Stel, u bent viroloog, schatplichtig aan de NWO (Nieuwe Wereldorde). Een man van stand met faam. De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie), daar loopt u binnen en buiten alsof u thuis bent. En omtrent de ‘Deep State’… Tja, ons kent ons. U draait immers al lang mee in hun circus.

Onder uw vleugels werd er reeds in 2016 – onder de radar  – een artificieel virus gecreëerd. Een variant op het coronavirus met als bijzondere eigenschap dat het vooral bij oudere mensen een ravage kan aanrichten. Deze corona-variant triggert acute respiratoire complicaties, belaagt het immuunsysteem en is dus fataal voor mensen met onderliggende aandoeningen.

De NWO, aka the Cabal, vraagt u dus op een dag hoe men het best aan de slag zou kunnen met dit virus. Doelend op het veroorzaken van ‘mondiale paniek’ en angst onder de bevolkingen. En hoe eventuele weerstand te breken tegen het in lockdown gaan en het inperken van vrijheden…

Welnu, als viroloog, vertrouwd met de scenario’s van vorige epidemieën en pandemieën, zal u heel zelfbewust poneren dat een ‘gestuurde infectiegolf‘ sowieso onverwacht, hard en vol drama moet aankomen om aandacht te krijgen. Om dit effect te bereiken met deze corona-variant beklemtoont u dat in de eerste plaats de bejaarde mensen een ‘prime target‘ zijn. 65-plussers met onderliggende aandoeningen, een zwak immuunsysteem. Die vinden we in bejaardentehuizen, homes, service-flats, pleeghuizen… ‘We hoeven ze zelfs niet samen te drijven, hoe leuk is dat‘, grapt u.

Dan weer ernstig: specifiek voor dié doelgroep is het virus geconcipieerd, niét voor jeugdige, gezonde mensen. Want nee, we gaan nu geen soort Spaanse Griep op de mensen loslaten. Het is nu écht te doen om de collectieve angstpaniek en de smeekbedes van het volk richting politieke leiders voor hulp en bescherming.

Aansluitend komt de impact van een lockdown, het introduceren van een Nieuwe Normaal. Ook beetje bij beetje de vrijheden inkrimpen. Laten zien wie het écht voor het zeggen heeft.

We geven premies aan hospitalen en artsen die overledenen catalogeren als slachtoffers van Corona. Want we moeten vooral de cijfers pimpen, de statistieken sturen en opblazen. De pers moet dood en verderf en panische angst adverteren. Propaganda waar een Goebbels van zou klaarkomen. Elke dag voeden we de bevolking met angstaanjagende berichten en getuigenissen, hoe meer tranen en angst hoe beter. ‘Dat werkt‘, zegt u zelfverzekerd…

Oké, fluisteren de heren die aan de touwtjes trekken. ‘Hoe zetten we dit in gang‘?

Dat is kinderspel‘, zal u antwoorden. We zetten onze ‘superspreaders‘ in. We laten ze systematisch bejaardentehuizen bezoeken, waar ze het virus kunnen verspreiden. Dat duurt een week of twee en het spel zit op de wagen (viroloog, u maakt hier gewag van ‘superspreaders‘, omdat u weet dat het virus vijf jaar geleden in vitro werd geconcipieerd in Maryland en vervolgens is overgevlogen naar een lab in Wuhan (China). U weet dat er sindsdien al een vaccin en behandeling zijn aangemaakt, maar dat even terzijde). Bottom line is dat de verspreiders zelf geen gevaar lopen terwijl ze hun taak uitvoeren.

U onderstreept evenwel – en dat siert u als vooraanstaand viroloog – dat men best de klassieke ‘verspreidingsroute‘ volgt, om geloofwaardig te zijn, geen argwaan te wekken. Dat is uiteraard de ‘Zijderoute‘, waarlangs al sinds mensenheugnis de virussen vanuit het Oosten zijn getransfereerd naar het Westen. Het einddoel is vanzelfsprekend Amerika. ‘Waar het u, beste opdrachtgevers, toch om te doen is‘, zegt u met een knipoog.

