Welke Europeaan heeft er ooit bewust voor gestemd dat Europa deel zou uitmaken van een ‘Nieuwe Wereldorde’? Een retorische vraag om aandacht te vestigen op het feit dat de ‘elites’ die ons bestieren al decennia lang in de weer zijn om ons continent klaar te stomen voor een ‘Nieuwe Normaal‘, een totale capitulatie voor een onwenselijke ‘wereldregering‘.

Dit is de realiteit. Wij worden geslachtofferd na foute politieke keuzes van een moreel corrupt politiek establishment dat onze toekomst vormgeeft zonder de minste inbreng van het electoraat.

Europa, die bonte lappendeken van volkeren en culturen, zoals wij ons ‘Grote Huis’ sinds heugenis kennen, stoomt dus statig naar de klippen. Onzinkbaar gewaand als de Titanic is zijn ondergang bezegeld, niet bij noodlot door een ijsberg, dan wel door de kamikaze-koers van zijn stuurlui en het gemis van een ‘muitende oppositie’.

Of zoals de Engelse schrijver-filosoof Douglas Murray het stelt: ‘De Europese volkeren hebben geen fut meer om zichzelf te vernieuwen, voor zichzelf op te komen of te vechten. Wanneer de huidige generatie verdwijnt zal Europa niet meer bestaan en zullen de Europeanen de enige plaats op aarde die ze thuis kunnen noemen kwijt zijn.’

Manipulatie en misleiding

Europa dat na twee wereldoorlogen tot een baken van verlichting, een fonkelend voorbeeld van humanitaire vooruitgang en samenwerking had moeten uitgroeien, heeft zich mettertijd getransformeerd van kleurrijk geheel van interessante culturen over een economische unie van soevereine naties (handel drijven met mekaar in plaats van oorlog voeren) tot een politiek-bureaucratische mastodont die zijn autocrate trekjes en misprijzen voor naties, culturen en bevolkingen niet langer verhult.

Hoe is het zover kunnen komen? De geboorte van de EU vond plaats onder een slecht gesternte, met foute mensen aan het kraambed, zoals uit dit artikel zal blijken. Het mag dan ook niet verbazen dat het de foute richting uitgaat met de opgroeiende knaap.

Door de jaren heen zijn de instellingen bevolkt door marxisten, maoïsten, fascisten en groen-extremisten, zorgvuldig geselecteerd door de Deep State, en trouw aan een gezamenlijke, collectivistische agenda. Deze veelal niet verkozen protagonisten hebben ons van bij de aanvang van het Europees Project (1957 – Verdrag van Rome – Economische Unie) misleid, gemanipuleerd en in slaap gewiegd. Al van tijdens de Tweede Wereldoorlog is een plan uitgedokterd om Europa te versmelten tot één monoliet die met harde hand dient geregeerd te worden door een niet verkozen wereldorde.

Noah was een paniekzaaier, een ‘conspiracy theorist’.
Toen – op een dag – begon het hard te regenen.
—anonieme denker—

Zo is ons steeds verborgen gehouden dat de machtstructuur die het Europees Project aandrijft zijn orders krijgt van de Nieuwe Wereldorde en diens ‘deep state-biotoop‘ (Bilderberg, Le Cercle, CFR, RIIA...). Het gaat lang terug in de tijd. In augustus van 1944 vond er in het Hotel Maison Rouge (Straatsburg) een eerste van een serie ontmoetingen plaats tussen leidinggevende, door de NWO geïnstrueerde Duitse industriëlen en de Nazi’s.

Getrouw aan hun occulte symboliek kozen de NWO en de Nazi’s het hotel Maison Rouge in Straatsburg om hun meetings te houden. Een hotel dat gelijkenis vertoont met het Colosseum, gekend om zijn ‘brood en spelen’…


OP NAAR HET ‘VIERDE RIJK’

Op de agenda: hoe de economische macht van het Derde Rijk in stand te houden. Volkswagen, Krupp Steel, Brown-Boveri, Messerschmidt, Zeiss, BMW, Leica en anderen werden opgedragen buitenlandse vestigingen te openen om toekomstige projecten van de Nazi’s te financieren. Alzo werd kapitaal witgewassen middels een Europees ‘slush fund‘ via Amerikaanse investeerders. Over dit geheim rapport schreef de Britse auteur en spion Frederick Forsyth trouwens de beststeller ‘The Odessa File‘.

