BEHANDEL COVID MET ‘IVERMECTIN TRIPLE THERAPIE’

Professor Thomas Borody (inwendige ziekten) adviseert de Australische regering met aandrang klinische testen te laten opstarten omtrent een behandelingswijze die volgens de professor heel effectief is in de bestrijding van Covid-19.

Het middel waarover prof. Borody het heeft noemt IVERMECTIN. Toegepast in combinatie met twee andere medicijnen blijkt het een buitengewoon effectieve behandelingsmethode van het dodelijk pathogeen Covid-19.

Ondanks het feit dat prof. Borody opmerkelijke resultaten uit eigen praktijk kan voorleggen met Ivermectin, botst hij op een muur van twijfel en afwijzing. De Australische overheid is, net als andere Westerse overheden, kennelijk niet geïnteresseerd in effectieve behandelingsmethoden.

Alles wijst erop dat men de corona-pandemie in stand wil houden tot de ganse mensheid is ingeënt met een overhaastig gefabriceerd vaccin waarvan nu reeds vaststaat dat er onwenselijk veel bijwerkingen optreden. Begrijpe wie kan.OPNIEUW: WAAR IS DE GRIEP NAARTOE?

Er is deze winter geen enkel officieel geval van klassieke griep in Nederland vastgesteld. Bij huisartspraktijken die structureel monsters laten analyseren op de aanwezigheid van virussen, werd geen enkel positief geval aangetroffen. Ook België blijft gespaard en bij uitbreiding het hele Westen. Een plausibele verklaring krijgen we niet. Wel veronderstellingen.

Volgens deskundigen kan het grotendeels stilvallen van het internationale vliegverkeer een grote invloed hebben gehad op het aantal griepgevallen, net als de toename in het aantal mensen dat zich voor dit seizoen heeft laten vaccineren tegen de griep.

Andere deskundigen stellen dan weer dat grote aantallen griepgevallen gewoon zijn gehercatalogiseerd als corona-gevallen: iemand met milde griepsymptomen maakt een vals-positieve PCR-test en wordt alzo een corona-patiënt. Wordt alleszins vervolgd.

> BRON / LEES VERDERBESTAAN COVID-19 IS NOG STEEDS NIET BEWEZEN

Tijdens een interview met NBC News heeft Dr. Wu Zunyou, dé Chinese top-epidemioloog, toegegeven dat de reden waarom de Chinese autoriteiten de onderzoeksresultaten omtrent de veemarkt in Wuhan niet hebben vrijgegeven simpelweg het feit is dat …. het virus nooit is geïsoleerd.

U leest het goed: anderhalf jaar na een zogezegde uitbraak is het virus SARS-CoV-2 nog steeds niet geïsoleerd of in kaart gebracht.

De vermaarde wetenschapper Dr. Andrew Kaufman legt in onderstaande video uit dat indien een virus niet wordt geïsoleerd, ook niet met zekerheid kan worden gezegd over welk virus het gaat en … of het virus überhaupt wel bestaat! Hamvraag bijgevolg is: wat zit er in die vaccins en waar dienen ze eigenlijk voor? Feit is dat de overheid een en ander verbergt.

> BRON / LEES VERDERTEXAS VEEGT CORONA-LOCKDOWN VAN TAFEL

Indien het Forum voor Democratie (FvD) in Nederland de verkiezingen wint op 17 maart, wordt daags nadien de lockdown opgeheven, aldus partijleider Thierry Baudet. Een rampscenario voor de Globalisten, bijgevolg reden genoeg om alle duivels te ontbinden, false flags inclusief.

Met het opheffen van de lockdown en andere idiote restricties zou FvD evenwel niet alleen staan. In de Verenigde Staten was dat al een feit in de staat Florida. Een voorbeeld dat afgelopen week werd gevolgd in de staat Texas (en straks ook Arizona), waar gouverneur Greg Abbott de mondmaskerplicht nietig verklaart en winkels en bedrijven toelating geeft weer normaal te functioneren.

