Naarmate de tijd verstrijkt en nieuwe elementen aan het licht komen, wordt het steeds duidelijker dat NIET het zogenaamde Covid-virus een bedreiging vormt voor de mensheid, dan wél de inspuitingen (vaccinaties op wereldschaal) met een experimenteel pathogeen…

De kans dat u morgen sterft door een corona-infectie is even klein als het Groot Lot winnen. Iets wat niet kan worden gezegd van de vaccins die aan de bevolking worden opgedrongen. Nooit eerder in de geschiedenis van de medische wetenschap werden immers zoveel bijwerkingen geregistreerd als nu het geval is met de covid-inentingen. Dikwijls met dodelijke afloop.

Overheid en media dekken alles toe met de mantel der stilte.

En we zijn nog maar halfweg de vaccinatie-campagnes. Wat gaat dat geven als die massale operaties zijn voltooid en wij straks in de herfst/winter te maken krijgen met een authentiek (wild) corona-virus?

DE NADERENDE CYTOKINE-STORM

Medische experten, die uiteraard zwaar worden gecensureerd, voorspellen een cataclysme zonder weerga. Een covid-catastrofe die in snel tempo de bevolkingen kan decimeren. Omdat de zogenaamde vaccins het immuunsysteem HERprogrammeren, waardoor de weerstand tegen natuurlijke corona-virussen (die er deze herfst en winter aankomen) onomkeerbaar teniet wordt gedaan.

Al wie gevaccineerd is riskeert met andere woorden slachtoffer te worden van het eigen immuunsysteem, dat bij zulke infecties compleet op hol kan slaan (‘cytokine storm‘)…

VACCIN-EXPERTEN KLAPPEN UIT DE BIECHT

Joni Lamb, executive producer van het Daystar Television Network, heeft voor haar TABLE TALK-show een serie interviews afgenomen. Zij interpelleert hierin onder meer de wetenschapper Michael Yeadon, die in het verleden nog directeur research was bij farmagigant Pfizer. Een vaccin-expert die het waagt uit de biecht te klappen en wiens goede naam bijgevolg door het slijk wordt gehaald door media en overheden. Aansluitend een interview met dr. Carrie Madej, een wetenschapper die het ‘non-vaccin’ afdoet als een… ‘Frankenstein-code’.

WDW (WeesDeWeerstand.nl) heeft de drie interviews van Nederlandstalige ondertiteling voorzien. U kan de drie delen hieronder bekijken en vervolgens zelf uw conclusies trekken.

DE KOMENDE DREIGING – DEEL #1

DE KOMENDE DREIGING – DEEL #2

DE VERBORGEN VIJAND —
DR. MADEJ: ‘HET VACCIN IS EEN ‘FRANKENSTEIN-CODE’

Joni Lamb interviewt dr. Carrie Madej, hoog gekwalificeerd om over het covid-virus en de vaccinaties te spreken. Vaccins waarover ze beweert dat er nano-technologie in het lichaam wordt ingebracht. Haar betoog komt erop neer dat wij NIET de ware toedracht te horen krijgen. Wij worden dagelijks belogen en belazerd en misbruikt als proefdieren om een nieuwe technologie te testen, terwijl ons immuunsysteem tijdens dat proces compleet wordt ondermijnd, zodat wij kwetsbaar worden voor wilde virusvarianten die er de komende herfst en winter zeker zitten aan te komen…


— BIJLAGEN —


BLOEDEXPERT DR. YOUNG ONTHULT BLOEDONDERZOEK

De vermaarde ‘bloedexpert’ dr. Robert Young vertelt tijdens een interview met medisch journalist Del Bigtree wat zijn bevindingen zijn bij het onderzoeken van bloedstalen van gevaccineerde mensen. Wat u hier te zien en te horen krijgt is ronduit huiveringwekkend.


KOMENDE HERFST BRENGT WERELDWIJD CHAOS

Antropoloog en geestelijke Broeder Bugnolo brengt vanuit Rome een onheilsboodschap die perfect aansluit op bovenstaand artikel. Immers, ook hij voorspelt dat komende herfst een confrontatie zal volgen met een écht corona-virus (wild, natuurlijk virus), met als gevolg dat miljoenen mensen – gevaccineerden – zullen sterven omdat hun immuunsysteem grotendeels is uitgeschakeld.

