënische’ producten zoals toetsenborddoekjes moeten uit de schappen geweerd worden. Het effect is onbewezen en kan ons zelfs vatbaarder maken voor ziekten. Dat stelt de Gezondheidsraad in Nederland.

Bacteriën worden door de chemische bestrijdingsmiddelen zo weerbaar dat ze niet alleen ertegen bestand raken, maar ook tegen antibiotica. En die hebben we nochtans hard nodig om infecties te bestrijden“, merkt voorzitter van de Gezondheidsraad Pim van Gool op: ,,We zijn ongelooflijk terughoudend met het gebruik van antibiotica, maar intussen gebruiken we tien keer zoveel desinfectiemiddelen.

,,Het is hoog tijd dat er in Nederland én in Europa onderzoek wordt gedaan. En tot die tijd raden wij aan zeer terughoudend met deze producten om te gaan“, aldus van Gool.

> BRON / LEES VERDERCOVID-PANDEMIE WAS WEL DEGELIJK VOORAF GEPLAND

Ze noemen ons wappies en complotdenkers, omdat wij het wagen tegen de officiële narrative (verhaallijn) in te roeien. Edoch, al te dikwijls worden de ‘alternatieve meningen’ bewaarheid, en blijken de wappies het op de keper beschouwd bij het rechte eind te hebben. Iets wat de mainstream media en overheden uiteraard nooit zullen toegeven. De voorbeelden zijn legio, teveel op hier nog maar eens op te sommen. Op deze site vindt u er een zillion aantal van.

De ‘complot-theorie’ die momenteel weliswaar alle aandacht opeist betreft vanzelfsprekend de fameuze COVID-PANDEMIE. Volgens de officiële narrative heeft een vleermuis ergens in China (markt in Wuhan) een nieuw virus overgedragen op de mens en zo een wereldwijde pandemie in gang gezet. Maar volgens ons – de wappies – was deze pandemie een lang van tevoren geplande operatie, beraamd door de Nieuwe Wereldorde.

Met het uitrollen van een covid-pandemie én de implementatie van de Green New Deal zou deze Nieuwe Wereldorde een ‘Vierde Industriële Revolutie‘ in gang kunnen zetten. Een Great Reset, om alzo een ‘betere wereld’ te creëren. Een hemel op aarde voor de elites, een ware hel voor de rest van de mensheid, die finaal tot slavernij wordt gedwongen…

Publicist, auteur en journalist (MultiPolar) Paul Schreyer heeft zich in de materie verdiept en hieromtrent een héél interessante voordracht gegeven. Hij toont zwart op wit aan dat de corona-crisis niet zomaar uit lucht is komen vallen. In zijn chronologisch overzicht komen we te weten wat de sinistere plannen van de Nieuwe Wereldorde inhouden, wie er achter die machinaties zit en met welke motieven. Deze voordracht is een must voor wie goed geïnformeerd wil zijn.‘U ZAL NIETS BEZITTEN EN TOCH GELUKKIG ZIJN’

Wat houdt de GREAT RESET, die men aan de mensheid wil opdringen via een artificiële Covid-pandemie annex wurgende eco-wetten, feitelijk in? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?

Rex van Schalkwyk, voorzitter van de FMF (Free Market Foundation) en voormalig rechter aan het Hoog Gerechtshof van Zuid-Afrika, legt in niet mis te verstane bewoordingen uit wat de elites (Nieuwe Wereldorde) met onze wereld van plan zijn. Zijn toespraak liegt er niet om: indien wij het nalaten van globaal in opstand komen gaan onze samenlevingen richting verdoemenis…

CIJFERS VACCIN-SLACHTOFFERS DOODGEZWEGEN

Al langer dan een jaar worden wij dagelijks door de media gebombardeerd met cijfers over Covid-doden, aantal opnames in ‘intensive care‘ en uiteraard nieuwe besmettingen. Dit als georchestreerd onderdeel van de MONDIALE ANGSTCAMPAGNE die ons de stuipen op het lijf moet jagen voor een onbestaande pandemie.

De cijfers die er ECHT toe doen, namelijk hoeveel mensen weinig of geen last hebben van dat artificieel covid-virus of die na behandeling snel recupereren, worden ons intussen onthouden, want die sporen uiteraard niet met het officiële corona-discours.

En de cijfers over nefaste BIJWERKINGEN na het nemen van een covid-vaccin krijgen wij al helemaal niet te horen of te zien. Die cijfers zijn nochtans belangrijk: elke mens moet immers voor zichzelf kunnen uitmaken of hij/zij het risico wenst te lopen op ernstige bijwerkingen, dan wel dat hij/zij liever de gok waagt met een corona-infectie.

De reden waarom wij die cijfers omtrent bijwerkingen niet te zien krijgen ligt voor de hand: die zien er DRAMATISCH uit. In Europa alleen al zijn er officieel (topje van de ijsberg) 3.964 mensen gestorven na hun prik en werden maar liefst 162.610 personen ernstig ziek van de bijwerkingen.