Lockdown, economie die keldert, onlusten, chaos… Trump en al die racisten moeten het Witte Huis uit‘, repliceert de cabal. ‘Met de hulp van ónze gouverneurs zullen we ook in de VS een manier vinden om een vlotte verspreiding in bejaardentehuizen te voltrekken, met het oog op dat dramatisch effect. Zo gaan we het dus doen‘, krijgt u te horen.

U vraagt nog snel of de perslui geen lastige vragen gaan stellen en of sommige journalisten misschien toch niet dieper zullen graven voor informatie over oorzaken, verloop en aanpak van deze ongeziene malaise? ‘Maak u geen zorgen‘, krijgt u te horen. ‘De media en de ‘socials’ zitten in onze pocket, net als de politiékers en de academische wereld‘. Dus vol gas!

We zijn dan juni 2020 — 6 maanden ver in ‘Operatie Covid-19’.

U bent best tevreden, bekijkt de statistieken, en die reflecteren uw uitgestippelde strategie: 95% van alle dodelijke slachtoffers van Covid-19 zijn 65-plussers, het merendeel verbleef in tehuizen. Op wat persoonlijke drama’s na, zal niemand die oude zakken missen. ‘Collateral damage‘ you might say.

Het beoogde effect? Dat is met brio bereikt. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid werden gezonde mensen in quarantaine geplaatst en niet enkel de geïnfecteerden, il faut le faire… ‘The sheeple smeekt ons nu reeds om een vaccin en wij gaan dat dus leveren, uiteraard via Bill en zijn foundation‘.

Angst, social distancing, lockdown, privé-bubbels, mondmaskers, overheden dictatoriaal in controle, zware politie-overwaking, forse boetes, gerechtelijke vervolgingen… De fake news-journalisten stellen geen vragen, iedereen is blind mee in het verhaal. Wat is het leven toch simpel als useful idiots massaal en gedwee naar de afgrond marcheren…

Nu kan u zich als viroloog toeleggen op de lancering van de Tweede Golf, want de buit is nog niet binnen. De generale repetitie is voorbij en die heeft u én de cabal veel bijgebracht.

Tijd nu voor ‘the real stuff‘… ‘Trump nu écht een poepie laten ruiken! En als hij hierna nog steeds overeind staat, krijgt het land een financiële crash van nooit geziene proporties op zijn dak, you can take that to the bank‘…

(En schrijver dezes, die trekt zich weer terug in eigen bubbel).

UPDATE 13 MEI 2021

 

VIDEO: Covid911 – INSURGENCY

Was de viruscrisis een goed geplande aanslag vanwege de Deep State? Maken de rassenrellen (BLM) deel uit van de strategie om de herverkiezing van Trump te verhinderen? Want dát zou het einde betekenen van de wereldwijde ‘corruptie’ die nu welig tiert. Oordeel zelf (YouTube heeft deze video uiteraard verwijderd, wij presenteren hem u via RUMBLE):


VIDEO: ‘PLANDEMIC’ — DE VERBANNEN VIDEO (FACEBOOK / YOUTUBE)

De censuur-tirannie van de ‘social media‘ gaat almaar door. Zowat alle berichten die handelen over Wuhan en zijn labo en die niet stroken met de verhaallijn van de WHO worden per direct verbannen. Het WHO wordt immer geleid door een marxistische outfit die in het gelid staat voor de Nieuwe Wereldorde. Facebook gaat zelfs zo ver dat elke link naar het alternatieve platform BRIGHTEON (tegenhanger van YouTube) wordt geweigerd. In de verbannen video PANDEMIC waarschuwt dr. Judy Mikovits voor de gevaren van een corona-vaccin. Dokter Mikovits heeft ooit samengewerkt met dr. Fauci en is nu een van zijn grootste criticasters.

BEKIJK DE VERBANNEN VIDEO OP DEZE PAGINA

VIDEO: The Coverup of the Century | Zooming In’s one-hour docu movie

Deze DOCU volgt reporter Simone Gao’s onderzoek naar de corona-aanpak van China en stelt kritische vragen over de uitbreiding van de pandemie. Wat deden de Chinese communistische leiders in een vroeg stadium van de uitbraak? Welke belangrijke feiten hebben ze voor de wereld verborgen gehouden en waarom?

VIDEO: Coronavirus Pandemic (full film)


NUTTIGE LINKS:


CHECK DE DATUM VAN DEZE TWEET…