Uit het rapport blijkt dat de Nazi’s beseften dat de oorlog waarschijnijk verloren was en dat ze zich moesten voorbereiden op een naoorlogs Vierde Rijk, gefundeerd op een schaduwregering met totale controle over de economie. Ter financiering werd gebruikgemaakt van de immense schatten die de Nazi’s tijdens de oorlog hadden buitgemaakt en die gecentraliseerd werden in een Zwitsers bankierskartel. Het plan was de Europese economie aan zich te binden. Bedrijven kregen kapitaal om te investeren en konden gebruik maken van de geavanceerde technologieën van de Nazi’s. In ruil waarvoor zij de idealen en doelstellingen van het Vierde Rijk zouden eren en uitdragen.

Conform deze plannen werd in 1949 (Verdrag van Londen) de ‘Raad van Europa‘ opgericht, met zetel in Straatsburg. Het gebouw waarin de raad is gevestigd (Louise Weiss-building) werd opgeleverd in 1999 en gelijkt sprekend op het schilderij ‘De Toren van Babel‘ (1563) van Pieter Bruegel de Oude. Deze mythische toren werd gebouwd door de tirannieke koning Nimrod met als doelstelling alle volkeren op aarde te verenigen onder zijn despotisch gezag. Op zijn zachtst gezegd een vreemde architectonische keuze van een instelling die democratie zegt uit te dragen? Maar van satanisten zijn we wel meer gewoon, denk aan het Vaticaan

Links ‘De Toren van Babel’, geschilderd door Pieter Bruegel de Oude. Rechts het gebouw van de Raad van Europa. Weerom een sterk staaltje occulte symboliek? Bij de elites is het occulte kennelijk nooit ver weg.


HUICHELAARS EN HAVIKEN

In 1952 stichtte Jean Monnet – de vader van de Europese Unie – het geheim genootschap ‘Le Cercle‘ (of Cercle Pinay), samen met Robert Schumann (mede-oprichter van de EU). Hun primair doel was de Franco-Germaanse relaties te verstevigen en te verstrengelen met de VS. Van Amerikaanse zijde traden toe tot Le Cercle: David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Donald Rumsfeld, Richard Perle, Paul Wolfowitz en de nieuw aangekondigde U.S. National Security Adviser John Bolton. The usual suspects. Dit gezelschap deed zijn best om de Koude Oorlog met de Russen en de ‘War on Terror‘ in stand te houden. Le Cercle onderhield steevast nauwe contacten met veiligheidsdiensten, met voorop de CIA en diens ‘hit squadOperation 40, waarvan insiders beweren dat dit CIA-team (Cubaanse eenheid) achter de moord op JFK zat en talloze andere liquidaties…

‘Operation 40’ was een CIA-team samengesteld uit Cubaanse huurlingen, mannen die feitelijk niet officieel bestaan en in opdracht van de Deep State operaties uitvoeren, waaronder het liquideren van ongewenste personen. Volgens insiders zouden dit de schutters zijn die JFK hebben vermoord. Welke opdrachten voerden zij uit op het Europees continent?, is zeer de vraag.


Het was uiteindelijk de CIA en de Amerikaanse Deep State-politici die het Europees Project hebben tot stand gebracht, zoals vooropgesteld door Monnet, Schumann en anderen. De VS wilden met name een EU die als tegengewicht kon fungeren voor het machtige sovjetblok. En een unie die de Navo welwillend zou zijn. Zo werd aan Monnet en vrienden opgedragen een Europees Parlement op te zetten. Via de ACUE (American Committee for a United Europe) sluisde de CIA fondsen van de stichtingen van Rockefeller en Ford overzees om de oprichting te financieren van wat nu de EU is. Vandaar de sterke banden tussen de huidige EU en de Deep State (NWO)…

PRINCE OF DARKNESS

In 1954 riep Josef Retinger, een aanhanger van het Europees Project, een geheime vergadering bijeen in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek (Nederland). Samen met prins Bernhard van Nederland werd alzo de Bilderberg Groep opgericht. Dit genootschap staat tot op de dag van vandaag gekend als één der belangrijkste onderdelen van de Deep State, met controle over ’s werelds militaire, intelligence, economische, politieke en culturele establishment. In 2011 werden voor het eerst ook een Chinese delegatie uitgenodigd om de wereldpolitiek in achterkamertjes vorm te geven.