In het zog van deze catastrofe komt het probleem dat de lijken zullen opstapelen bij gebrek aan handen en middelen om ze op te ruimen, waardoor andere ziekten vrij spel krijgen en de chaos compleet wordt… De bijbelse voorspellingen (Openbaringen) waar de Getuigen van Jehovah ons al zo lang voor waarschuwen, worden binnenkort realiteit.


PROF. SUCHARIT BHAKDI WAARSCHUWT VOOR MASSALE STERFTE

Professor Sucharit Bhakdi, gerenommeerd professor, beweert dat wij intussen reeds een groepsimmuniteit hebben bereikt, maar dat het onder de mat wordt gehouden…

Sterker nog, hij beweert ook dat in de eerste plaats de gevaccineerden groot gevaar lopen ernstig ziek te worden of zelfs te sterven, omdat het vaccin hun immuunsysteem overhoop heeft gehaald, getuige de talloze gevallen van bloedklonter-vorming en tromboses die momenteel wereldwijd worden gemeld…

Professor Sucharit Bhakdi waarschuwt de overheden van per direct te stoppen met de toediening die zogenaamde Covid-vaccins. Maar zullen de overheden hieraan gevolg geven? Absoluut niet. Het Corona-beleid dient immers geen medische dan wel een politieke agenda…


DR. FARELLA: ‘VACCIN IS GEVAARLIJKER DAN HET VIRUS’

Dr. Angelina Farella (abt4kids.com & aflds.org) waarschuwt al wie het horen wil dat de zogenaamde Covid-vaccins véél gevaarlijker zijn dan het virus waartegen ze bescherming zouden moeten bieden.

Zij doet dit tijdens een interview met host Owen Shroyer op de The Alex Jones Show. De zoveelste waarschuwing van een wetenschapper die zich niet laat ringeloren of intimideren door overheid en media… Hoog tijd dat er meer wetenschappers uit de kast komen.


62% VAN COVID-GEVACCINEERDEN ONTWIKKELT BLOEDKLONTERS

Documenten uit 2012 bewijzen dat de Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci, die wereldwijd de corona-hoax aanjaagt, op de hoogte was van het feit dat vaccins gericht op ‘spike proteïnes‘ (alle covid-vaccins) met grote zekerheid leiden tot een langzame dood

In deze korte docu van FreeWorldNews.TV leggen enkele gerenommeerde wetenschappers, waaronder dr. Charles Hoffe, uit welk effect de covid-vaccins hebben op mensen met onderliggende aandoeningen maar vooral op mensen die in goede gezondheid verkeren.


MOGEN GEVACCINEERDEN STRAKS NOG BLOED DONEREN?

Een kwestie die nog steeds weinig of geen aandacht heeft gekregen in de media: wat gebeurt er met de bloedkwaliteit van mensen die zich laten inspuiten met zogenaamde covid-vaccins? Mogen gevaccineerden straks überhaupt nog bloed doneren of is hun bloed ‘off limits‘? Zullen straks dus enkel de niet-gevaccineerden worden gesmeekt bloed te geven?

Dat het bloed van een persoon die zich laat vaccineren immers een ingrijpende verandering ondergaat staat intussen als een paal boven water. De befaamde wetenschapper dr. Jane Ruby legt aan Stew Peters (StewPeters.tv) uit wat er feitelijk met de bloedsamenstelling gebeurt van mensen die zich laten inspuiten met covid-vaccins. Hoogst verontrustend, op zijn zachtst gezegd…


INGREDIËNTEN VAN PFIZER-VACCIN GEANALYSEERD: PUUR VERGIF!

Een groep Spaanse wetenschappers is momenteel druk doende met het analyseren van de ingrediënten van zogenaamde covid-vaccins.

Uit hun eerste bevindingen na analyse van het Pfizer-vaccin komen ze tot de stuitende vaststelling dat dit product grotendeels is samengesteld uit… ‘graphene oxide‘.

Dr. Jane Ruby, expert in farmaceutische research, legt in volgend interview uit wat dit betekent en waarom wij héél bezorgd moeten zijn, in het bijzonder nu wereldwijd het 5G-netwerk wordt uitgerold…


DUITS LABO: OOK ASTRA-ZENECA BEVAT ‘VREEMDE STOFFEN’

Dr. Stefan Kochanek, directeur GEN-therapie aan de Universiteit van Ulm in Duitsland meldt dat zijn labo verscheidene batches van AstraZeneca heeft onderzocht. In de flacons van AstraZeneca troffen ze een volume van slechts 1/3 werkzame materie aan.

