PARLER MAANDAG WEER ONLINE

Goed nieuws voor wie free speech genegen is: vanaf maandag zou het social media-platform PARLER, alternatief voor Twitter, weer alive and kicking zijn. Althans, dat horen we fluisteren tussen de wijnranken, benieuwd of het waar is.

Zoals u zich allicht herinnert werd PARLER zwaar aangepakt door de Big Techs: zowel Apple als Google smeten de app uit hun stores en Amazon sloot hun servers af, terwijl alternatieve providers aankondigden PARLER niet te zullen hosten.

Een georchestreerde aanval op free speech, anders kunnen we het niet noemen. De globalisten wensen immers dat u, het publiek (sheeple) maar één stem te horen krijgt, met name de hunne. De wereld zal knielen voor de Nieuwe Wereldorde, of de wereld zal niet zijn…

> BRON / LEES VERDER


HET ABSOLUTE BEWIJS DAT TRUMP WERD BESTOLEN

Wij brengen u hieronder een documentaire die taboe is op de klassieke social media, reden waarom u deze video zeker aandachtig moet bekijken. Wij vrije mensen laten ons de les toch niet spellen door de Big Techs, globalisten, of politiekers die hoogverraad plegen?

In beeld en aan het woord is Mike Lindell, één der meest succesvolle ondernemers van de Verenigde Staten en CEO van MY PILLOW. Mike Lindell was ooit een drugsverslaafde loser. Maar na het afkicken nam hij een nieuwe start, met opmerkelijk succes. Zijn bedrijf stelt momenteel 1.600 mensen tewerk…

Omdat Lindell zijn sympathie voor Donald Trump nooit onder stoelen of banken stak, staat hij bovenaan de CANCEL-BLACKLIST van de globalisten: al zijn social media-accounts zijn geannuleerd en men tracht met man en macht zijn bedrijf onderuit te halen en zijn producten te boycotten. U zal immers in de pas lopen van de globalisten, of u zal niet zijn, zoiets.

In deze documentaire gaat Mike Lindell stapsgewijs over de kiesresultaten in verschillende swing states, en voert harde bewijzen aan voor de mega KIESFRAUDE die heeft plaatsgevonden. Hij toont tevens aan dat de voorbije gebeurtenissen veel verder gaan dan verkiezingen tout court. Op dit ogenblik vindt er een staatsgreep plaats, uitgevoerd door de globalisten (Democraten, neo-marxisten, deep state, buitenlandse actoren…) met de bedoeling dat unieke Amerika – zoals wij het kennen en bewonderen – volledig te vernietigen en te vervangen door een communistisch staatsbestel naar Chinees model. Als deze coup lukt in Amerika, dan is ook de rest van het Westen gedoemd…

Zelfs – godbetert – TIME MAGAZINE geeft toe dat de verkiezingen werden gefraudeerd…

> LEES DIT TIME-ARTIKEL


INDIA VERBIEDT HET PFIZER-VACCIN

De Indiase Gezondheidsdienst heeft het gebruik van het Pfizer-vaccin verboden op zijn hele grondgebied. Volgens de overheid aldaar is er nog steeds geen bewijs voorhanden dat het vaccin veilig en effectief zou zijn, wat men ook moge beweren.

Dit is uiteraard een belangrijke wending in de vaccinatie-saga. Het is nu aan de overheden in het Westen om aan hun bevolking uit te leggen waarom India het vaccin weigert terwijl men in onze regionen nochtans zo zeker is van zijn zaak. De overheid is ons een gefundeerde uitleg verschuldigd!

> BRON


STERK STAALTJE ‘LINKS THEATER’

In onderstaande video ziet en hoort u een theatrale, geëmotioneerde Alexandria Ocasio-Cortez (aka AOC of Sandy voor de incrowd) vertellen dat ze doodsangsten uitstond tijdens de rellen in het Capitool. Ze was kennelijk ternauwernood aan de dood ontsnapt. Hét absolute trauma van haar leven.