Prins Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld van Nederland (1911-2004) was mede-oprichter van de Bilderberg-groep, die de richting bepaalt waarin Europa uitgaat. Een goede moraal was hem nochtans vreemd: de prins was namelijk lid van de nationaalsocialistische partij NSDAP (Nazi’s) en in 2009 werd hij zelfs beschuldigd van wapenhandel…


In 2009, vlak na de grote financiële crisis, gaf Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon te kennen dat het Europees Project hoe dan ook zou worden voortgezet. Hij toonde ook zijn misprijzen voor de soevereiniteit van de Europese landen en hun volkeren. Waarmee hij aangaf dat de ‘verzuchtingen van het volk‘ niets te betekenen hebben voor de elites. En waarmee hij de weerstand tegen de aanname van een nieuwe grondwet (na volksraadplegingen) wegwuifde. De nee-stemmen van Frankrijk en Nederland overtuigden de EU-elites dat die ‘pesterige democratie‘ maar beter helemaal aan de kant moest worden geschoven…

Daartoe construeerde Valéry Giscard d’Estaing (Bilderberger en President van de Europese Conventie) een vaag en troebel ‘Lissabon Akkoord‘ om het Europees Project toch af te ronden. ‘De publieke opinie wordt – zonder het te beseffen – met de neus geleid om de provisies te aanvaarden die we niet openlijk durven te presenteren‘, aldus Giscard d’Estaing in 2007. Dit Verdrag van Lissabon omvat de clausules die het pad effenen voor een centraal geleide Europese superstaat, zoals 52 jaar geleden voorgesteld door de Bilderberg Groep.

Valéry Giscard d’Estaing, in 2018 nog beschuldigd van ongepast seksueel gedrag, plaatst hier zijn mascotte, een porseleinen draak, op zijn presidentieel bureau. De mascotte staat voor ‘een behoedzame strategie om zegezeker het gestelde doel te bereiken’…


TIJD VOOR ‘WORLD ORDER 2.0’

Richard Haas, president van de Council on Foreign Relations (CFR) legt in zijn recent boek A World in Disarray uit dat de wereld rijp is voor een World Order 2.0 gebaseerd op ‘soevereine verplichtingen‘. Anders gezegd, deze Bilderberger en notoire deep stater, suggereert dat de soevereiniteit van een land niet langer hoeft te worden gerespecteerd. Als de New World Order van mening is dat een land niet conformeert aan hun verwachtingen, mag dat land vernietigd worden. Hij pleit in het boek voor een centrale wereldregering van niet verkozen, anonieme ‘policy makers‘ (zoals hijzelf) die optreden als een ‘Society of the Elect‘ (World Order).

De New World Order gebruikt manipulatie en misleiding om zijn doelen te bereiken. De machtsgeile tirannen van de NWO en hun vertegenwoordigers claimen de moral highground en beloven de volkeren een ‘betere toekomst‘ onder een World Order 2.0, die zich voordoet als een constructieve en menslievende overheid. Een eerste slachtoffer van deze NWO is ons geliefde continent Europa, dat vandaag bijna volledig is ingelijfd in de nieuwe wereldorde.

AANBOD VAN SCHONE SCHIJN

Het mooie aanbod (van de Nieuwe Wereld) dat ons wordt voorgespiegeld ziet er onder het laagje vernis als volgt uit: aanslepende ‘war on terror‘, brutale destabilisatie van naties, gedwongen steun aan het bankwezen, aangestuurde volksverhuizingen (massale migraties), het militariseren van de politiestaat, mass surveillance, beperkte toegang tot informatie en moordende censuur, totale economische controle in een cashloze maatschappij, terroristische aanvallen als onderdeel van een voortdurende strategie van angstzaaien, drone-aanvallen op burgerdoelen, biological warfare (Ebola, covid-19)…

De ‘Endless Wars’, een handelsmerk van de Deep State, is de aandrijfkracht van grote migratiegolven. Donald Trump heeft beloofd deze zinloze oorlogen te beëindigen en zo te zien komt hij zijn verkiezingsbeloftes na.