Dit uiteraard tot grote woede van de Linkse Kerk (Globalisten), die de muilkorfplicht graag wil verlengd zien tot een eind in 2022. Willen de Democraten de lockdown rekken tot na de tussentijdse verkiezingen, zodat ze ook dan hun beproefde KIESFRAUDE kunnen bewerkstelligen? Bij een normale (eerlijke) verkiezing staat hun verlies immers nu reeds in de sterren geschreven…

> BRON / LEES VERDERNUREMBERG 2.0 OP KOMST?

Duizenden advocaten van over de hele wereld zijn bezig met de voorbereiding van rechtszaken tegen alle protagonisten verantwoordelijk voor de Covid-19-malaise, die werd gefabriceerd door de Globalisten, Klaus Schwab en het WEF (World Economic Forum) in Davos.

De Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich staat in de frontlinie om een soort NUREMBERG 2.0 op te zetten waar iedereen die heeft deelgenomen aan het verspreiden van valse informatie, leugens, angst en paniek omtrent Covid-19, alsook het instellen van buitenproportionele lockdowns, ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn/haar misdaden tegen de mensheid.

Het is belangrijk op te merken dat Reiner Fuellmich de top-advocaat is die met succes Volkswagen heeft aangepakt voor geknoei met  katalysatoren om CO2-uitstoot te minimaliseren. Hij won ook met brio een zaak tegen Deutsche Bank, die als criminele onderneming werd gebrandmerkt.

Zien we binnen afzienbare tijd alle Merkels, Rutte’s en De Croo’s – in oranje jumpsuits – plaatsnemen op de beklaagdenbank? Welnu, laat dat dan liefst ook daadwerkelijk in Nuremberg plaatsvinden, omwille van de sterke symboliek… En vergeet vooral de virologen niet.

> BRON / LEES VERDERDOCU: HOLD-UP
OVER DE WAANZIN VAN HET CORONA-THEATER

Deze dramatische, Franstalige DOCU van Tprod en Tomawak laat tal van gerenommeerde wetenschappers aan het woord, zij die de ‘omerta‘ (zwijgcode) opgelegd aan de academische wereld durven te doorbreken. Deze bezorgde wetenschappers sparen hun kritiek niet op de manier waarop deze (fictieve) Covid-pandemie werd gecreëerd en vervolgens aangepakt.

Bottom line: corona is geen medische dan wel een politieke kwestie. Corona is een biowapen dat wordt ingezet als breekijzer om de mensheid naar een mondiale slavernij (Nieuwe Normaal) te leiden. Met medeplichtigheid van overheden, media, academici…DE CODE VAN KRIMSON

In de Vlaamse media kan u vandaag uitgebreid lezen dat Pat Krimson (Two Fabiola) kennelijk een uitnodiging voor vaccinatie ontving, hoewel hij niet tot een risicogroep behoort. ‘Pat Krimson is 55 jaar oud. Hij is geen zorgverlener en heeft geen ernstige ziekte. Maar toch heeft ie al een uitnodiging gekregen om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Waarom? Eigenlijk heeft ie gewoon geluk gehad‘, schrijft het journaille. Maar dat is niet het hele verhaal.

Er is immers één element in dit randverhaal dat u wordt onthouden, beste lezer. Wij verklaren ons nader: gisteravond (woensdag 3 maart) was Patrick Claesen (Patje) live op Radio 1 om uit te leggen wat er aan de hand was en wat hij vond van de storm aan reacties die hij ontketende door op Facebook te posten dat hij eerdaags al een vaccin krijgt toegediend. Tussen al de zever door liet Patje zich evenwel ontvallen ‘dat hij het vaccin niet zou kunnen afstaan aan iemand die het dringender nodig heeft, omdat volgens het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid‘ het vaccin voorzien is van een persoonlijke code‘.

De Radio 1-interviewer pikte hier niet op in, geen verdere duiding. En de media, die hier dus vandaag verslag over doen, vermelden deze interessante opmerking evenmin. Een persoonlijke code? Krijgen de wappies en complotdenkers eens temeer gelijk als straks blijkt dat het vaccin voorzien is van nano-technologie die compleet losstaat van virusbestrijding?