FACT CHECK: FALSE. Er klopt niets van dat verhaal. Blijkt immers dat zij geeneens aanwezig was in het Capitool op het ogenblik van de feiten (rellen). Zij bevond zich volgens getuigen namelijk in de Cannon-building, een eind daar vandaan, waar het rustig en veilig was.

Mocht AOC niet in het linkse kamp zitten, zouden de mainstream media haar genadeloos aan het kruis nagelen. Maar er wordt in de upside-down wereld van de globalisten gemeten met twee maten en twee gewichten. Globalisten (marxisten) staan de facto boven de wet.

Volgende week gaan deze linkse comedianten weer een clownshow opvoeren, ze willen namelijk Donald Trump, de feitelijk verkozen president, berechten (impeachen) in de senaat voor het aanzetten tot een opstand. Jeezzz. Geheel tegen grondwettelijke regels uiteraard, maar wie maalt hierom? Intussen komen bewijzen bovendrijven dat de rellen op voorhand waren gepland door extreem-linkse milities (Antifa en Black Lives Matter), maar dat zult u in de mainstream media (fake news) niet lezen.

> BRON / LEES VERDER


IVERMECTIN IS DE PERFECTE CORONA-KILLER

Waarom zouden wij ons laten inenten met een vaccin dat overhaastig is geproduceerd (en waarvan wij de bijwerkingen niet kennen omdat er nog geen studies over bestaan), als er héél efficiënte behandelingsmethoden voor het corona-virus voorhanden zijn?

Ondanks alle tegenwerking van overheden en media, die een foute agenda volgen, blijven gerenommeerde wetenschappers het standpunt verdedigen dat zowel IVERMECTIN als HYDROXYCHLOROQUINE zonder de minste twijfel héél effectieve corona-killers zijn.

Professor Thomas Borody, gastro-enterologist (specialist maag en darmen), stelt dat IVERMECTIN in combinatie met twee andere medicijnen heel snel en efficiënt afrekent met het bewuste corona-virus. ‘Ivermectin is veilig en werkzaam bevonden door zowel het FDA (Federal Drug Agency) als de WHO (Wereld Gezondheidsdienst) en wordt wijd en zijd ingezet tegen parasitaire infecties. Het middel heeft weinig of geen negatieve bijwerkingen en is volgens mij een echte corona-killer‘, aldus professor Borody.


Verlenging lockdown is een ramp!

Ook in Nederland duurt de lockdown weer een maand langer. Regeringspartijen VVD en CDA willen de avondklok zelfs verlengen en hebben geen oog voor Nederlanders die NIET op de IC (intensive care) liggen. De politiek heeft geen oog voor gewone mensen die hun leven nu kapot zien gaan. Wybren van Haga (Forum voor Democratie) pleit nog maar eens voor beleid gebaseerd op gezond verstand in plaats van ingebeelde angst. En… een foute agenda.


DR. MIEKE MOSMULLER: DE COVID-LEUGEN REGEERT

De feiten zijn de feiten en u kan heel lang met leugens en drogredenen die feiten verdoezelen, maar ze blijven harde feiten‘, zegt Mieke Mosmuller. Mieke Mosmuller is arts, schrijfster en filosofe. Zij schrijft over actualiteiten die raken aan haar filosofisch-spirituele ontwikkelingsweg die zij startte in 1983.

De geschiedenis leert dat die feiten uiteindelijk altijd komen bovendrijven. Dat kan door heel veel lijden heen gaan, maar uiteindelijk is de ware toedracht veel en veel sterker dan datgene wat de leugen er ooit van kan maken’, aldus dokter Mosmuller.

Bij het instellen van de Nederlandse avondklok, zien we dat er bij de Coronacrisis nog veel ongerijmdheden te vinden zijn, zoals de vermaning van de WHO (World Health Organisation) ten aanzien van het testbeleid met PCR-tests en de opkomst van virusmutaties zoals de Britse coronavariant. Daar waar de waarheid steeds aan het licht dreigt te raken, lijkt het er op dat de vergissing of zelfs de leugen regeert‘…OVERSTERFTE? WELKE OVERSTERFTE?