Onderstaand artikel somt per type vaccin de belangrijkste bijwerkingen op. Het is een lange lijst met veel ellende. Het moet de ogen openen voor die experimentele vaccins, die niet alleen winstbejag nastreven maar tevens een politiek doel…

> BRON / LEES VERDERMETAMORFOSE: VAN POLITIE TOT GESTAPO

Een maatschappij waarin de politie de burger beschermt noemt men een democratie. Een maatschappij waarin de politie het overheidsbeleid beschermt tegen burgerkritiek noemt men een autocratie. Zoals u zelf wel heeft gemerkt zijn wij in corona-tijden van het eerste model geleidelijk aan naar het tweede model afgegleden. Getuige de aanpak buiten proportie van de ordediensten bij de handhaving van lockdowns, muilkorfplicht, vreedzame betogingen en dies meer.

Vier agenten in Nederland hebben het aangedurfd om in Blue Tiger Studio te vertellen dat ze het zat zijn hoe hun collega’s zich opstellen naar demonstranten. Al sinds de boerendemonstraties ontsporen demonstraties stelselmatig in steeds beangstigender en grover politiegeweld.

Aan tafel analyseren ze met Tom Zwitser de gedaanteverandering qua bevoegdheden, bevelsstructuur en groepsdwang die de politie de laatste jaren heeft ondergaan. Er is een verstikkende sfeer in het korps ontstaan waar het opmaken van valse processen-verbaal (pv’s), intimidatie van burgers en militarisering van het korps volstrekt normaal zijn geworden.

Uiteraard doet deze trend zich niet alleen voor in Nederland, maar over het hele Westen. Het is een voorproefje van hetgeen ons in de nabije toekomst te wachten staat wanneer de Great Reset zich heeft voltrokken. De absolute DYSTOPIE wenkt…EXPERTS WAARSCHUWEN OPNIEUW VOOR CORONA-VACCINS

Enkele maanden geleden kwam er een samenwerking tot stand tussen diverse medische experts van overal ter wereld om via ORACLE FILMS een docu (ASK THE EXPERTS) te produceren waarin met klem wordt gewaarschuwd voor de gevaren en onnuttigheid van de Covid-vaccins.

Per direct werden al deze wetenschappers van de social media geband en in de mainstream media weggezet als charlatans, met de marxistische BBC op kop. De Britse nationele oproep had namelijk in antwoord op deze docu een propaganda-reportage gemaakt om ‘anti-vaxxers‘ te demoniseren.

Edoch, de waarheid heeft zo haar rechten en laat zich niet zomaar afstoppen. ORACLE heeft nu een sequel geproduceerd onder de titel ‘ASK THE EXPERTS II“. In deze docu dienen zij de BBC van antwoord en leggen de schaamteloze schijnheiligheid bloot van de BBC en de mainstream media in het algemeen.

Opmerkelijk is het feit dat er verscheidene BELGISCHE DOKTERS aan bod komen in deze docu, wetenschappers die in eigen land nochtans nooit de pers halen. Wegens ‘politiek incorrect’.WAAROM HET COVID-VACCIN LEVENSGEVAARLIJK IS

Dr. Sherri Tenpenny (WEBSITE) is een arts voor ‘integratieve geneeskunde’ in Cleveland (Ohio) die de vaccinproblematiek nu al langer dan 20 jaar bestudeert. Zij heeft duizenden medisch-wetenschappelijke artikels doorgenomen en ruim 40.000 uur aan onderzoek gespendeerd aan vaccinatie-kwesties. Kortom, een vaccin-expert.

Dr. Sherri Tenpenny: ‘Covid-19 staat voor: Certificate Of Vaccine IDentification, en 19 staat voor AI (Artificial Intelligence). Een biowapen om een genetische modificatie te bewerkstelligen. Het vaccin dat men ons wil toedienen is helemaal geen vaccin maar een ‘spike-antilichaam‘, aldus deze dokter. ‘Wanneer u dit spike-antilichaam in uw systeem krijgt, zal het uw immuunsysteem permanent en onomkeerbaar veranderen. Het boodschapper-RNA is het spike-eiwit geconcipieerd om een ​​antilichaam tegen dat spike-eiwit te ontwikkelen‘.

In gewone mensentaal: het covid-vaccin zal uw immuunsysteem permanent veranderen en mettertijd een auto-immuunziekte ontwikkelen, tussen 3 maanden en 20 jaar na toediening. De gevolgen zijn ernstig, meestal dodelijk. Reden te over om argwanig te zijn omtrent covid-vaccins.

Onderstaand artikel (Nederlandstalig) verschaft een informeel transcript van haar theorie, de video brengt een interview van Alex Jones (InfoWars) met Dr. Sherri Tenpenny.

> BRON / TRANSCRIPT INTERVIEW