> LEES VERDERTERUG NAAR EERLIJKE VERKIEZINGEN

In alle ‘swing states‘ in de VS, waar de kiesfraude compleet de spuigaten uitliep, treffen de GOP-wetgevers (conservatieven) maatregelen om de regelgeving rond verkiezingen terug te draaien naar het ‘oude systeem’. Lees: geen stemmen meer via post, geen dagenlang stemmen tellen, geen Dominion stemmachines en dies meer.

Voor iedereen die zien wil is het helder als pompwater dat de Democraten de voorbije verkiezingen hebben vervalst en steevast van plan zijn dat te blijven doen in de toekomst. Machtsgeil en corrupt als ze zijn. Het gestolen presidentschap van Biden heeft vele oogjes doen opengaan. De regels worden dermate aangepast dat eerlijke verkiezingen weer mogelijk worden. En ook die evolutie hebben we indirect aan president Trump te danken.

> BRON / LEES VERDERCOVID-VACCINS VEILIG? THINK AGAIN.

Bij VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), het meldpunt dat het CDC (Center for Desease Control) heeft opgericht om bijwerkingen van Covid-vaccinaties in kaart te brengen, blijven steeds meer alarmerende meldingen binnenstromen.

Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich niet alleen ouderlingen, maar abnormaal veel jonge mensen. Gezonde mensen zonder onderliggende aandoeningen. Hetgeen absoluut zorgen moet baren. Maar ook de niet-dodelijke bijwerkingen zijn ernstig. Tal van mensen krijgen een allergische schok, of worden verlamd, blind of doof, of maken infarcten aan en dies meer.

Toch blijven de propaganda-kanalen de vaccinaties aanprijzen, mensen geruststellen en bereiden ze het volk al stapsgewijs voor op verplichte vaccinaties.

> BRON / LEES VERDERVAN VIRUS OVER VACCIN TOT ‘ARTIFICIAL INTELLIGENCE’…

Wij brengen u hier een DOCU die u absoluut moet bekijken als u een verklaring zoekt voor hetgeen zich momenteel in een door Covid-19 geteisterde wereld afspeelt. Deze 2-uur durende DOCU prikt doorheen de propaganda waarmee men ons momenteel tracht te indoctrineren en klaar te stomen voor een Nieuwe Normaal waar geen normale mens pap van lust mocht ie weten wat het allemaal feitelijk inhoudt. Het is tijd voor het Grote Ontwaken…TRUMP HOUDT VURIGE COMEBACK-SPEECH

Afgelopen nacht trad Donald Trump voor het eerst sinds de gestolen verkiezing weer in het publieke voetlicht. Op de laatste dag van de CPAC-conferentie (Conservative Political Action Conference) in Orlando (Florida) hield hij een vurige speech. Een toespraak die zowel Democraten als Globalisten allicht koude rillingen zal bezorgen. Een strijdlustige Trump geeft immers aan dat hij meer dan ooit bereid is om zowel congres als senaat te helpen terugwinnen en straks allicht ook het presidentschap.

De tijd van de RINO’s (de afvallige Republikeinen) is voorbij: zij werden de afgelopen weken ontmaskerd en zullen een herverkiezing op hun buik kunnen schrijven, Mitt Romney en Liz Cheney op kop. De GOP (Grand Old Party) is nu de partij van Trump, met 97% approval ratings van de leden.

U kan deze historische speech hier integraal bekijken.DOCU: PSYOP THE STEAL

Millie Weaver (Millennial Millie) heeft deze week haar nieuwe documentaire ‘PSYOP THE STEAL’ vrijgegeven. U kan hem hieronder integraal bekijken. In deze DOCU, die uiteraard door de klassieke social media wordt geboycot, brengt Millie een andere kijk op hetgeen er gebeurde op 6 januari jl. in en rond het Capitool in Washington DC. Volgens Millie Weaver werden de rellen gepland en georchestreerd door de Deep State, met de bedoeling Trump’s pogingen om de kiesfraude aan de kaak te stellen in de kiem te smoren. Kijk en oordeel zelf.