Er was helemaal geen significante oversterfte in 2020. RTL en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) claimden van wel. Maar Forum voor Democratie factcheckte de factcheckers. Met cijfers van het CBS zélf! En hun conclusie: Corona is NIET het “killervirus” dat ons als dusdanig werd gepresenteerd. Corona is niet meer dan een stevige griep, bijgevolg zijn al die vrijheidberovende maatregelen totaal uit den boze. Reden waarom het FVD weliswaar de kwetsbaren wil beschermen, maar de rest van de samenleving weer wil vrijlaten.

Waar blijft de weerstand in Vlaanderen tegen al die linkse waanzin? N-VA? VB? Iemand?


‘MASSA MRNA-VACCINATIE IS ROEKELOOS EN ONNODIG’

In Nederland is ophef ontstaan over een interview dat BLCKBX (Blackbox) onlangs had met Prof. Dr. Theo Schetters. Ophef omdat het de anti-vaxxers een hart onder de riem steekt.

Massa mRNA Vaccinatie is roekeloos en onnodig”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters in dat interview. Deze prof is al 40 jaar actief in de vaccin-industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige mRNA vaccin en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken onzeker zijn.

Programmamaker Flavio Pasquino praat met de routinier over het fenomeen “messenger RNA vaccins”, de risico’s en de merkwaardige uitingen van het CBG (commissie beoordeling geneesmiddelen) tijdens de persconferentie waarbij de EMA goedkeuring werd toegelicht. In de video toont men ook interessante fragmenten van Dr. Andrew Wakefield, die de situatie vergelijkt met experimenten uit Jurassic Park… Ook komt Adrian Hill aan het woord, een gerenommeerde onderzoeker – die nauw samenwerkt met de WHO met betrekking tot HIV vaccins – die met een meta-analyse van IVERMECTINE een doorbraak denkt te zien als medicijn/behandeling tegen Covid-19.

Onderstaande video ging viraal en bereikte intussen bijna een miljoen mensen en werd toch met gemengde gevoelens ontvangen. De meeste mensen waren erg dankbaar voor de informatie maar er was ook kritiek. Maar liefst 5 debunks moest de video incasseren en dat riep bij veel kijkers de terechte vraag op of Professor Schetters hier alsnog op wilde reageren. En ja, dat wil hij wel, die replieken komen er spoedig aan. Wordt vervolgd.


CORONA: REMEDIE IS ERGER DAN DE ZIEKTE

De dreiging van de ‘Britse’ variant heeft overheden doen besluiten tot invoering van strengere coronamaatregelen. Het aantal nieuwe Covid-19-patiënten op de intensive care neemt nu nochtans af.

Het uitgangspunt van het beleid is solidariteit met de zwaksten in onze samenleving. De maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, eisen echter een steeds grotere tol. De niet-urgente reguliere zorg wordt uitgesteld, waardoor mensen met kanker, mensen die op transplantaties wachten of andere patiënten soms vroegtijdig sterven. Er zijn veel leerlingen op basis- en middelbare scholen die een serieuze leerachterstand oplopen. Winkels, cafés, restaurants en kapsalons zijn allemaal gesloten. Veel ondernemers zullen deze crisis niet overleven. Het aantal mensen dat in armoede leeft neemt toe en de kloof tussen arm en rijk groeit.

De huidige en toekomstige generaties zullen de rekening moeten betalen van alle financiële steunpakketten die we nu afsluiten. En laten we het maar niet hebben over toekomstige (financiële) uitdagingen, zoals het bestrijden van de klimaatcrisis. Dit alles heeft een sterk negatieve invloed op de gezondheid van onze samenleving als geheel. Het totale maatregelenpakket staat niet langer in verhouding tot de beoogde gezondheidswinst.

