Wie de eco-docu ‘The Planet of the Humans‘ van Jeff Gibbs en Michael Moore heeft gezien, kan niet anders dan concluderen dat wij met de aanpak van ‘klimaat en energie’ op een fout spoor zitten… Een deprimerende vaststelling. Immers, het kan toch niet zijn dat wij om het klimaat te redden (climate change) accepteren dat zowel milieu als leefomgeving naar de vaantjes gaan?

Want dat is op de keper beschouwd hetgeen er nu aan het gebeuren is, rond de globe. De ‘hyperkapitalisten’ en globalisten hebben Het Groene Verhaal gekaapt: ze plakken op alles een ‘eco-label‘ en de industriële mallemolen draait gewoon verder, op volle kracht. Het scenario voor een onvermijdelijke catastrofe…

OP HET FOUTE SPOOR

Er worden wereldwijd – ook bij ons – op grote schaal bossen en bomen gekapt en gerooid om als brandstof te dienen voor biomassa-turbines, terwijl wij weten dat het vooral bomen zijn die CO2 uit de lucht halen. Ook weten wij dat die grootschalige centrales zonder twijfel een ernstige milieuvervuiling veroorzaken, benevens de permanente vernieling van fauna en flora.

Wij breiden over het hele Westen onze windmolenparken uit, nochtans wetende dat die installaties alles behalve gunstig zijn voor mens en milieu: ze nemen veel ruimte in beslag, bederven de aanblik van landschappen, maken veel lawaai, zorgen voor een enorme sterfte onder vogels, en het aanmaken en recycleren van de windmolens is heel opslorpend qua energie en grondstoffen. En inderdaad, als er geen wind is is er ook geen energie-opwekking.

De nadelen van zonneparken zijn zowaar nog serieuzer. Voor ‘solar farms‘ is er eveneens teveel ruimte nodig, de levensduur van de installaties is vrij beperkt, de grondstoffen om ze te fabriceren zijn qua ontginning en fabrikage ingrijpend voor het milieu. De bouw van grote zonneparken is op de koop toe een nekslag voor kwetsbare natuur en omgeving: zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer en die kaalslag is funest voor insecten en weidevogels. ‘De eerste buitenlandse bevindingen zijn zorgwekkend‘, zegt de ‘Vereniging Nederlands Cultuurlandschap’…

MOTTO: ‘BETER BETER BETER’

Wat is dan de oplossing? Op de eerste plaats een grote mentaliteitswijziging. De consument moet afstappen van alle ‘wegwerpproducten‘, vooral made in China. Minder onnodig consumeren. Spaarzamer omgaan met energie.

Bedrijven horen op hun beurt af te stappen van het dogma ‘oneindige groei‘, die beurs en bank hen oplegt.

‘Meer meer meer’ moet ‘beter beter beter‘ worden: niét het streven naar meer productie en omzet, maar de betrachting om hetzelfde te doen op een méér mens- en milieuvriendelijke manier. Almaar zuiniger en efficiënter produceren, hoort het motto te zijn.

PLEIDOOI VOOR NUCLEAIRE ENERGIE

En wat energie betreft? Nucleaire energie is op de keper beschouwd dé aangewezen krachtbron van de toekomst. Met kernenergie kunnen alle ergerlijke problemen waar de eco-docu van Michael Moore over lamenteert, aangepakt worden. De hypocrisie van de Green Deal moet ontmaskerd en aan de kaak worden gesteld. Hoog tijd voor de grote switch. En dan komt… nucleaire energie in beeld!

Kernenergie is een schone en veilige energiebron, met een CO2-uitstoot die zelfs lager ligt dan die van zonnepanelen. Nucleaire energie veroorzaakt geen luchtvervuiling. De opslag van het kernafval betreft heel kleine volumes, zeker in vergelijking met fossiele brandstoffen en kan goed worden beheerd via ‘diepe geologische berging‘. Deze volumes kunnen verder worden verminderd door gebruik te maken van nieuwe technologie (nieuwste reactoren) en het aanwenden van alternatieve brandstofcycli, zoals de snelle kweekreactor. Met grondstoffen voor de opwekking van kernenergie (uranium, plutonium, zware waterstof, thorium of deuterium) zitten we tevens goed voor een paar duizend jaar…

Met kernenergie als opwekker van electriciteit, ogen elektrisch aangedreven wagens plots ook wat minder belachelijk: momenteel worden die aangedreven met elektriciteit opgewekt door biomassa-turbines (daar gaan onze bomen) en dieselcentrales (relatief veel uitstoot). Makes no sense, right?

So let’s go nuclear! Voor moeder aarde, mens en milieu!

 


GRATIS BOEK – PDF — Pleidooi voor Kernenergie (Patrick Van Esch)

Patrick van Esch, natuurkundige en auteur, schreef een lijvig boek over kernenergie (Pleidooi voor Kernenergie), u kan het boek via onderstaande link downloaden in PDF-formaat.

Download > Pleidooi voor Kernenergie


VIDEO: We need nuclear power to solve climate change

Joe Lassiter is een no-nonsens denker die zich focust op het ontwikkelen van schone, veilige en koolstofneutrale alsook betrouwbare, goedkope energie. Zijn analyse van de huidige stand van zaken inzake energiebevoorrading in de wereld doet alle aandacht richten op de gevoelige kwestie van kernenergie, inclusief nieuwe ontwerpen voor fabrieken die economisch kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. We hebben het potentieel om nucleaire energiewinning veiliger en goedkoper te maken dan in het verleden, zegt Lassiter. Nu moeten we de keuze maken om het na te streven.


VIDEO: How fear of Nuclear Power is hurting the environment

“We zitten niet in een revolutie voor schone energie; we zitten in een crisis voor schone energie”, zegt klimaatbeleidsexpert Michael Shellenberger. Zijn verrassende oplossing: nucleair. In deze gepassioneerde lezing legt hij uit waarom het tijd is om de al lang bestaande angsten voor die technologie te overwinnen, en waarom hij en andere milieuactivisten geloven dat het tijd is om kernenergie te omarmen als een levensvatbare en wenselijke bron van schone energie.


VIDEO: ‘My radical plan for small nuclear fission reactors

Genie Taylor Wilson was amper 14 toen hij een kernfusiereactor bouwde in de garage van zijn ouders. Nu 19, keert hij terug naar TED om een nieuwe kijk op een ‘oud onderwerp’ te presenteren: modulaire kernreactoren. Wilson, die de steun kreeg om een bedrijf op te richten dat zijn visie realiseert, legt uit waarom hij zo enthousiast is over zijn innovatieve ontwerp voor kleine modulaire kernreactoren – en waarom dit de volgende grote stap zou kunnen zijn in het oplossen van de wereldwijde energiecrisis.


VIDEO: Thorium, an alternative nuclear fuel

Kirk Sorensen laat ons kennismaken met de ‘thoriumreactor‘ met vloeibare brandstof – een nieuwe en innovatieve manier om energie te produceren die veiliger, schoner en efficiënter is dan de huidige kernenergie.


VIDEO: Can We Rely on Wind and Solar Energy?

Alex Epstein van het Center for Industrial Progress antwoordt op de vraag of groene energie, en in het bijzonder windmolens en zonne-energie, de oplossing kunnen zijn voor onze klimaat- en energieproblemen. Of zullen we maar beter gebruikmaken van biogas, nucleaire energie of zelfs kolen?


NUTTIGE LINKS:


Photos by Frédéric Paulussen, Vlad Tchompalov and Joshua Rawson-Harris on Unsplash