Maar er schuilt nog meer onheil in het ‘aanbod’ van de NWO. Omtrent de complete controle (Information Wars) over de berichtgeving: de media horen propagandakanalen te zijn voor de NWO of… niet te zijn. Trump heeft dat probleem scherpgesteld en heel terecht de term FAKE NEWS gelanceerd. Die knuppel in het hoenderhok heeft vele argeloze mensen wakker geschud en tot research aangezet. Op dit ogenblik worden de grote drie in de VS (CNN, The New York Times en The Washington Post) te kijk gezet als keizers zonder kleren.

PROPAGANDAKANALEN EN MEGAFOONS

Hun zwanenzang is dus ingezet. Zulke afwijzing van bepaalde mainstream media hoort zich ook in Europa te voltrekken. In die context moeten we de media-oorlog in Hongarije zien: premier Victor Orban is bezig met het stelselmatig ontmantelen van de propagandakanalen (links-liberale media), de ‘megafoons’ van de globalisten, gefinancierd via o.a. de NGO’s van George Soros. Slovenië lijkt het voorbeeld van Hongarije te zullen volgen, iets wat vrijheidslievende Europeanen alleen maar kunnen toejuichen. Het politburo van de EU roept uiteraard ‘foul play‘ en speelt de kaart van ‘mediapluralisme‘ (cabal-jargon voor exclusieve links-liberale propaganda).

Omtrent de import van ‘identity politics‘. Gelanceerd in de VS door extreem-linkse ‘social engineers‘, bedrijvig in universiteiten en gesponsord door de Deep State. Bedoeld om sociale onrust te veroorzaken, mensen tegen mekaar op te zetten, het instituut ‘familie‘ – de ruggegraat van een samenleving – te ondermijnen. Reden waarom de Poolse president Andrzej Duda zijn land terugtrekt uit het Europees Verdrag voor Vrouwenrechten, dat de moral highground claimt maar de facto niet meer is dan een paard van Troje om al die LGBTQ-waanzin het land binnen te loodsen.

De elites geven schoorvoetend toe dat hun ‘multiculti-project’ compleet is mislukt. Maar ze voegen er fijntjes aan toe dat wij Europeanen ermee zullen moeten leren leven…


WIR SCHAFFEN DAS

Omtrent de omvolking van het continent. Migratiestromen zijn de belangrijkste troef van de elites om de zelfbeschikking van Europese volkeren ongedaan te maken. Tijdens de maand juli zijn er officieel 4.384 ‘bootvluchtelingen‘ aan land gebracht, strijdbare jonge mannen met veelal een misprijzen voor de Westerse beschaving. Het aantal is maar het topje van de ijsberg. Een veelvoud infiltreert Europa dagelijks via smokkelwegen over land. Met instemming van de elites die het ‘Groot Omvolkingsplan‘ van de NWO uitvoeren.

‘De Europeaan van de toekomst zal van een gemengd ras zijn, het Euro-Aziatisch-Negroïde ras. Dit nieuwe ras zal de diversiteit van Europese volkeren teniet doen.’
—Richard von Coudenhove-Kalergi (pionier v/d Europese Integratie)—

Het beste voorbeeld om de doodswens van Europa te illustreren is de beslissing in 2015 van Angela Merkel om een miljoen migranten te verwelkomen vanuit Syrië, Iraq, Afghanistan en Afrika. Overwegend moslims uit landen die geen enkele binding hebben met democratische principes en waarden als diversiteit, mensenrechten, de rechtstaat, respect voor vrouwen, joden en homo’s, algemene tolerantie… Op de silvesternacht van dat jaar toonde de harde realiteit zijn lelijke kop: meer dan 1000 vrouwen werden op openbare plaatsen gemolesteerd en seksueel aangerand (taharrush of collectieve molestatie).

Na de collectieve aanranding van meisjes en vrouwen in verscheidene Duitse steden is de positieve attitude ten overstaan van massamigratie gesmolten als sneeuw voor de zon.


Replacement Migration‘, zoals de VN het noemt, moet over het hele Westen de bevolkingsaantallen op peil houden, want wij krijgen te weinig nakomelingen, luidt de officiële versie. Dit staat haaks op andere rapporten die uitwijzen dat de wereldbevolking drastisch moet dalen willen wij de planeet op termijn leefbaar houden. Uiteraard is die ‘omvolking‘ eerder bedoeld om het blanke ras te neutraliseren, want dat ras is te vrijheidslievend en bijgevolg moeilijk onder de knoet te houden.