Het dilemma van deze ongekende crisis moeten duidelijk zijn voor de bevolking: of we houden de strenge maatregelen vast en beschermen de ‘gehele’ bevolking tegen het virus – met alle maatschappelijke gevolgen vandien – of we laten nu een deel van de maatregelen los en accepteren dat er op de korte termijn meer mensen aan Covid-19 gaan overlijden…

> LEES VERDER


MET BIDEN GAAT HET SNEL BERGAF

You know… the rapidly rising’… eehh… in with… with… eehh..I don’t know….. eehh…. ehh.. eeehh…

Met de frauduleus verkozen president Joe Biden gaat het momenteel snel van kwaad naar erger. De complete seniliteit is nabij. Hij tekent aan de lopende band ‘executive orders‘ zonder te beseffen waar die feitelijk over gaan, en tijdens de zeldzame publieke momenten wijzen zijn gemompel en stuntelige versprekingen op ernstige problemen met zijn hersenen.

De oude corrupte krokodil, waar zogezegd 90 miljoen Amerikanen voor hebben gestemd, is niet in staat een frietkraam uit te baten, laat staan een functie als president van de VS op te nemen. Hoe lang gaan de Amerikanen dit zielig theater nog pikken?

video
play-rounded-fill

VAN GIDSLAND TOT POLITIESTAAT

Nederland gold decennia-lang als een toonaangevend, progressief land, mede door de positie ten aanzien van softdrugs, homohuwelijk, euthanasie, abortus, free speech… Bepaalde delen van dit beleid werden later overgenomen door andere landen.

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking was trots op dit beleid, want Nederland werd als voorbeeld gezien van een land dat voorop liep en andere landen de weg wees. Kortom, een ‘gidsland‘.

Van die trots schiet vandaag weinig over. Het gidsland evolueert snel naar een politiestaat. Hoe is het zover kunnen komen? Welnu, het antwoord vindt u in DAVOS


ORWELL’S FINALE WAARSCHUWING

George Orwell, de schrijver van het meesterwerk ‘1984‘, waarin een dystopische wereld wordt omschreven – een wereld waar naartoe wij momenteel op weg zijn onder het dwangbewind van de globalisten – leed aan een ongeneeslijke tuberculose en had op zijn sterfbed nog een gemeende, finale waarschuwing voor de mensheid…

2021 is de laatste bocht richting 1984. Doen wij samen een noodstop of nemen wij die fatale bocht?


TOPPUNT VAN IDIOTIE:
BLM GENOMINEERD VOOR NOBEL-VREDESPRIJS

President Trump presteerde hetgeen niet voor mogelijk werd gehouden in het Midden-Oosten: hij zette een ECHT VREDESPROCES in gang. Als gevolg van Trump’s inspanningen knoopten diverse Arabische staten diplomatieke betrekkingen aan met Israël, minderden de onderlinge spanningen, en werd een aanvang gemaakt van volledige terugtrekking van troepen (Irak, Syrië, Afghanistan…).

ELKE politicus zou hiervoor beloond worden met een Nobelprijs voor de Vrede. Maar niet zo wat Trump betreft, hij werd wereldwijd weggehoond. Onzinnige oorlogen maken immers deel uit van het globalistisch arsenaal.

Kan het nog gekker in deze links-liberale onwereld? Jazeker. In Noorwegen is Black Lives Matter genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Echt waar. De extreem-linkse terreurbeweging die Amerika een jaar heeft geteisterd en gekweld met plunderingen, brandstichtingen, zinloos geweld en zelfs moorden, welnu die groepering maakt straks kans op de Nobelprijs voor de Vrede.

In de mainstream media (fake news) zal u het bericht niet lezen, want zelfs deze useful idiots, waterdragers voor het globalisme, beseffen dat deze nominatie er eentje is van een héél hoog idiotie-gehalte, eigen aan de upside-down world waarin we nu leven.

> BRON / LEES VERDER