Maar liefst 2/3 van de inhoud blijken eiwitten te zijn die feitelijk niet thuishoren in een injectievloeistof, ‘rommel’ die tijdens het verwerkingsproces eigenlijk hoorde verwijderd te zijn.

De EMA (Europees Medisch Agentschap) wenste niet te reageren op deze toch wel verontrustende bevindingen. Hoe voorspelbaar toch.

video
play-rounded-fill

CORONA — OP ZOEK NAAR DE WAARHEID (DEEL 1)

U staat op het punt de meest verwijderde video ooit te bekijken. Onwenselijk, omdat de inhoud van deze video haaks staat op de versie van onze overheden, die – gesteund door media en big tech – geen alternatieve meningen (waarheden) dulden.

Het betreft een DOCU van professor DDr. Martin Haditsch, een Oostenrijkse microbioloog en infectioloog, die de halve wereld afreisde om prominente wetenschappers te interviewen omtrent de crisis (Covid-19) die de hele wereld al bijna twee jaar in z’n greep houdt.

Aan het woord komen onder andere: Dr. Pierre Kory – IC arts en onderzoeker in New York / Professor Dr. Michael Levitt – Nobelprijswinnaar Stanford Universiteit / Professor Dr. Roland Wiesendanger – Universiteit Hamburg / Professor Dr. Klaus Stöhr – Viroloog en Epidemioloog / Professor Dr. Klaus Püschel – gerechtsarts / Professor Dr. Kurt Zatloukal – directeur van het onderzoeksinstituut voor Pathologie & Microbiologie in Graz / Dr. Thomas Ly – leidt de grootste ziekenhuisketen in Thailand in de strijd tegen de pandemie en vertrouwenspersoon van de Dalai Lama / Professor Marco Confalonieri – Hoofd van het gespecialiseerde Cattinara Long-ziekenhuis in Triest…

Corona Auf der Suche nach der Wahrheit‘ oftewel ‘Corona op zoek naar de waarheid’ is de titel van deze docu, die programmamaker Flavio Pasquino (BLCKBX) onlangs kreeg toegestuurd via telegram. Hij opende de link, keek er een paar minuten naar en rende naar zijn computer om de indrukwekkende docu zo snel mogelijk veilig te stellen. En u raadt het al… deze docu werd nog geen uur later door YouTube verwijderd…

Hoeft het gezegd, in deze docu worden feiten aangehaald die een ander beeld schetsen van de corona-crisis, de rol van het WHO en de aanpak van overheden.

CORONA — OP ZOEK NAAR DE WAARHEID (DEEL 2)

De maatregelen om het coronavirus in te dammen bepalen na al die tijd nog steeds ons leven. Maar welke strategieën zijn zinvol en hoe handelen andere landen? Waarom hebben veel Amerikaanse staten nauwelijks beperkingen (lockdowns)? Komt het werkelijk door de hoge vaccinatiegraad? Of heeft men er een betere crisisbeheersing? Hoe legitiem zijn de zorgen over bijwerkingen van vaccins? En heeft het zin om kinderen te vaccineren? Viroloog prof. Martin Haditsch ontmoet vooraanstaande wetenschappers en kritische artsen en stelt gerichte vragen in dit tweede deel van de geruchtmakende reportage (Nederlands ondertiteld).


‘The X-Files’ voorspelde genocide middels Covid-vaccins in 1994

De Globalisten (getrouw aan hun satanische erecode) waarschuwen het groot publiek steeds van tevoren van de projecten die ze in de toekomst zullen uitvoeren. Dat doen ze dikwijls – al dan niet verdoken – via showbiz (films, muziek…).

Ook de Covid-vaccinaties werden voorspeld, zo blijkt nu. En wel in november 1994, in een aflevering van ‘The X-Files‘, waarin Dana Scully is geïnjecteerd met een vloeistof die ‘spike proteïnes‘ aanmaakt (zoals de Covid-vaccins) en vervolgens het immuunsysteem verwoest (hetgeen we nu meemaken).