Hier is ie dan, de Nieuwe Europeaan. Het prototype van de toekomstige ‘autochtone’ Europeaan, zoals de Deep State en de Europese elites het zien.


KAPITALISTISCH COLLECTIVISME

Omtrent het overhevelen van jobs. De ongeremde economische globalisering heeft een nieuwe ideologie gecreëerd, met name het ‘collectivistisch kapitalisme‘. In Frankrijk noemt men het ‘capitalisme sauvage‘ (rampant capitalism). Na WOII heeft het een enorme vlucht genomen, mede dankzij het monetair systeem. De ‘bank bailouts‘ van 2010 waren geen product van socialisme, fascisme, communisme of democratie, ze waren gegoten in de mal van ‘capitalist collectivism‘.

Voor Europa betekent het dat goed betaalde jobs in arbeidsintensieve sectoren naar verre oorden (o.a. China) verdwijnen. Iets wat Trump in de VS fors aan het terugschroeven is, alle oppositie ten spijt. Een voorbeeld dat Europa ongetwijfeld zou moeten volgen. Maar Europa is niet langer vrij en bij machte…

INDOCTRINATIE EN HERSENSPOELING

De grootste manipulatie waarvan de Europese volkeren het slachtoffer zijn, is echter het feit dat ze altijd hebben ontkend wat ze nochtans diep in hart wel degelijk wisten. Na vele jaren van indoctrinatie en ‘heropvoeding‘ zijn we vergeten dat autoritaire krachten wel degelijk aanwezig zijn in democratieën. We geloven dat wij, het volk, ons eigen lot kunnen bepalen. We geloven dat de regeringen die wij bij verkiezingen aanstellen ons plichtmatig zullen dienen, hoewel er geen substantieel bewijs is om dat voor waar aan te nemen.

De Nieuwe Wereldorde. Een kleine groep mensen beschikt over meer middelen en macht dan de hele wereldbevolking samen. Zij zijn de 0,001% en zijn oppermachtig, want geld is macht en zij beschikken over een ongelimiteerd saldo. De EU is altijd HUN project geweest en wij zijn slechts vervangbare pionnen (expendables) op het schaakbord van hun oneindige ‘global tension‘.

‘Give me control over a nation’s currency, and I care not who makes its laws’.
—Mayer Amshel Rothschild (1743-1812)—

OPGEVEN IS GEEN OPTIE

Is er überhaupt nog hoop, vraagt u zich af. Er is altijd hoop, zelfs een sprankel biedt perspectieven. Het begint met bewustwording. Die dient zich te vertalen in een ander, zeg maar bestudeerd stemgedrag. Dus stemmen voor partijen die een ANDER EUROPA ambiëren dan de Deep State ons voorhoudt. Zij die zich geroepen voelen kunnen actie ondernemen om de bevolking te mobiliseren. De boodschap uitdragen op social media. Het zal een werk van lange adem zijn, maar dat moeten we er voor hebben willen we onze kinderen een uniek en warm thuisland achterlaten.

 


VIDEO: Nigel Farage: ‘De UK vangt momenteel 48,000 illegalen op in hotels’

UKIP-politicus Nigel Farage, de man die de Brexit in gang zette, is eens gaan uitvlooien hoe het zit met die massale migratie naar het Verenigd Koninkrijk. Welnu, zijn onderzoek wijst uit dat er momenteel ruim 48.000 zogenaamde ‘migranten’ in hotels worden opgevangen over het hele land. Hotels die volledig worden gereserveerd voor deze illegalen. Kostprijs voor het logement per jaar: € 5 miljoen. Uiteraard zijn er meer illegalen aanwezig, maar het gros duikt meteen onder in de grootsteden, waar de randgebieden gelijken op wijken in Islamabad

https://youtu.be/Y_rHVBE1bNk

PDF: Silent Weapons for Quiet Wars

Dit rapport geeft de neerslag weer van hetgeen is besproken (doctrine) tijdens de prille Bilderberg-meetings. We kunnen niet met zekerheid bevestigen dat het document authentiek is, maar de concepten hierin besproken komen dermate overeen met de ontwikkelingen van de laatste jaren, dat we kunnen aannemen dat het een top-secret document betreft.