Het fragment uit de aflevering dat u hier kan bekijken werd jaren geleden al onder onze aandacht gebracht door Alex Jones, de grote complotdenker waarvan nu blijkt dat tal van zijn ‘wilde voorspellingen’ aan het uitkomen zijn…


FINS PARLEMENTSLID: ‘DIT COVID-VACCIN LEIDT TOT GENOCIDE’

Hoewel media en politiek als lemmingen achter het ‘officiële narratief‘ aanhollen, klinken er her en der toch kritische stemmen omtrent de aanpak van corona en vooral de uitrol van non-vaccins. In Nederland laat Thierry Baudet geen gelegenheid onbenut om de Grote Hypocrisie aan te klagen. Maar ook in Scandinavië beweegt er iets.

In Finland gooide parlementslid Ano Turtiainen begin juni een knuppel in het hoenderhok met een bijzonder kritische en aanklagende speech.

Turtiainen maakte gewag van een aan de gang zijnde GENOCIDE in Finland en waarschuwde dat er een dag komt dat de elites rekenschap verschuldigd zullen zijn…

U kan hier zijn speech bekijken, met Engelstalige ondertiteling.

video
play-rounded-fill

ERIC CLAPTON: ‘ZAL IK OOIT NOG GITAAR KUNNEN SPELEN?’

Eric Clapton is gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin maar weet niet of hij ooit nog zal kunnen optreden. Of hij ooit nog zijn geliefde instrumenten, de akoestische of elektrische gitaar, op hoog niveau zal kunnen bespelen. Het niveau waarmee hij ontelbare grammies en muziekprijzen in de wacht sleepte voor zijn beklijvende, prachtige muziek.

En nu zullen er vast mensen zijn die denken… ‘ja maar het AstraZeneca- en Jansen-vaccin zijn daarom ook uit roulatie genomen, dus het probleem is toch opgelost want nu injecteren ze voornamelijk met mRNA-vaccins die veilig zijn‘. Fout.

De AstraZeneca-vaccins worden in veel landen nog toegediend en onze ongebruikte vaccins worden gedoneerd aan ‘arme landen’. Zowel de mRNA-vaccins als het Astra en/of het Jansen-vaccin zitten tot 2023 in een ‘fase 3-proefperiode’ en hebben een voorwaardelijke goedkeuring. Dat houdt in dat iedereen die zich nu laat prikken, ongeacht welk vaccin het is, maar moet afwachten wat de bijwerkingen zullen zijn op de korte, middellange en lange termijn.

Besef dat de reden om AstraZeneca uit roulatie te halen in o.a. Denemarken, Nederland en België voortvloeit uit vele ernstige trombose-gevallen bij jonge vrouwen. Zij waren dus proefkonijnen.

Ook Eric Clapton was feitelijk een proefpersoon. BLCKBX heeft het hele interview met Eric Clapton voor u ondertiteld in het Nederlands. De video is meer dan de moeite waard om bekijken.

Luister naar dit persoonlijke verhaal van levende legende Eric Clapton, trek uw conclusies en deel  met zoveel mogelijk mensen in uw omgeving die nog worstelen met de vraag of ze zich al dan niet zullen laten inspuiten met een covid-vaccin…

Tenslotte: Eric Clapton heeft aangekondigd dat hij alle shows zal cancelen waar de organisatoren discrimineren door een vaccinatie-bewijs te eisen. Als dat geen statement is…


NUTTIGE LINKS:


— UITSMIJTERS —


GETUIGENISSEN VAN GEPRIKTE MENSEN MET BIJWERKINGEN

Volgende korte video brengt enkele dramatische getuigenissen van mensen die werden ingespoten met covid-pathogenen van Pfizer of Moderna.

Uiteraard werd deze video meteen gebannen van alle klassieke social media.


VACCIN-BIJWERKING: HET PERSOONLIJK DRAMA VAN LISETTE VERHOEVEN…


De verborgen agenda achter de wereldwijde vaccinatieplicht


EEN WAKKERE VADER LEEST SCHOOLRAAD DE LEVIETEN

Miguel A. Escobar, een vader, werkzaam in de medische sector, ‘onderwijst’ de schoolraad van een school in Edinburg (Texas): hij somt de échte feiten op, maakt brandhout van mondmaskers, media-leugens en covid-vaccins, kortom van het ganse corona-theater. Een aanrader voor wie na al die maanden vol van corona-geleuter nog steeds niet wakker is…