FREE DOWNLOAD > Silent Weapons for Quiet Wars


BOEK ‘CRISIS IN EUROPA’ — Bruce Bawer (PDF)

FREE DOWNLOAD > Crisis in Europe (Bruce Bawer)


VIDEO: Orbán verplettert globalisten en Soros


VIDEO: De ondergang van Europa

Europa pleegt zelfmoord. Hoe komt dat? In deze video doet Douglas Murray, auteur van “De Vreemde Dood van Europa“, de twee hoofdoorzaken van Europa’s aanstaande ondergang uit de doeken…


VIDEO: The Rape of Europe

De silvesternacht van 2015 was een schokkende ‘wake up call‘ voor Europa. Duizenden vrouwen werden gemolesteerd en seksueel aangerand op openbare plaatsen terwijl de politie de andere kant op keek. De media deden hun stinkende best om het schandaal te negeren of in de doofpot te stoppen. Maar uiteindelijk brak het nieuws toch door en luidde het een keerpunt in voor de Duitse welwillendheid ten overstaan van massamigraties uit landen met een incompatibele cultuur. Het fenomeen van groepsverkrachtingen staat bekend als Taharrush. Het Arabische ‘Taharrush Jamai (Gamea)‘ betekent: ‘collectief een vrouw molesteren of verkrachten’. In een grote groep voelen die zielepoten zich ongenaakbaar. Ze vormen twee cirkels. De eerste cirkel pleegt het misdrijf, de tweede is een soort afscherming. In Zweden en Duitsland hebben ze ermee kennisgemaakt, een koud ontwaken uit de utopische multiculti-droom…


VIDEO: Jonge vrouwen in Scheveningen kunnen niet normaal over straat

Vrouwen in Scheveningen zijn straatintimidatie en ‘naar gedrag’ spuugzat en gaan protesteren bij de Scheveningse Vissersvrouw. Het beeld zou volgens de vrouwen symbool moeten staan voor hun veiligheid, maar juist in de omgeving van De Pier kunnen zij niet meer normaal over straat. Straatintimidatie moet keihard worden aangepakt, zegt VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius in Goedemorgen Nederland. Maar het blijft vooralsnog bij goede voornemens.


VIDEO: THE KALERGI PLAN IS NOW

De profetische stelling van Richard Coudenhove-Kalergi (1894- 1972) in zijn boek Praktischer Idealismus van 1925 was een vooruitblik – volgens occulte principes – in een ‘toekomstige realiteit‘ die zich intussen sinds de jaren zeventig helaas aan het voltrekken is. Zie dit citaat uit zijn boek: “De huidige rassen en kasten zullen ten gevolge van de toenemende overbrugging van ruimte, tijd en vooroordeel het veld ruimen. Het euraziatisch-negroïde toekomstras, uiterlijk gelijkend op de oude Egyptenaren, zal de veelvoud aan volken door een veelvoud aan persoonlijkheden vervangen.” Het staat er zwart op wit. En het feit dat zowat alles omtrent het Kalergi-plan wordt gecensureerd, spreekt boekdelen. Terloops, de EU reikt tweejaarlijks een Kalergi-award uit. Lauraten waren o.a. Angela Merkel en Herman Van Rompuy, twee gangmakers van een ongeremde massamigratie.

WATCH > THE KALERGI PLAN IS NOWNUTTIGE LINKS:


WALL STREET AND THE RISE OF HITLER

In his stunning work ‘Wall Street and the Rise of HitlerSutton catalogues the mountain of evidence which clearly shows that Hitler’s war machine could not have functioned without support from western banks, industrialists and venture capitalists in Wall Street.

GRATIS DOWNLOAD > BOEK IN PDF-FORMAAT


TWEET VAN Jean-Claude Juncker:


TWEET VAN Andrzej Duda – president van Polen:


IS DIT EEN EERSTE TEKEN VAN ‘HET GROTE ONTWAKEN’?

DE REACTIE UIT ‘LINKSE HOEK’ OP DEZE VREEDZAME BETOGING VOOR VRIJHEID:

LONDEN ANNO 2020…


(Photo and credits: to Iain – In This Together)